Art. 3. Separarea funcţiilor judiciare

(1) În procesul penal se exercită următoarele funcţii judiciare:
a) funcţia de urmărire penală;
b) funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală;
c) funcţia de verificare a legalităţii trimiterii ori netrimiterii în judecată;
d) funcţia de judecată.
(2) Funcţiile judiciare se exercită din oficiu, în afară de cazul când, prin lege, se dispune altfel.
(3) În desfăşurarea aceluiaşi proces penal, exercitarea unei funcţii judiciare este incompatibilă cu exercitarea unei alte funcţii judiciare, cu excepţia celei prevăzute la alin. (1) lit. c), care este compatibilă cu funcţia de judecată, mai puţin când se dispune începerea judecăţii potrivit art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c).
(4) În exercitarea funcţiei de urmărire penală, procurorul şi organele de cercetare penală strâng probele necesare pentru a se constata dacă există sau nu temeiuri de trimitere în judecată.
(5) Asupra actelor şi măsurilor din cadrul urmăririi penale, care restrâng drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei, dispune judecătorul desemnat cu atribuţii în acest sens, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
(6) Asupra legalităţii actului de trimitere în judecată şi probelor pe care se bazează acesta, precum şi asupra legalităţii soluţiilor de netrimitere în judecată se pronunţă judecătorul de cameră preliminară, în condiţiile legii.
(7) Judecata se realizează de către instanţă, în complete legal constituite.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Deşi realizată de către procuror – în calitate de ... Vezi mai mult
Deşi realizată de către procuror – în calitate de titular al funcţiei de urmărire penală şi deţinător al atributului acuzării ... Click pentru abonare
2.
Deşi există posibilitatea ca rezultatul procedurii referitoare la legalitatea/admisibilitatea ... Vezi mai mult
Deşi există posibilitatea ca rezultatul procedurii referitoare la legalitatea/admisibilitatea unei probe să fie decisiv pentru stabilirea temeiniciei unei acuzaţii în ... Click pentru abonare
3.
Judecătorul este incompatibil să judece în cadrul completului de ... Vezi mai mult
Judecătorul este incompatibil să judece în cadrul completului de judecată nu numai în situația pronunțării încheierii de începere a judecății, ... Click pentru abonare
4.
Nu poate fi pus semnul egalităţii între judecătorul de ... Vezi mai mult
Nu poate fi pus semnul egalităţii între judecătorul de cameră preliminară învestit cu verificarea aspectelor ce ţin de obiectul procedurii ... Click pentru abonare
5.
Este în interesul înfăptuirii actului de justiţie ca acelaşi ... Vezi mai mult
Este în interesul înfăptuirii actului de justiţie ca acelaşi judecător care a verificat atât competenţa şi legalitatea sesizării, cât şi ... Click pentru abonare

Doctrină

6.
Organele de cercetare penală nu sunt titulari ai funcției ... Vezi mai mult
Organele de cercetare penală nu sunt titulari ai funcției de urmărire penală. Actele specifice funcției de urmărire penală aparțin în ... Click pentru abonare
7.
Funcțiile judiciare sunt distincte de funcțiile procesuale. Cele dintâi ... Vezi mai mult
Funcțiile judiciare sunt distincte de funcțiile procesuale. Cele dintâi sunt strict legate de sfera de atribuții ale organelor judiciare privind ... Click pentru abonare
8.
Și faza de executare are caracter jurisdicțional. Astfel, ar ... Vezi mai mult
Și faza de executare are caracter jurisdicțional. Astfel, ar trebui să se rețină și funcția de executare, pe lângă cele ... Click pentru abonare
9.
Separarea funcțiilor judiciare este de natură a asigura respectarea ... Vezi mai mult
Separarea funcțiilor judiciare este de natură a asigura respectarea imparțialității funcționale, separare care este legată prin lege de instituția incompatibilității. ... Click pentru abonare
10.
Prin separarea funcțiilor judiciare se urmărește consolidarea protecției drepturilor ... Vezi mai mult
Prin separarea funcțiilor judiciare se urmărește consolidarea protecției drepturilor fundamentale ale persoanelor implicate în procedurile penale. Astfel, anchetatorul nu poate ... Click pentru abonare
11.
Ca regulă, cumulul funcțiilor judiciare conduce la o situație ... Vezi mai mult
Ca regulă, cumulul funcțiilor judiciare conduce la o situație de incompatibilitate. Cu titlu de excepție, nu există o incompatibilitate între ... Click pentru abonare
12.
Există două situații de incompatibilitate între funcția de verificare ... Vezi mai mult
Există două situații de incompatibilitate între funcția de verificare a legalității trimiterii ori netrimiterii în judecată și funcția de judecată: ... Click pentru abonare
13.
Se va afla într-o situație de incompatibilitate judecătorul de ... Vezi mai mult
Se va afla într-o situație de incompatibilitate judecătorul de cameră preliminară care respinge cererea procurorului de confirmare a soluției de ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

14.
Analizând, cu prioritate, nulitatea absolută a ordonanței din 23.11.2023 ... Vezi mai mult
Analizând, cu prioritate, nulitatea absolută a ordonanței din 23.11.2023 emisă parchet, judecătorul de cameră preliminară constată că au fost nesocotite ... Click pentru abonare
15.
Dispoziţiile art. 3 alin. 3 C.proc.pen., prevăd că în ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 3 alin. 3 C.proc.pen., prevăd că în desfăşurarea unui proces penal exercitarea unei funcţii judiciare este incompatibilă cu ... Click pentru abonare
16.
Judecătorul de cameră preliminară nu exercită, potrivit dispozițiilor art. ... Vezi mai mult
Judecătorul de cameră preliminară nu exercită, potrivit dispozițiilor art. 3 din Codul de procedură penală, o funcţie de judecată, ce ... Click pentru abonare