Art. 299. Folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual

(1) Fapta funcţionarului public care, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini, a urgenta ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, pretinde ori obţine favoruri de natură sexuală de la o persoană interesată direct sau indirect de efectele acelui act de serviciu se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta.
(2) Pretinderea sau obţinerea de favoruri de natură sexuală de către un funcţionar public care se prevalează sau profită de o situaţie de autoritate ori de superioritate asupra victimei, ce decurge din funcţia deţinută, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta. [art. 2031 C.pen. 1969]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea reţine că, într-adevăr, legislaţia penală în vigoare nu ... Vezi mai mult
Curtea reţine că, într-adevăr, legislaţia penală în vigoare nu prevede o definiţie legală a sintagmei criticate, la fel cum, în ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

2.
De asemenea, referitor la noțiunea de „favor de natură ... Vezi mai mult
De asemenea, referitor la noțiunea de „favor de natură sexuală” în Decizia nr. 449/2018 a Curţii Constituţionale s-a reţinut că ... Click pentru abonare
3.
Fapta inculpatului, care în cursul lunii octombrie 2018, în ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului, care în cursul lunii octombrie 2018, în calitate de director al Direcției de Asistență Socială, a pretins favoruri ... Click pentru abonare