Art. 298. Neglijenţa în serviciu

Fapta funcţionarului public care, din culpă, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act prevăzut de o lege, o ordonanţă a Guvernului, o ordonanţă de urgenţă a Guvernului sau de un alt act normativ care, la data adoptării, avea putere de lege ori îl îndeplineşte cu încălcarea unei dispoziţii cuprinse într-un astfel de act normativ şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. [art. 249 C.pen. 1969]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Având în vedere că, în varianta de bază, atât ... Vezi mai mult
Având în vedere că, în varianta de bază, atât infracţiunea de abuz în serviciu, cât şi infracţiunea de neglijenţă în ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Art. 298 C.pen. a fost modificat prin Legea nr. ... Vezi mai mult
Art. 298 C.pen. a fost modificat prin Legea nr. 200/2023 (M. Of. nr. 616 din 6 iulie 2023). Forma anterioară ... Click pentru abonare
3.
Pentru a se da eficacitate deciziilor CCR nr. 405/2016, ... Vezi mai mult
Pentru a se da eficacitate deciziilor CCR nr. 405/2016, nr. 392/2017 și nr. 518/2018, prin care Curtea Constituțională a constatat ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

4.
În conformitate cu decizia Curţii Constituţionale nr. 518/2017, încălcarea ... Vezi mai mult
În conformitate cu decizia Curţii Constituţionale nr. 518/2017, încălcarea unei atribuţii de serviciu a medicului, care nu este prevăzută expres ... Click pentru abonare
5.
Reclamantei i s-a îndepărtat sânul stâng din cauza unui ... Vezi mai mult
Reclamantei i s-a îndepărtat sânul stâng din cauza unui diagnostic de cancer care ulterior s-a dovedit a fi incorect. Cererea ... Click pentru abonare
6.
Fapta inculpatului, care în calitate de medic în cadrul ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului, care în calitate de medic în cadrul cabinetului medical care deservește Serviciul Independent de Reținere și Arestare Preventivă, ... Click pentru abonare
7.
Fapta inculpatei care, în cursul lunii noiembrie 2009, în ... Vezi mai mult
Fapta inculpatei care, în cursul lunii noiembrie 2009, în calitate de asistent medical la Spitalul Clinic de Urgență Sf. Ioan ... Click pentru abonare
8.
Fapta funcţionarului public din cadrul Direcţiei generale de asistenţă ... Vezi mai mult
Fapta funcţionarului public din cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului care, din culpă, în calitate de asistent ... Click pentru abonare
9.
Încălcarea din culpă, de către funcţionarul public din sistemul ... Vezi mai mult
Încălcarea din culpă, de către funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare, a îndatoririlor de serviciu privind supravegherea persoanelor private de ... Click pentru abonare
10.
Faptele inculpatelor L.N. și Ș.A., care la data de ... Vezi mai mult
Faptele inculpatelor L.N. și Ș.A., care la data de 19 martie 2008 au făcut parte din echipa medicală care a ... Click pentru abonare
11.
Fapta notarului public, săvârșită din culpă, de a autentifica ... Vezi mai mult
Fapta notarului public, săvârșită din culpă, de a autentifica un contract de vânzare-cumpărare a unui imobil cuprins în lista monumentelor ... Click pentru abonare
12.
Inculpații, neglijenți fiind, au părăsit autospeciala de transport valori, ... Vezi mai mult
Inculpații, neglijenți fiind, au părăsit autospeciala de transport valori, lăsând-o nesupravegheată. Din aceasta au fost sustrași doi saci de valori, ... Click pentru abonare
13.
Nu sunt întrunite, sub aspectul laturii subiective, elementele constitutive ... Vezi mai mult
Nu sunt întrunite, sub aspectul laturii subiective, elementele constitutive ale infracțiunii de neglijență în serviciu. Inculpata, în calitate de operator ... Click pentru abonare
14.
Fapta poliţistului, însărcinat cu evidenţa proceselor verbale de contravenţie ... Vezi mai mult
Fapta poliţistului, însărcinat cu evidenţa proceselor verbale de contravenţie și valorificarea lor prin dare în plată, de a nu-și îndeplini ... Click pentru abonare