Art. 298. Procedura în cazul infracţiunii flagrante

(1) În caz de infracţiune flagrantă, organul de cercetare penală este obligat să constate săvârşirea acesteia, chiar în lipsa plângerii prealabile.
(2) După constatarea infracţiunii flagrante, organul de urmărire penală cheamă persoana vătămată şi, dacă aceasta declară că face plângere prealabilă, începe urmărirea penală. În caz contrar, organul de cercetare penală înaintează procurorului actele încheiate şi propunerea de clasare. [art. 280 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Textul de lege se completează cu dispozițiile generale prevăzute ... Vezi mai mult
Textul de lege se completează cu dispozițiile generale prevăzute de art. 293 și art. 310 C.proc.pen. [M. Udroiu (coord.), Codul ... Click pentru abonare