Art. 3. Separarea funcţiilor judiciare

(1) În procesul penal se exercită următoarele funcţii judiciare:
a) funcţia de urmărire penală;
b) funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală;
c) funcţia de verificare a legalităţii trimiterii ori netrimiterii în judecată;
d) funcţia de judecată.
(2) Funcţiile judiciare se exercită din oficiu, în afară de cazul când, prin lege, se dispune altfel.
(3) În desfăşurarea aceluiaşi proces penal, exercitarea unei funcţii judiciare este incompatibilă cu exercitarea unei alte funcţii judiciare, cu excepţia celei prevăzute la alin. (1) lit. c), care este compatibilă cu funcţia de judecată, mai puţin când se dispune începerea judecăţii potrivit art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c).
(4) În exercitarea funcţiei de urmărire penală, procurorul şi organele de cercetare penală strâng probele necesare pentru a se constata dacă există sau nu temeiuri de trimitere în judecată.
(5) Asupra actelor şi măsurilor din cadrul urmăririi penale, care restrâng drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei, dispune judecătorul desemnat cu atribuţii în acest sens, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
(6) Asupra legalităţii actului de trimitere în judecată şi probelor pe care se bazează acesta, precum şi asupra legalităţii soluţiilor de netrimitere în judecată se pronunţă judecătorul de cameră preliminară, în condiţiile legii.
(7) Judecata se realizează de către instanţă, în complete legal constituite.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Dispozițiile art. 3 alin. 4 și 6 C.proc.pen., alături ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 3 alin. 4 și 6 C.proc.pen., alături de dispozițiile art. 4 alin. 2, art. 5, art. 15, art. ... Click pentru abonare
2.
Deşi realizată de către procuror – în calitate de ... Vezi mai mult
Deşi realizată de către procuror – în calitate de titular al funcţiei de urmărire penală şi deţinător al atributului acuzării ... Click pentru abonare
3.
Reglementarea unei noi faze a procesului penal nu reprezintă ... Vezi mai mult
Reglementarea unei noi faze a procesului penal nu reprezintă un motiv întemeiat, care să justifice legiferarea unui termen (încheierea procedurii ... Click pentru abonare
4.
Revine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi celorlalte ... Vezi mai mult
Revine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi celorlalte instanţe judecătoreşti, precum şi Ministerului Public - Parchetul de pe lângă ... Click pentru abonare
5.
Referitor la dispoziţiile art. 3 alin. (3) teza a ... Vezi mai mult
Referitor la dispoziţiile art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală cu privire la soluţia legislativă ... Click pentru abonare
6.
Curtea constată, totodată, că o verificare a loialităţii/legalităţii administrării ... Vezi mai mult
Curtea constată, totodată, că o verificare a loialităţii/legalităţii administrării probelor, din această perspectivă, este admisă şi în cursul judecăţii, aplicându-se, ... Click pentru abonare
7.
Deşi există posibilitatea ca rezultatul procedurii referitoare la legalitatea/admisibilitatea ... Vezi mai mult
Deşi există posibilitatea ca rezultatul procedurii referitoare la legalitatea/admisibilitatea unei probe să fie decisiv pentru stabilirea temeiniciei unei acuzaţii în ... Click pentru abonare
8.
Judecătorul este incompatibil să judece în cadrul completului de ... Vezi mai mult
Judecătorul este incompatibil să judece în cadrul completului de judecată nu numai în situația pronunțării încheierii de începere a judecății, ... Click pentru abonare
9.
Nu poate fi pus semnul egalităţii între judecătorul de ... Vezi mai mult
Nu poate fi pus semnul egalităţii între judecătorul de cameră preliminară învestit cu verificarea aspectelor ce ţin de obiectul procedurii ... Click pentru abonare
10.
Este în interesul înfăptuirii actului de justiţie ca acelaşi ... Vezi mai mult
Este în interesul înfăptuirii actului de justiţie ca acelaşi judecător care a verificat atât competenţa şi legalitatea sesizării, cât şi ... Click pentru abonare

Doctrină

11.
Participarea procurorului la judecată în scopul susținerii acuzării reprezintă ... Vezi mai mult
Participarea procurorului la judecată în scopul susținerii acuzării reprezintă o manifestare a funcției de urmărire, chiar dacă este una derivată. ... Click pentru abonare
12.
Judecătorul de cameră preliminară este competent să analizeze nu ... Vezi mai mult
Judecătorul de cameră preliminară este competent să analizeze nu doar legalitatea netrimiterii în judecată, astfel cum prevede art. 3 alin. ... Click pentru abonare
13.
Spre deosebire de celelalte funcții, Codul nu precizează conținutul ... Vezi mai mult
Spre deosebire de celelalte funcții, Codul nu precizează conținutul funcției de judecată. Succint, aceasta presupune administrarea probelor, evaluarea probelor, pronunțarea ... Click pentru abonare
14.
Modificarea art. 3 alin. 3 C.proc.pen. ce a avut ... Vezi mai mult
Modificarea art. 3 alin. 3 C.proc.pen. ce a avut în vedere punerea textului de lege în acord cu decizia CCR ... Click pentru abonare
15.
Incompatibilitatea constituie un criteriu al asigurării separației funcțiilor judiciare, ... Vezi mai mult
Incompatibilitatea constituie un criteriu al asigurării separației funcțiilor judiciare, respectiv, un remediu procesual pentru respectarea acestui principiu. [A. Crișu, Drept ... Click pentru abonare
16.
În urma pronunțării deciziei CCR nr. 552/2015, problematica actului ... Vezi mai mult
În urma pronunțării deciziei CCR nr. 552/2015, problematica actului prin care se sesizează instanța în ipoteza art. 341 alin. 7 ... Click pentru abonare
17.
Organele de cercetare penală nu sunt titulari ai funcției ... Vezi mai mult
Organele de cercetare penală nu sunt titulari ai funcției de urmărire penală. Actele specifice funcției de urmărire penală aparțin în ... Click pentru abonare
18.
În opinia noastră, art. 3 alin. 3 C.proc.pen. este ... Vezi mai mult
În opinia noastră, art. 3 alin. 3 C.proc.pen. este neconstituțional având în vedere că s-a renunțat la incompatibilitatea cumulului funcțiilor ... Click pentru abonare
19.
Funcțiile judiciare sunt distincte de funcțiile procesuale. Cele dintâi ... Vezi mai mult
Funcțiile judiciare sunt distincte de funcțiile procesuale. Cele dintâi sunt strict legate de sfera de atribuții ale organelor judiciare privind ... Click pentru abonare
20.
Și faza de executare are caracter jurisdicțional. Astfel, ar ... Vezi mai mult
Și faza de executare are caracter jurisdicțional. Astfel, ar trebui să se rețină și funcția de executare, pe lângă cele ... Click pentru abonare
21.
Separarea funcțiilor judiciare este de natură a asigura respectarea ... Vezi mai mult
Separarea funcțiilor judiciare este de natură a asigura respectarea imparțialității funcționale, separare care este legată prin lege de instituția incompatibilității. ... Click pentru abonare
22.
Prin separarea funcțiilor judiciare se urmărește consolidarea protecției drepturilor ... Vezi mai mult
Prin separarea funcțiilor judiciare se urmărește consolidarea protecției drepturilor fundamentale ale persoanelor implicate în procedurile penale. Astfel, anchetatorul nu poate ... Click pentru abonare
23.
Ca regulă, cumulul funcțiilor judiciare conduce la o situație ... Vezi mai mult
Ca regulă, cumulul funcțiilor judiciare conduce la o situație de incompatibilitate. Cu titlu de excepție, nu există o incompatibilitate între ... Click pentru abonare
24.
Principiul separării funcțiilor judiciare, fără corespondent în reglementarea anterioară, ... Vezi mai mult
Principiul separării funcțiilor judiciare, fără corespondent în reglementarea anterioară, era analizat de doctrină într-o viziune diferită, respectiv: funcția de acuzare, ... Click pentru abonare
25.
Curtea europeană a decis că doar faptul că un ... Vezi mai mult
Curtea europeană a decis că doar faptul că un judecător a luat o anumită decizie înainte de începerea procesului nu ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

26.
Judecătorului de cameră preliminară, care exercită funcţia prevăzută de ... Vezi mai mult
Judecătorului de cameră preliminară, care exercită funcţia prevăzută de art. 3 alin. (1) lit. c) C.proc.pen. (de verificare a legalităţii ... Click pentru abonare
27.
Analizând, cu prioritate, nulitatea absolută a ordonanței din 23.11.2023 ... Vezi mai mult
Analizând, cu prioritate, nulitatea absolută a ordonanței din 23.11.2023 emisă parchet, judecătorul de cameră preliminară constată că au fost nesocotite ... Click pentru abonare
28.
Dispoziţiile art. 3 alin. 3 C.proc.pen., prevăd că în ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 3 alin. 3 C.proc.pen., prevăd că în desfăşurarea unui proces penal exercitarea unei funcţii judiciare este incompatibilă cu ... Click pentru abonare
29.
Judecătorul de cameră preliminară nu exercită, potrivit dispozițiilor art. ... Vezi mai mult
Judecătorul de cameră preliminară nu exercită, potrivit dispozițiilor art. 3 din Codul de procedură penală, o funcţie de judecată, ce ... Click pentru abonare
30.
Nu există informații care să indice că, prin rezolvarea ... Vezi mai mult
Nu există informații care să indice că, prin rezolvarea în timpul urmăririi penale a unei cereri din partea Ministerului Public, ... Click pentru abonare
31.
Reclamanta se plânge de lipsa de imparţialitate a două ... Vezi mai mult
Reclamanta se plânge de lipsa de imparţialitate a două judecătoare care erau căsătorite cu procurorii de la Parchetul de pe ... Click pentru abonare
32.
Este adevărat că situațiile în care un judecător a ... Vezi mai mult
Este adevărat că situațiile în care un judecător a dispus deja o serie de măsuri în cauză etapă anterioară a ... Click pentru abonare
33.
Rolul judecătorului, în etapa instrucției, a fost limitat în ... Vezi mai mult
Rolul judecătorului, în etapa instrucției, a fost limitat în timp și a constat în interogarea a doi martori. Nu a ... Click pentru abonare
34.
Curtea observă, în primul rând, că înainte de trimiterea ... Vezi mai mult
Curtea observă, în primul rând, că înainte de trimiterea cauzei către Tribunalul Districtual, judecătorul de instrucție al Tribunalului Regional efectuase ... Click pentru abonare
35.
Simplul fapt că un judecător a luat deja unele ... Vezi mai mult
Simplul fapt că un judecător a luat deja unele hotărâri în cauză, inclusiv pe cele referitoare la arestarea preventivă, nu ... Click pentru abonare
36.
Curtea remarcă, în primul rând, că singurul aspect controversat ... Vezi mai mult
Curtea remarcă, în primul rând, că singurul aspect controversat este imparţialitatea procurorului districtual al Cantonului Zürich la emiterea mandatului de ... Click pentru abonare
37.
Faptul că un judecător a adoptat deja decizii înaintea ... Vezi mai mult
Faptul că un judecător a adoptat deja decizii înaintea procesului, în special cu privire la subiectul detenţiei provizorii, nu poate ... Click pentru abonare
38.
Deși Curtea nu are niciun motiv să se îndoiască ... Vezi mai mult
Deși Curtea nu are niciun motiv să se îndoiască de imparțialitatea judecătorului care a efectuat ancheta prealabilă, ea recunoaște, ținând ... Click pentru abonare
39.
Judecătorul care a emis hotărârea de condamnare a avut ... Vezi mai mult
Judecătorul care a emis hotărârea de condamnare a avut o implicare anterioară în cauză, acționând în calitate de judecător de ... Click pentru abonare
40.
Simplul fapt că un judecător a fost cândva membru ... Vezi mai mult
Simplul fapt că un judecător a fost cândva membru al parchetului nu este un motiv pentru a considera că îi ... Click pentru abonare