Art. 305. Începerea urmăririi penale

(1) Când actul de sesizare îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, organul de urmărire penală dispune începerea urmăririi penale cu privire la fapta săvârşită ori a cărei săvârşire se pregăteşte, chiar dacă autorul este indicat sau cunoscut.
(2) Începerea urmăririi penale şi respectiv continuarea efectuării urmăririi penale se dispun prin ordonanţă care cuprinde, după caz, menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (2) lit. a)-c) şi g).
(3) Atunci când există probe din care să rezulte bănuiala rezonabilă că o anumită persoană a săvârşit fapta pentru care s-a început urmărirea penală şi nu există vreunul dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1), organul de urmărire penală dispune ca urmărirea penală să se efectueze în continuare faţă de aceasta, care dobândeşte calitatea de suspect. Măsura dispusă de organul de cercetare penală se supune, în termen de 3 zile, confirmării procurorului care supraveghează urmărirea penală, organul de cercetare penală fiind obligat să prezinte acestuia şi dosarul cauzei.
(4) Faţă de persoanele pentru care urmărirea penală este condiţionată de obţinerea unei autorizaţii prealabile sau de îndeplinirea unei alte condiţii prealabile, efectuarea urmăririi penale se poate dispune numai după obţinerea autorizaţiei ori după îndeplinirea condiţiei. [art. 228 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Din analiza dispoziţiilor noului Cod de procedură penală rezultă ... Vezi mai mult
Din analiza dispoziţiilor noului Cod de procedură penală rezultă că legea nu mai permite începerea urmăririi penale direct faţă de ... Click pentru abonare
2.
În ceea ce priveşte intervalul de timp ce separă ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte intervalul de timp ce separă momentul începerii urmăririi penale in rem de momentul începerii urmăririi penale ... Click pentru abonare
3.
Curtea constată că, instituind termenul de un an pentru ... Vezi mai mult
Curtea constată că, instituind termenul de un an pentru faza urmăririi penale in rem, legiuitorul prevede şi cele două soluţii ... Click pentru abonare
4.
Curtea constată că o astfel de reglementare diferenţiată a ... Vezi mai mult
Curtea constată că o astfel de reglementare diferenţiată a regimului juridic al minorului care a împlinit vârsta de 16 ani ... Click pentru abonare
5.
Măsura de protecţie, şi anume condiţionarea dreptului de a ... Vezi mai mult
Măsura de protecţie, şi anume condiţionarea dreptului de a cere urmărirea lui penală pentru fapte săvârşite în exerciţiul funcţiei. Dispoziţiile ... Click pentru abonare

Doctrină

6.
Fapta pentru care se dispune începerea urmăririi penale şi ... Vezi mai mult
Fapta pentru care se dispune începerea urmăririi penale şi cea pentru care se pune în mişcare acţiunea penală, în logica ... Click pentru abonare
7.
În doctrină s-a subliniat importanţa momentului procesual al dobândirii ... Vezi mai mult
În doctrină s-a subliniat importanţa momentului procesual al dobândirii calităţii de suspect, care are semnificaţia unei acuzaţii în materie penală ... Click pentru abonare
8.
Procurorul are obligația, și nu opțiunea/facultatea ca, atunci când ... Vezi mai mult
Procurorul are obligația, și nu opțiunea/facultatea ca, atunci când probele indică fie și o suspiciune cu caracter rezonabil față de ... Click pentru abonare
9.
„Acuzația în materie penală” desemnează notificarea oficială, emisă de ... Vezi mai mult
„Acuzația în materie penală” desemnează notificarea oficială, emisă de o autoritate competentă, prin care o persoană este acuzată de săvârșirea ... Click pentru abonare
10.
Dobândirea calității de suspect intervine prin efectul legii la ... Vezi mai mult
Dobândirea calității de suspect intervine prin efectul legii la momentul îndeplinitii condițiilor prevăzute de art. 77 C.proc.pen. și art. 305 ... Click pentru abonare
11.
Încălcarea obligației ce decurge din art. 305 alin. 3 ... Vezi mai mult
Încălcarea obligației ce decurge din art. 305 alin. 3 C.proc.pen. în sensul de a menține urmărirea penală in rem, deși ... Click pentru abonare
12.
În situația în care judecătorul de cameră preliminară constată ... Vezi mai mult
În situația în care judecătorul de cameră preliminară constată încălcarea obligației procedurale pozitive din art. 305 alin. 3 C.proc.pen. care ... Click pentru abonare
13.
În cazurile prevăzute de art. 145 C.proc.pen. în care ... Vezi mai mult
În cazurile prevăzute de art. 145 C.proc.pen. în care este permisă amânarea informării persoanei supravegheate tehnic de procedeul probatoriu, procurorul ... Click pentru abonare
14.
În ipoteza prevăzută de art. 151 alin. 1 C.pen. ... Vezi mai mult
În ipoteza prevăzută de art. 151 alin. 1 C.pen. organul de urmărire penală trebuie să amită o ordonanță prin care ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

15.
Suficienţa probelor, din perspectiva incidenţei dispoziţiilor art. 305 alineat ... Vezi mai mult
Suficienţa probelor, din perspectiva incidenţei dispoziţiilor art. 305 alineat 3 Cod de procedură penală, este apreciată de organului de urmărire ... Click pentru abonare
16.
Obţinerea unei autorizaţii prealabile sau îndeplinirea unei condiţii prealabile ... Vezi mai mult
Obţinerea unei autorizaţii prealabile sau îndeplinirea unei condiţii prealabile în vederea urmării penale, din perspectiva dispozițiilor art. 305 alin. (4) ... Click pentru abonare
17.
Schimbarea temeiului în drept al soluției de clasare, respectiv ... Vezi mai mult
Schimbarea temeiului în drept al soluției de clasare, respectiv din cel prevăzut de art. 16 alin. (1) lit. a) din ... Click pentru abonare
18.
La data de 17 noiembrie 2016, avocatul suspectului T.C.F. ... Vezi mai mult
La data de 17 noiembrie 2016, avocatul suspectului T.C.F. a formulat o cerere prin care a solicitat să fie înștiințat ... Click pentru abonare
19.
O persoană dobândește statutul de suspect și beneficiază de ... Vezi mai mult
O persoană dobândește statutul de suspect și beneficiază de aplicarea garanțiilor articolului 6 din Convenție, nu atunci când i se ... Click pentru abonare
20.
Autoritățile interne au schimbat statutul reclamantului din martor în ... Vezi mai mult
Autoritățile interne au schimbat statutul reclamantului din martor în suspect și i-au oferit un avocat de îndată ce au avut ... Click pentru abonare
21.
Curtea consideră că, de la momentul arestării și plasării ... Vezi mai mult
Curtea consideră că, de la momentul arestării și plasării reclamantului în arestul poliției, autoritățile au avut motive plauzibile să suspecteze ... Click pentru abonare
22.
Curtea s-a confruntat cu o problemă similară în cauza ... Vezi mai mult
Curtea s-a confruntat cu o problemă similară în cauza Engel și alții, care a fost invocată în argumente de către ... Click pentru abonare
23.
Curtea trebuie să verifice dacă a existat o „acuzație ... Vezi mai mult
Curtea trebuie să verifice dacă a existat o „acuzație penală” împotriva domnului Adolf sau dacă acesta a fost „învinuit de ... Click pentru abonare
24.
Curtea a acordat atenție argumentelor reclamanților, ale Guvernului și ... Vezi mai mult
Curtea a acordat atenție argumentelor reclamanților, ale Guvernului și ale Comisiei cu privire la ceea ce ei au numit „autonomia” ... Click pentru abonare