Art. 301. Folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane

(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obţinut un folos patrimonial pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică pe o perioadă de 3 ani.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazurile în care actul sau decizia se referă la următoarele situaţii:
a) emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative;
b) exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligaţii impuse de lege, cu respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute de aceasta. [art. 2531 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea constată că dispoziţiile art. 301 alin. (1) din ... Vezi mai mult
Curtea constată că dispoziţiile art. 301 alin. (1) din Codul penal sunt criticate pentru o pretinsă lipsă de claritate şi ... Click pentru abonare
2.
Curtea constată că noţiunea de „folos patrimonial” din cuprinsul ... Vezi mai mult
Curtea constată că noţiunea de „folos patrimonial” din cuprinsul textului criticat nu este definită legal, astfel încât aceasta să aibă ... Click pentru abonare
3.
Curtea reţine că, prin decizia nr. 68 din 27 ... Vezi mai mult
Curtea reţine că, prin decizia nr. 68 din 27 februarie 2017, parag. 113 (M. Of. nr. 181 din 14 martie ... Click pentru abonare
4.
Infracţiunea de conflict de interese este o infracţiune de ... Vezi mai mult
Infracţiunea de conflict de interese este o infracţiune de serviciu, care presupune un pericol concret, deoarece nu este suficient ca ... Click pentru abonare
5.
Dacă până la intrarea în vigoare a Codului civil, ... Vezi mai mult
Dacă până la intrarea în vigoare a Codului civil, la 1 octombrie 2011, noţiunea de „raport comercial” avea un înţeles ... Click pentru abonare

Doctrină

6.
Reformularea conținutului infracțiunii, intervenită prin Legea nr. 193/20171, nu ... Vezi mai mult
Reformularea conținutului infracțiunii, intervenită prin Legea nr. 193/20171, nu a avut ca scop dezincriminarea faptei atunci când folosul a fost ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

7.
Elementul material al infracţiunii constă în îndeplinirea unui act ... Vezi mai mult
Elementul material al infracţiunii constă în îndeplinirea unui act în condiţiile cerute de norma de incriminare. Astfel, prin act se ... Click pentru abonare
8.
Articolul 49 alineatul (3) din Carta drepturilor fundamentale a ... Vezi mai mult
Articolul 49 alineatul (3) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că nu se aplică unei ... Click pentru abonare
9.
Fapta administratorului judiciar desemnat de judecătorul-sindic, de a presta ... Vezi mai mult
Fapta administratorului judiciar desemnat de judecătorul-sindic, de a presta servicii de evidenţă contabilă către societatea administrată în baza încheierii judecătorului-sindic, ... Click pentru abonare
10.
Fapta executorului judecătoresc – funcţionar public în accepţiunea dispoziţiilor ... Vezi mai mult
Fapta executorului judecătoresc – funcţionar public în accepţiunea dispoziţiilor art. 175 alin. (2) C.pen. – care, în exercitarea atribuţiilor de ... Click pentru abonare