Art. 297. Obligaţiile organului de urmărire penală în procedura plângerii prealabile

(1) La primirea plângerii prealabile, organul de urmărire penală verifică dacă aceasta îndeplineşte condiţiile de formă şi dacă a fost depusă în termenul prevăzut de lege. În cazul în care constată că este tardivă, organul de cercetare penală înaintează procurorului actele încheiate împreună cu propunerea de clasare.
(2) Dacă într-o cauză în care s-au făcut acte de urmărire penală se constată că este necesară plângerea prealabilă, organul de urmărire penală cheamă persoana vătămată şi o întreabă dacă înţelege să facă plângere. În caz afirmativ, organul de urmărire penală continuă cercetarea. În caz contrar, înaintează procurorului actele încheiate şi propunerea de clasare. [art. 286 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că dispoziţiile ... Vezi mai mult
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că dispoziţiile criticate sunt neclare, deoarece nu se prevede un termen în care ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

2.
Chiar dacă elementele lipsă se vor completa după expirarea ... Vezi mai mult
Chiar dacă elementele lipsă se vor completa după expirarea termenului de 3 luni, plângerea prealabilă nu va fi considerată ca ... Click pentru abonare