Art. 302. Violarea secretului corespondenţei

(1) Deschiderea, sustragerea, distrugerea sau reţinerea, fără drept, a unei corespondenţe adresate altuia, precum şi divulgarea fără drept a conţinutului unei asemenea corespondenţe, chiar atunci când aceasta a fost trimisă deschisă ori a fost deschisă din greşeală, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(2) Interceptarea, fără drept, a unei convorbiri sau a unei comunicări efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicaţii se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au fost săvârşite de un funcţionar public care are obligaţia legală de a respecta secretul profesional şi confidenţialitatea informaţiilor la care are acces, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
(4) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, către o altă persoană sau către public, fără drept, a conţinutului unei convorbiri sau comunicări interceptate, chiar în cazul în care făptuitorul a luat cunoştinţă de aceasta din greşeală sau din întâmplare, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(5) Nu constituie infracţiune fapta săvârşită:
a) dacă făptuitorul surprinde săvârşirea unei infracţiuni sau contribuie la dovedirea săvârşirii unei infracţiuni;
b) dacă surprinde fapte de interes public, care au semnificaţie pentru viaţa comunităţii şi a căror divulgare prezintă avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs persoanei vătămate.
(6) Deţinerea sau confecţionarea, fără drept, de mijloace specifice de interceptare ori de înregistrare a comunicaţiilor se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(7) Pentru faptele prevăzute la alin. (1), acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. [art. 195 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Este lipsit de relevanță dacă făptuitorul a cunoscut sau ... Vezi mai mult
Este lipsit de relevanță dacă făptuitorul a cunoscut sau nu, după deschidere, conținutul corespondenței. [M. Udroiu, Drept penal. Partea specială, ... Click pentru abonare
2.
Divulgarea conținutului unei convorbiri sau comunicări telefonice interceptate fără ... Vezi mai mult
Divulgarea conținutului unei convorbiri sau comunicări telefonice interceptate fără drept conduce la reținerea concursului între modalitatea normativă prevăzută de art. ... Click pentru abonare
3.
Divulgarea conținutului unei corespondențe e-mail interceptate legal atrage incidența ... Vezi mai mult
Divulgarea conținutului unei corespondențe e-mail interceptate legal atrage incidența art. 302 alin. 4 C.pen. Dacă a fost interceptată fără drept ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

4.
Dispoziţiile art. 226 alin. (5) şi cele ale art. ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 226 alin. (5) şi cele ale art. 302 alin. (6) C.pen. au un conţinut apropiat, sub aspectul laturii ... Click pentru abonare