Art. 297. Abuzul în serviciu

(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act prevăzut de o lege, o ordonanţă a Guvernului, o ordonanţă de urgenţă a Guvernului sau de un alt act normativ care, la data adoptării, avea putere de lege ori îl îndeplineşte cu încălcarea unei dispoziţii cuprinse într-un astfel de act normativ, cauzând astfel o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA. [art. 246-248 C.pen. 1969]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Chiar dacă legiuitorul nu a reglementat un anume prag ... Vezi mai mult
Chiar dacă legiuitorul nu a reglementat un anume prag valoric al pagubei sau o anumită intensitate a vătămării intereselor legitime ... Click pentru abonare
2.
Spitalul miliar este instituţie publică în sensul art. 135 ... Vezi mai mult
Spitalul miliar este instituţie publică în sensul art. 135 din Codul penal, iar aceasta nu poate fi autor al infracţiunilor ... Click pentru abonare
3.
Curtea reţine că, în motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii ... Vezi mai mult
Curtea reţine că, în motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia susţin că textul criticat este neconstituţional întrucât, nefăcând distincţie între ... Click pentru abonare
4.
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 13 ... Vezi mai mult
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. ... Click pentru abonare
5.
Curtea constată însă că motivele de neconstituţionalitate formulate de ... Vezi mai mult
Curtea constată însă că motivele de neconstituţionalitate formulate de autoare sunt nefondate, în condiţiile în care Curtea observă diferenţe majore ... Click pentru abonare
6.
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „1. Dacă infracţiunea ... Click pentru abonare
7.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 246 şi ... Vezi mai mult
Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 246 şi art. 248 din Codul penal din 1969 şi ale art. 297 ... Click pentru abonare
8.
Curtea constată că şi în prezenta cauză autorul formulează ... Vezi mai mult
Curtea constată că şi în prezenta cauză autorul formulează critici care vizează însăşi existenţa normativă a art. 297 alin. (1) ... Click pentru abonare
9.
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: ... Click pentru abonare
10.
Constată că dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 78/2000 ... Vezi mai mult
Constată că dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, raportate la art. ... Click pentru abonare
11.
Dispoziţiile art. 248 din Codul penal din 1969 sunt ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 248 din Codul penal din 1969 sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” ... Click pentru abonare
12.
Având în vedere aceste aspecte, precum şi faptul că ... Vezi mai mult
Având în vedere aceste aspecte, precum şi faptul că persoana care are calitatea de funcţionar în sensul legii penale trebuie ... Click pentru abonare
13.
În ceea ce priveşte noţiunea de „lege” utilizată în ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte noţiunea de „lege” utilizată în Constituţie, în art. 124, potrivit căruia justiţia se înfăptuieşte în numele ... Click pentru abonare

Doctrină

14.
Art. 297 alin. 1 C.pen. a fost modificat prin ... Vezi mai mult
Art. 297 alin. 1 C.pen. a fost modificat prin Legea nr. 200/2023 (M. Of. nr. 616 din 6 iulie 2023). ... Click pentru abonare
15.
Pentru a se da eficacitate deciziilor CCR nr. 405/2016, ... Vezi mai mult
Pentru a se da eficacitate deciziilor CCR nr. 405/2016, nr. 392/2017 și nr. 518/2018, prin care Curtea Constituțională a constatat ... Click pentru abonare
16.
Se vor reține mai multe infracțiuni dacă există mai ... Vezi mai mult
Se vor reține mai multe infracțiuni dacă există mai multe conduite abuzive, și nu în funcție de pluralitatea intereselor. [M. ... Click pentru abonare
17.
Dacă actul îndeplinit nu era atribuția de serviciu a ... Vezi mai mult
Dacă actul îndeplinit nu era atribuția de serviciu a făptuitorului va fi incidentă infracțiunea de uzurpare a funcției dacă s-a ... Click pentru abonare
18.
Pentru a fi avute în vedere, normele din legislația ... Vezi mai mult
Pentru a fi avute în vedere, normele din legislația secundară pot doar să detalieze norma primară. Un aspect mai delicat ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

19.
Fapta inculpatului, agent în cadrul Poliției Locale, care la ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului, agent în cadrul Poliției Locale, care la data de 02.06.2021 a îndeplinit un act în mod fraudulos, respectiv ... Click pentru abonare
20.
În cazul acestei infracțiuni trebuie identificate acele atribuții de ... Vezi mai mult
În cazul acestei infracțiuni trebuie identificate acele atribuții de serviciu ale inculpaţilor, care sunt expres prevăzute de lege, ca act ... Click pentru abonare
21.
În prezenta cauză, inculpata niciun moment nu a avut ... Vezi mai mult
În prezenta cauză, inculpata niciun moment nu a avut reprezentarea faptului că este posibil să îşi  îndeplinească în mod necorespunzător ... Click pentru abonare
22.
Se impută inculpatului, medic veterinar oficial două aspecte: 1. ... Vezi mai mult
Se impută inculpatului, medic veterinar oficial două aspecte: 1. contrar atribuţiilor sale de serviciu a procedat la verificarea selectivă a ... Click pentru abonare
23.
Din economia modului de reglementare a dispoziţiilor art. 132 ... Vezi mai mult
Din economia modului de reglementare a dispoziţiilor art. 132 din Legea nr. 78/2000 este aceea că pentru a deveni aplicabile ... Click pentru abonare
24.
Spitalul (…) UM 02474 nu poate avea calitatea de ... Vezi mai mult
Spitalul (…) UM 02474 nu poate avea calitatea de subiect activ al infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată, ... Click pentru abonare
25.
Articolul 2 punctul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 ... Vezi mai mult
Articolul 2 punctul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții ... Click pentru abonare
26.
În mod corect, instanţa de fond a reţinut că ... Vezi mai mult
În mod corect, instanţa de fond a reţinut că nu a fost probată conduita proprie a persoanelor acuzate, constând în ... Click pentru abonare
27.
Spre deosebire de art. 297 alin. (1) din C.pen., ... Vezi mai mult
Spre deosebire de art. 297 alin. (1) din C.pen., prevederile art. 309 C.pen. conţin o trimitere la infracţiunea de abuz ... Click pentru abonare
28.
Urmarea imediată a infracţiunii de abuz în serviciu este ... Vezi mai mult
Urmarea imediată a infracţiunii de abuz în serviciu este reprezentată de orice vătămare a intereselor ori pagubă care nu s-ar ... Click pentru abonare
29.
Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că ... Vezi mai mult
Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că se impune achitarea inculpatului (art. 16 alin. 1 lit. a) teza ... Click pentru abonare
30.
Urmarea imediată a unei infracţiuni nu depinde de acțiunea ... Vezi mai mult
Urmarea imediată a unei infracţiuni nu depinde de acțiunea sau inacțiunea persoanei vătămate. Sub acest aspect, în cazul infracţiunii de ... Click pentru abonare
31.
În cazul infracţiunii prevăzut de art. 132 din legea ... Vezi mai mult
În cazul infracţiunii prevăzut de art. 132 din legea 78/2000 elementul de particularitate față de infracțiunea tip, respectiv cea prevăzută ... Click pentru abonare
32.
Înalta Curte de Casație și Justiție a admis apelurile ... Vezi mai mult
Înalta Curte de Casație și Justiție a admis apelurile formulate de inculpați și a dispus achitarea lor pentru săvârșirea infracțiunii ... Click pentru abonare
33.
Fapta inculpatului, lucrător de poliţie, aflat în exercitarea atribuţiilor ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului, lucrător de poliţie, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, constând în omisiunea luării măsurilor de constatare a contravenţiilor, ... Click pentru abonare
34.
În conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (3) din ... Vezi mai mult
În conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (3) din O.U.G. nr. 43/2002, infracţiunea de abuz în serviciu încadrată în art. ... Click pentru abonare
35.
Aplicabilitatea sau inaplicabilitatea principiului ultima ratio, potrivit Deciziei Curţii ... Vezi mai mult
Aplicabilitatea sau inaplicabilitatea principiului ultima ratio, potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 405/2016, nu poate fi cenzurată în calea extraordinară de ... Click pentru abonare
36.
Fapta persoanei care, în calitate de prim-procuror, în exercitarea ... Vezi mai mult
Fapta persoanei care, în calitate de prim-procuror, în exercitarea atribuţiilor de serviciu privind verificarea legalităţii şi temeiniciei rechizitoriului, prin încălcarea ... Click pentru abonare
37.
Activitatea lichidatorul judiciar intră în sfera serviciului de interes ... Vezi mai mult
Activitatea lichidatorul judiciar intră în sfera serviciului de interes public, fiind învestit de către o autoritate publică, respectiv de către ... Click pentru abonare
38.
Determinarea asistentului medical – încadrat cu contract de muncă ... Vezi mai mult
Determinarea asistentului medical – încadrat cu contract de muncă pe o perioadă nedeterminată în cadrul unui spital din sistemul public ... Click pentru abonare
39.
În procedura executării silite a obligaţiei de a face, ... Vezi mai mult
În procedura executării silite a obligaţiei de a face, în cazul în care nu există cererea creditorului prevăzută în art. ... Click pentru abonare
40.
În procedura executării silite a hotărârilor judecătoreşti referitoare la ... Vezi mai mult
În procedura executării silite a hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori, nerespectarea dispoziţiilor art. 911 alin. (2) C.proc.civ. de către executorul ... Click pentru abonare
41.
În conformitate cu dispoziţiile art. 913 alin. (1) şi ... Vezi mai mult
În conformitate cu dispoziţiile art. 913 alin. (1) şi (2) C.proc.civ., în procedura executării silite a hotărârilor judecătoreşti referitoare la ... Click pentru abonare
42.
Executarea silită a unui imobil cu privire la care ... Vezi mai mult
Executarea silită a unui imobil cu privire la care s-a dispus o măsură asigurătorie conform Codului de procedură penală nu ... Click pentru abonare
43.
Omisiunea notarului public de a vira la bugetul statului ... Vezi mai mult
Omisiunea notarului public de a vira la bugetul statului impozitul încasat pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare, conform Codului fiscal, ... Click pentru abonare
44.
Fapta funcţionarului public din cadrul unei universităţi de stat ... Vezi mai mult
Fapta funcţionarului public din cadrul unei universităţi de stat care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte acte privind atribuirea contractelor ... Click pentru abonare
45.
Translatând considerentele deciziilor Curții Constituționale a României menționate în ... Vezi mai mult
Translatând considerentele deciziilor Curții Constituționale a României menționate în speța de față, se observă că niciunuia dintre inculpații acuzați de ... Click pentru abonare
46.
Cum din întreg materialul dosarului rezultă că inculpatele, în ... Vezi mai mult
Cum din întreg materialul dosarului rezultă că inculpatele, în exercitarea atribuțiilor de serviciu – de decan, respectiv prodecan, dar și ... Click pentru abonare
47.
Persoana care are calitatea de membru al consiliului director ... Vezi mai mult
Persoana care are calitatea de membru al consiliului director al unei asociaţii constituite în baza OG nr. 26/2000 are calitatea ... Click pentru abonare
48.
Fapta inculpatului care, în calitate de primar, ca urmare ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului care, în calitate de primar, ca urmare a unei solicitări de atribuire a unei locuințe construită din fonduri ... Click pentru abonare
49.
Fapta inculpatului D.P. constând în aceea că în mod ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului D.P. constând în aceea că în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, la data de 20 ... Click pentru abonare
50.
Decizia Curţii Constituţionale nr. 405/2016 privind infracţiunea de abuz ... Vezi mai mult
Decizia Curţii Constituţionale nr. 405/2016 privind infracţiunea de abuz în serviciu constituie o decizie interpretativă, prin care nu s-a constatat ... Click pentru abonare
51.
Curtea reține următoarele: a) situațiile de fapt cu care ... Vezi mai mult
Curtea reține următoarele: a) situațiile de fapt cu care a fost sesizată prima instanță și care au fost reținute prin ... Click pentru abonare
52.
Curtea apreciază că, prin raportare la probatoriul administrat în ... Vezi mai mult
Curtea apreciază că, prin raportare la probatoriul administrat în cauză, fapta inculpatei nu întrunește elementele de tipicitate obiectivă ale infracțiunii ... Click pentru abonare
53.
În cazul infracțiunii de abuz în serviciu prevăzută în ... Vezi mai mult
În cazul infracțiunii de abuz în serviciu prevăzută în art. 297 C.pen., eliminarea cerinței ca fapta să fie săvârșită „cu ... Click pentru abonare
54.
Fapta notarului public săvârșită cu intenție de a autentifica ... Vezi mai mult
Fapta notarului public săvârșită cu intenție de a autentifica un contract de vânzare-cumpărare a unui imobil, contract încheiat prin mandatar ... Click pentru abonare
55.
Faptele inculpatei care, în calitate de magistrat-judecător la Judecătoria ... Vezi mai mult
Faptele inculpatei care, în calitate de magistrat-judecător la Judecătoria R., județul Dâmbovița și președinte al respectivei instanțe, în baza aceleiași ... Click pentru abonare
56.
Fapta inculpatului care, în calitate de director general al ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului care, în calitate de director general al unei companii naționale și președinte al consiliului de administrație în companie ... Click pentru abonare
57.
Pentru susținerea acuzației de abuz în serviciu, trebuie dovedite ... Vezi mai mult
Pentru susținerea acuzației de abuz în serviciu, trebuie dovedite din punct de vedere obiectiv: a) conduita proprie a persoanei acuzate ... Click pentru abonare
58.
Persoanele care îndeplinesc o activitate de jurisdicţie îşi desfăşoară ... Vezi mai mult
Persoanele care îndeplinesc o activitate de jurisdicţie îşi desfăşoară activitatea în temeiul legii, având obligaţia să-şi îndeplinească atribuţiile ce le ... Click pentru abonare
59.
Fapta inculpatului M.L., în calitate de inspector principal de ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului M.L., în calitate de inspector principal de poliţie în cadrul I.P.J. Brăila, care cu ştiinţă, în exercitarea atribuţiilor ... Click pentru abonare
60.
Fapta psihologului din cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială ... Vezi mai mult
Fapta psihologului din cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile ... Click pentru abonare
61.
Fapta inculpaţilor D.I. şi P.M., agenţi de poliţie judiciară ... Vezi mai mult
Fapta inculpaţilor D.I. şi P.M., agenţi de poliţie judiciară în cadrul I.P.J. Teleorman – Postul de poliţie Măldăeni, care la ... Click pentru abonare
62.
Nefăcându-se, așadar, dovada producerii uneia dintre consecințele prevăzute de ... Vezi mai mult
Nefăcându-se, așadar, dovada producerii uneia dintre consecințele prevăzute de art. 297 C.pen., în concret a cauzării unei pagube în patrimoniul ... Click pentru abonare
63.
Instanța apreciază că sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii ... Vezi mai mult
Instanța apreciază că sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu față de următoarele elemente de fapt: – ... Click pentru abonare
64.
Termenul „act” trebuie înțeles că acea operațiune care trebuie ... Vezi mai mult
Termenul „act” trebuie înțeles că acea operațiune care trebuie efectuată de funcționarul public în exercițiul atribuțiilor de serviciu, atribuții de ... Click pentru abonare
65.
Inculpata a săvârșit infracțiunea de abuz în serviciu, fiind ... Vezi mai mult
Inculpata a săvârșit infracțiunea de abuz în serviciu, fiind îndeplinite elementele constitutive ale infracțiunii, atât din punct de vedere obiectiv, ... Click pentru abonare
66.
Actele de dispoziție emise de intimați reprezintă expresia propriilor ... Vezi mai mult
Actele de dispoziție emise de intimați reprezintă expresia propriilor convingeri formulate prin interpretarea dispozițiilor legale ce reglementează drepturile de care ... Click pentru abonare
67.
În cazul infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor ... Vezi mai mult
În cazul infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, care se săvârșește numai cu intenție, termenul „cu știință” pe ... Click pentru abonare
68.
Atât abuzul în serviciu, cât și neglijența în serviciu ... Vezi mai mult
Atât abuzul în serviciu, cât și neglijența în serviciu au drept element comun latura obiectivă, respectiv nerespectarea atribuțiilor de serviciu, ... Click pentru abonare
69.
Instanțele judecătorești sunt suverane în a aprecia atât probatoriul ... Vezi mai mult
Instanțele judecătorești sunt suverane în a aprecia atât probatoriul administrat în care cu care sunt învestite, cât și textele de ... Click pentru abonare
70.
Deși petiționara a arătat în concret în ce constă ... Vezi mai mult
Deși petiționara a arătat în concret în ce constă vătămarea adusă intereselor sale, trebuie precizat că nu orice eventuală încălcare ... Click pentru abonare
71.
Neînregistrarea contractului de muncă al persoanei vătămate și concedierea ... Vezi mai mult
Neînregistrarea contractului de muncă al persoanei vătămate și concedierea acesteia, deși era însărcinată, producându-i o pagubă constând în imposibilitatea legală ... Click pentru abonare
72.
Desființarea actelor administrative prin intermediul instanței judecătorești nu conduce ... Vezi mai mult
Desființarea actelor administrative prin intermediul instanței judecătorești nu conduce la concluzia săvârșirii unui abuz în serviciu de către funcționarii care ... Click pentru abonare
73.
Inculpatul a dispus, cu știință, în timp ce era ... Vezi mai mult
Inculpatul a dispus, cu știință, în timp ce era în exercițiul atribuțiilor de serviciu, să se îndeplinească un act în ... Click pentru abonare
74.
Ipotecarea unui activ, care reprezenta 5% din valoarea patrimoniului ... Vezi mai mult
Ipotecarea unui activ, care reprezenta 5% din valoarea patrimoniului unei societăți comerciale, care a și făcut obiectul unui contract în ... Click pentru abonare
75.
Fapta directorului general al unei societăți comerciale având ca ... Vezi mai mult
Fapta directorului general al unei societăți comerciale având ca acționar unic consiliul local care, în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu, ... Click pentru abonare
76.
Refuzul nejustificat al organului de poliție de a restitui ... Vezi mai mult
Refuzul nejustificat al organului de poliție de a restitui permisul de conducere, conform hotărârii judecătorești, constituie infracțiunea de abuz în ... Click pentru abonare
77.
Dacă se reținerea săvârșirea infracțiunii de fals intelectual de ... Vezi mai mult
Dacă se reținerea săvârșirea infracțiunii de fals intelectual de către un funcționar public, în exercitarea atribuțiilor de serviciu nu se ... Click pentru abonare