Art. 30. Organele judiciare

Organele specializate ale statului care realizează activitatea judiciară sunt:
a) organele de cercetare penală;
b) procurorul;
c) judecătorul de drepturi şi libertăţi;
d) judecătorul de cameră preliminară;
e) instanţele judecătoreşti.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea constată că prin criticile formulate se susţine lipsa ... Vezi mai mult
Curtea constată că prin criticile formulate se susţine lipsa de claritate şi precizie a normei criticate, sub aspectul înţelesului sintagmei ... Click pentru abonare
2.
Curtea observă că, în speţă, solicitarea de a participa ... Vezi mai mult
Curtea observă că, în speţă, solicitarea de a participa la şedinţa de judecată un procuror din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie ... Click pentru abonare
3.
Curtea reţine că Legea pentru modificarea şi completarea Legii ... Vezi mai mult
Curtea reţine că Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare este un act ... Click pentru abonare
4.
Cu privire la critica de neconstituţionalitate potrivit căreia efectuarea ... Vezi mai mult
Cu privire la critica de neconstituţionalitate potrivit căreia efectuarea urmăririi penale exclusiv în funcţie de criteriul calităţii persoanei în dauna ... Click pentru abonare
5.
Art. 2 alin. (3) din Legea nr. 364/2004 arată ... Vezi mai mult
Art. 2 alin. (3) din Legea nr. 364/2004 arată că în calitate de organe de cercetare ale poliţiei judiciare „funcţionează ... Click pentru abonare
6.
Instanţele judecătoreşti, astfel cum sunt reglementate prin Constituţie şi ... Vezi mai mult
Instanţele judecătoreşti, astfel cum sunt reglementate prin Constituţie şi Legea nr. 304/2004, îşi realizează funcţia de înfăptuire a justiţiei prin ... Click pentru abonare
7.
Independenţa justiţiei, principiu fundamental consacrat de Constituţie, care, potrivit ... Vezi mai mult
Independenţa justiţiei, principiu fundamental consacrat de Constituţie, care, potrivit art. 152 alin. (1), constituie una dintre limitele materiale ale revizuirii ... Click pentru abonare
8.
Prin „compunerea instanţei” se înţelege, în sens restrâns (aspectul ... Vezi mai mult
Prin „compunerea instanţei” se înţelege, în sens restrâns (aspectul cantitativ), alcătuirea instanţei cu numărul de judecători prevăzut de lege, iar ... Click pentru abonare
9.
Curtea reţine că este justificată opţiunea legiuitorului ca mandatul ... Vezi mai mult
Curtea reţine că este justificată opţiunea legiuitorului ca mandatul de supraveghere tehnică să fie pus în executare de procuror şi ... Click pentru abonare
10.
Procurorii români, acţionând în calitate de magistraţi ai Ministerului ... Vezi mai mult
Procurorii români, acţionând în calitate de magistraţi ai Ministerului Public, nu îndeplinesc condiţia de independenţă faţă de executiv. [DCC nr. ... Click pentru abonare
11.
Procurorul, ca organ specializat al statului, în calitatea sa ... Vezi mai mult
Procurorul, ca organ specializat al statului, în calitatea sa de participant în procesul penal, potrivit art. 29 din Codul de ... Click pentru abonare
12.
Direcţia Naţională Anticorupţie a fost concepută ca structură cu ... Vezi mai mult
Direcţia Naţională Anticorupţie a fost concepută ca structură cu personalitate juridică în cadrul Ministerului Public, prin reorganizarea Parchetului Naţional Anticorupţie. ... Click pentru abonare
13.
Atât independenţa justiţiei - componenta instituţională (conceptul „independenţei judecătorilor” ... Vezi mai mult
Atât independenţa justiţiei - componenta instituţională (conceptul „independenţei judecătorilor” nereferindu-se exclusiv la judecători, ci acoperind sistemul judiciar în întregime), cât ... Click pentru abonare
14.
Principiul independenţei judecătorului prezintă două aspecte, şi anume independenţa ... Vezi mai mult
Principiul independenţei judecătorului prezintă două aspecte, şi anume independenţa funcţională şi independenţa personală. Independenţa funcţională presupune, pe de-o parte, ca ... Click pentru abonare
15.
Curtea constată că art. 131 alin. (2) din Legea ... Vezi mai mult
Curtea constată că art. 131 alin. (2) din Legea fundamentală prevede că Ministerul Public îşi exercită atribuţiile prin procurori constituiţi ... Click pentru abonare
16.
Principiul subordonării ierarhice, specific Ministerului Public, nu contravine principiului ... Vezi mai mult
Principiul subordonării ierarhice, specific Ministerului Public, nu contravine principiului constituţional al imparţialităţii şi nu este de natură să îl împiedice ... Click pentru abonare
17.
Principiul legalităţii este, în sensul atribuit de Legea fundamentală, ... Vezi mai mult
Principiul legalităţii este, în sensul atribuit de Legea fundamentală, specific activităţii procurorilor, care, în virtutea acestuia, au obligaţia ca, în ... Click pentru abonare
18.
Imparţialitatea este un corolar al principiului legalităţii şi răspunde, ... Vezi mai mult
Imparţialitatea este un corolar al principiului legalităţii şi răspunde, ca şi acesta, exigenţei asigurării egalităţii cetăţenilor în faţa legii, formulată ... Click pentru abonare
19.
Teza întâi a alin. (5) al art. 126 interzice ... Vezi mai mult
Teza întâi a alin. (5) al art. 126 interzice „înfiinţarea de instanţe extraordinare”, iar teza a doua din acelaşi alineat ... Click pentru abonare
20.
Prevederile art. 131 alin. (3) din Constituţie, conform cărora ... Vezi mai mult
Prevederile art. 131 alin. (3) din Constituţie, conform cărora „parchetele funcţionează pe lângă instanţele de judecată”, nu exclud posibilitatea ca ... Click pentru abonare
21.
Curtea reţine că dispoziția din Legea fundamentală (art. 126 ... Vezi mai mult
Curtea reţine că dispoziția din Legea fundamentală (art. 126 alin. 1 din Constituție) nu se referă, aşa cum se apreciază ... Click pentru abonare
22.
Procurorul nu poate fi considerat parte în proces, deoarece ... Vezi mai mult
Procurorul nu poate fi considerat parte în proces, deoarece el reprezintă interesele societăţii, apără drepturile persoanelor implicate în proces, inclusiv ... Click pentru abonare

Doctrină

23.
De fiecare dată când Codul de procedură penală menționează ... Vezi mai mult
De fiecare dată când Codul de procedură penală menționează „instanță de judecată”, se referă la un organ judiciar specific, format ... Click pentru abonare
24.
Principiul indivizibilității elimină distincțiile între magistrații din cadrul Ministerului ... Vezi mai mult
Principiul indivizibilității elimină distincțiile între magistrații din cadrul Ministerului Public care fac parte dintr-un anumit parchet, conferindu-le tuturor aceeași competență ... Click pentru abonare
25.
În practica judiciară soluția este majoritară în sensul că ... Vezi mai mult
În practica judiciară soluția este majoritară în sensul că operează sancțiunea nulității absolute, conform art. 281 alin. 1 lit. d) ... Click pentru abonare
26.
Organe de cercetare ale poliției judiciare sunt și lucrătorii ... Vezi mai mult
Organe de cercetare ale poliției judiciare sunt și lucrătorii din cadrul poliției de frontieră desemnați de ministrul de interne cu ... Click pentru abonare
27.
Când organul de cercetare penală apreciază că este necesară ... Vezi mai mult
Când organul de cercetare penală apreciază că este necesară administrarea unor mijloace de probă sau folosirea unor metode speciale de ... Click pentru abonare
28.
Principiul indivizibilității generează diverse consecințe, printre care se numără ... Vezi mai mult
Principiul indivizibilității generează diverse consecințe, printre care se numără următoarele: este permis ca la o ședință de judecată să participe ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

29.
Propunerea de arestare preventivă trebuie să se refere la ... Vezi mai mult
Propunerea de arestare preventivă trebuie să se refere la persoana care are calitatea de inculpat. Se înțelege implicit că această ... Click pentru abonare
30.
Pe parcursul urmăririi penale doar procurorul poate dispune anularea ... Vezi mai mult
Pe parcursul urmăririi penale doar procurorul poate dispune anularea unui act de urmărire penală. Anularea unui act de urmărire penală ... Click pentru abonare
31.
Prin prevederea expresă a incompatibilității judecătorului de drepturi și ... Vezi mai mult
Prin prevederea expresă a incompatibilității judecătorului de drepturi și libertăți de a participa la soluționarea cauzei, legiuitorul a instituit o ... Click pentru abonare
32.
Ordinul M.A.I. de numire în cadrul Poliției Judiciare este ... Vezi mai mult
Ordinul M.A.I. de numire în cadrul Poliției Judiciare este un act administrativ individual care, spre deosebire de cel normativ, pentru ... Click pentru abonare
33.
Curtea notează că Ministerul Public este constituit din procurori ... Vezi mai mult
Curtea notează că Ministerul Public este constituit din procurori care îşi exercită toate funcţiile lor sub autoritatea Procurorului General, respectiv ... Click pentru abonare