Art. 298. Neglijenţa în serviciu

Fapta funcţionarului public care, din culpă, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act prevăzut de o lege, o ordonanţă a Guvernului, o ordonanţă de urgenţă a Guvernului sau de un alt act normativ care, la data adoptării, avea putere de lege ori îl îndeplineşte cu încălcarea unei dispoziţii cuprinse într-un astfel de act normativ şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. [art. 249 C.pen. 1969]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Având în vedere că, în varianta de bază, atât ... Vezi mai mult
Având în vedere că, în varianta de bază, atât infracţiunea de abuz în serviciu, cât şi infracţiunea de neglijenţă în ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Art. 298 C.pen. a fost modificat prin Legea nr. ... Vezi mai mult
Art. 298 C.pen. a fost modificat prin Legea nr. 200/2023 (M. Of. nr. 616 din 6 iulie 2023). Forma anterioară ... Click pentru abonare
3.
Pentru a se da eficacitate deciziilor CCR nr. 405/2016, ... Vezi mai mult
Pentru a se da eficacitate deciziilor CCR nr. 405/2016, nr. 392/2017 și nr. 518/2018, prin care Curtea Constituțională a constatat ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

4.
Deşi procedura disciplinară a dus la aplicarea unor sancţiuni ... Vezi mai mult
Deşi procedura disciplinară a dus la aplicarea unor sancţiuni disciplinare, o astfel de procedură nu poate însă repara un prejudiciu ... Click pentru abonare
5.
Este corectă concluzia asupra căreia s-a oprit instanța de ... Vezi mai mult
Este corectă concluzia asupra căreia s-a oprit instanța de fond, potrivit căreia unității de infracțiune care a format obiectul acuzației ... Click pentru abonare
6.
În conformitate cu decizia Curţii Constituţionale nr. 518/2017, încălcarea ... Vezi mai mult
În conformitate cu decizia Curţii Constituţionale nr. 518/2017, încălcarea unei atribuţii de serviciu a medicului, care nu este prevăzută expres ... Click pentru abonare
7.
Reclamantei i s-a îndepărtat sânul stâng din cauza unui ... Vezi mai mult
Reclamantei i s-a îndepărtat sânul stâng din cauza unui diagnostic de cancer care ulterior s-a dovedit a fi incorect. Cererea ... Click pentru abonare
8.
Astfel cum, în mod corect și motivat, a constatat ... Vezi mai mult
Astfel cum, în mod corect și motivat, a constatat prima instanță, probatoriul cauzei, complet și judicios analizat de acea instanță, ... Click pentru abonare
9.
Fapta inculpaților GN - primar al comunei Sărulești, BC ... Vezi mai mult
Fapta inculpaților GN - primar al comunei Sărulești, BC - secretar al Primăriei Sărulești și DG - referent urbanism în ... Click pentru abonare
10.
Instanța reține că activitatea inculpatului era reglementată în concret ... Vezi mai mult
Instanța reține că activitatea inculpatului era reglementată în concret prin Regulamentul privind circulația autovehiculelor și persoanelor în incinta Aeroportului Internațional ... Click pentru abonare
11.
Infracțiunea de neglijență în serviciu presupune, sub aspectul laturii ... Vezi mai mult
Infracțiunea de neglijență în serviciu presupune, sub aspectul laturii subiective, vinovăția făptuitorului sub forma culpei, spre deosebire de infracțiunea de ... Click pentru abonare
12.
La data de 16.11.2009, în calitate de medic de ... Vezi mai mult
La data de 16.11.2009, în calitate de medic de gardă pe Secția Obstetrică - ginecologie a Spitalului Județean G., inculpata ... Click pentru abonare
13.
Inculpatul, în calitate de funcționar public, angajat la Societatea ... Vezi mai mult
Inculpatul, în calitate de funcționar public, angajat la Societatea Națională Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA, în funcția de ... Click pentru abonare
14.
Infracțiunea de neglijență în serviciu, fiind o infracțiune instantanee, ... Vezi mai mult
Infracțiunea de neglijență în serviciu, fiind o infracțiune instantanee, se consumă la momentul când s-a săvârșit acțiunea incriminată în textul ... Click pentru abonare
15.
Inculpatul DCM, în calitate de asistent medical în cadrul ... Vezi mai mult
Inculpatul DCM, în calitate de asistent medical în cadrul cabinetului medical care deservește Serviciul Independent de Reținere și Arestare Preventivă, ... Click pentru abonare
16.
Curtea reține mai întâi, în acord cu prima instanță, ... Vezi mai mult
Curtea reține mai întâi, în acord cu prima instanță, că neautenticitatea documentelor false depuse la dosarele de înmatriculare era extrem ... Click pentru abonare
17.
Inculpata BE, în perioada mai 2004 − septembrie 2007, ... Vezi mai mult
Inculpata BE, în perioada mai 2004 − septembrie 2007, în calitate de șefă la depozitul de hârtie și carton din ... Click pentru abonare
18.
Conduita infracţională a inculpatei, notar public care a emis ... Vezi mai mult
Conduita infracţională a inculpatei, notar public care a emis certificatele de moştenitor, iar nu de calitate, fără a evalua riguros ... Click pentru abonare
19.
Fapta inculpatului DV constând în aceea că, în calitate ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului DV constând în aceea că, în calitate de șef al serviciului tehnic-administrativ-transport-pază în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică ... Click pentru abonare
20.
Fapta inculpatului, care în calitate de medic în cadrul ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului, care în calitate de medic în cadrul cabinetului medical care deservește Serviciul Independent de Reținere și Arestare Preventivă, ... Click pentru abonare
21.
În perioada 01.01.2005 – 16.04.2008, perioadă în care inculpatul ... Vezi mai mult
În perioada 01.01.2005 – 16.04.2008, perioadă în care inculpatul MI a deținut funcția de administrator în cadrul Asociației de proprietari, ... Click pentru abonare
22.
În luna februarie 2010, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ... Vezi mai mult
În luna februarie 2010, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, inculpatul a omis să înnoiască polița de asigurare a societății comerciale ... Click pentru abonare
23.
Fapta inculpatei care, în cursul lunii noiembrie 2009, în ... Vezi mai mult
Fapta inculpatei care, în cursul lunii noiembrie 2009, în calitate de asistent medical la Spitalul Clinic de Urgență Sf. Ioan ... Click pentru abonare
24.
În cursul lunii noiembrie 2009 inculpata, în calitate de ... Vezi mai mult
În cursul lunii noiembrie 2009 inculpata, în calitate de asistent medical la Spitalul Clinic de Urgență, a procedat la etichetarea ... Click pentru abonare
25.
Fapta funcţionarului public din cadrul Direcţiei generale de asistenţă ... Vezi mai mult
Fapta funcţionarului public din cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului care, din culpă, în calitate de asistent ... Click pentru abonare
26.
Încălcarea din culpă, de către funcţionarul public din sistemul ... Vezi mai mult
Încălcarea din culpă, de către funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare, a îndatoririlor de serviciu privind supravegherea persoanelor private de ... Click pentru abonare
27.
Faptele inculpatelor L.N. și Ș.A., care la data de ... Vezi mai mult
Faptele inculpatelor L.N. și Ș.A., care la data de 19 martie 2008 au făcut parte din echipa medicală care a ... Click pentru abonare
28.
Fapta notarului public, săvârșită din culpă, de a autentifica ... Vezi mai mult
Fapta notarului public, săvârșită din culpă, de a autentifica un contract de vânzare-cumpărare a unui imobil cuprins în lista monumentelor ... Click pentru abonare
29.
Inculpații, neglijenți fiind, au părăsit autospeciala de transport valori, ... Vezi mai mult
Inculpații, neglijenți fiind, au părăsit autospeciala de transport valori, lăsând-o nesupravegheată. Din aceasta au fost sustrași doi saci de valori, ... Click pentru abonare
30.
Nu sunt întrunite, sub aspectul laturii subiective, elementele constitutive ... Vezi mai mult
Nu sunt întrunite, sub aspectul laturii subiective, elementele constitutive ale infracțiunii de neglijență în serviciu. Inculpata, în calitate de operator ... Click pentru abonare
31.
Fapta poliţistului, însărcinat cu evidenţa proceselor verbale de contravenţie ... Vezi mai mult
Fapta poliţistului, însărcinat cu evidenţa proceselor verbale de contravenţie și valorificarea lor prin dare în plată, de a nu-și îndeplini ... Click pentru abonare