Art. 302. Trecerea cauzei de la un organ de cercetare penală la altul

(1) Procurorul poate să dispună, după necesitate, ca într-o cauză urmărirea penală să fie efectuată de un alt organ de cercetare decât cel sesizat.
(2) Preluarea unei cauze de către un organ de cercetare penală ierarhic superior se dispune de procurorul de la parchetul care exercită supravegherea urmăririi penale în acea cauză, pe baza propunerii motivate a organului de cercetare penală care preia cauza. [art. 217 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Motivele care stau la baza trecerii cauzei de la ... Vezi mai mult
Motivele care stau la baza trecerii cauzei de la un organ de cercetare penală la altul țin de efectuarea cu ... Click pentru abonare