Art. 297. Abuzul în serviciu

(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act prevăzut de o lege, o ordonanţă a Guvernului, o ordonanţă de urgenţă a Guvernului sau de un alt act normativ care, la data adoptării, avea putere de lege ori îl îndeplineşte cu încălcarea unei dispoziţii cuprinse într-un astfel de act normativ, cauzând astfel o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA. [art. 246-248 C.pen. 1969]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea constată că autorul excepţiei contestă constituţionalitatea înţelesului constituţional ... Vezi mai mult
Curtea constată că autorul excepţiei contestă constituţionalitatea înţelesului constituţional al dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal, astfel cum ... Click pentru abonare
2.
Chiar dacă legiuitorul nu a reglementat un anume prag ... Vezi mai mult
Chiar dacă legiuitorul nu a reglementat un anume prag valoric al pagubei sau o anumită intensitate a vătămării intereselor legitime ... Click pentru abonare
3.
Spitalul miliar este instituţie publică în sensul art. 135 ... Vezi mai mult
Spitalul miliar este instituţie publică în sensul art. 135 din Codul penal, iar aceasta nu poate fi autor al infracţiunilor ... Click pentru abonare
4.
Curtea reţine că, în motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii ... Vezi mai mult
Curtea reţine că, în motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia susţin că textul criticat este neconstituţional întrucât, nefăcând distincţie între ... Click pentru abonare
5.
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 13 ... Vezi mai mult
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. ... Click pentru abonare
6.
Curtea constată însă că motivele de neconstituţionalitate formulate de ... Vezi mai mult
Curtea constată însă că motivele de neconstituţionalitate formulate de autoare sunt nefondate, în condiţiile în care Curtea observă diferenţe majore ... Click pentru abonare
7.
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „1. Dacă infracţiunea ... Click pentru abonare
8.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 246 şi ... Vezi mai mult
Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 246 şi art. 248 din Codul penal din 1969 şi ale art. 297 ... Click pentru abonare
9.
Curtea constată că şi în prezenta cauză autorul formulează ... Vezi mai mult
Curtea constată că şi în prezenta cauză autorul formulează critici care vizează însăşi existenţa normativă a art. 297 alin. (1) ... Click pentru abonare
10.
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: ... Click pentru abonare
11.
Constată că dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 78/2000 ... Vezi mai mult
Constată că dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, raportate la art. ... Click pentru abonare
12.
Dispoziţiile art. 248 din Codul penal din 1969 sunt ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 248 din Codul penal din 1969 sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” ... Click pentru abonare
13.
Curtea constată că principiul legalităţii incriminării şi cel al ... Vezi mai mult
Curtea constată că principiul legalităţii incriminării şi cel al legalităţii pedepsei impun exigenţa prevederii în lege atât a faptei, cât ... Click pentru abonare
14.
Având în vedere aceste aspecte, precum şi faptul că ... Vezi mai mult
Având în vedere aceste aspecte, precum şi faptul că persoana care are calitatea de funcţionar în sensul legii penale trebuie ... Click pentru abonare
15.
În ceea ce priveşte noţiunea de „lege” utilizată în ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte noţiunea de „lege” utilizată în Constituţie, în art. 124, potrivit căruia justiţia se înfăptuieşte în numele ... Click pentru abonare

Doctrină

16.
Art. 297 alin. 1 C.pen. a fost modificat prin ... Vezi mai mult
Art. 297 alin. 1 C.pen. a fost modificat prin Legea nr. 200/2023 (M. Of. nr. 616 din 6 iulie 2023). ... Click pentru abonare
17.
Pentru a se da eficacitate deciziilor CCR nr. 405/2016, ... Vezi mai mult
Pentru a se da eficacitate deciziilor CCR nr. 405/2016, nr. 392/2017 și nr. 518/2018, prin care Curtea Constituțională a constatat ... Click pentru abonare
18.
Se vor reține mai multe infracțiuni dacă există mai ... Vezi mai mult
Se vor reține mai multe infracțiuni dacă există mai multe conduite abuzive, și nu în funcție de pluralitatea intereselor. [M. ... Click pentru abonare
19.
Dacă actul îndeplinit nu era atribuția de serviciu a ... Vezi mai mult
Dacă actul îndeplinit nu era atribuția de serviciu a făptuitorului va fi incidentă infracțiunea de uzurpare a funcției dacă s-a ... Click pentru abonare
20.
Pentru a fi avute în vedere, normele din legislația ... Vezi mai mult
Pentru a fi avute în vedere, normele din legislația secundară pot doar să detalieze norma primară. Un aspect mai delicat ... Click pentru abonare
21.
Împrejurarea că în cuprinsul art. 132 din Legea nr. ... Vezi mai mult
Împrejurarea că în cuprinsul art. 132 din Legea nr. 78/2000 se prevede o urmare imediată adiacentă, respectiv obținerea pentru sine ... Click pentru abonare
22.
Art. 132 din Legea nr. 78/2000 reprezintă o normă ... Vezi mai mult
Art. 132 din Legea nr. 78/2000 reprezintă o normă incompletă, de trimitere. Analiza acestei infracțiuni se raportează la dispozițiile infracțiunii ... Click pentru abonare
23.
Restrângerea sferei de aplicare a dispozițiilor art. 297 C.pen. ... Vezi mai mult
Restrângerea sferei de aplicare a dispozițiilor art. 297 C.pen. prin decizia CCR nr. 405/2016 determină modificarea în același sens a ... Click pentru abonare
24.
Faţă de înţelesul termenului „defectuos”, din sintagma „îndeplineşte în ... Vezi mai mult
Faţă de înţelesul termenului „defectuos”, din sintagma „îndeplineşte în mod defectuos”, este evident caracterul de generalitate şi imprecizie al acestuia, ... Click pentru abonare
25.
Noțiunea de „lege” abordată de Curtea Constituțională în decizia ... Vezi mai mult
Noțiunea de „lege” abordată de Curtea Constituțională în decizia nr. 405/2016 trebuie corelată cu dispozițiile art. 173 C.pen. ce definește ... Click pentru abonare
26.
Interpretarea restrictivă dată de Curtea Constituțională art. 297 alin. ... Vezi mai mult
Interpretarea restrictivă dată de Curtea Constituțională art. 297 alin. (1) C.pen. include doar categoriile de acte cu forță de lege ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

27.
Dispoziţiile legale menţionate de procuror, care constituie „lege” în ... Vezi mai mult
Dispoziţiile legale menţionate de procuror, care constituie „lege” în sensul deciziei Curţii Constituţionale, şi prin a căror încălcare inculpata ar ... Click pentru abonare
28.
Inculpații au fost achitați, în baza art. 16 alin. ... Vezi mai mult
Inculpații au fost achitați, în baza art. 16 alin. 1 lit. b) C.proc.pen. cu privire la săvârșirea infracţiunii de abuz ... Click pentru abonare
29.
Inculpata a fost achitată în baza art. 16 alin. ... Vezi mai mult
Inculpata a fost achitată în baza art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.proc.pen. sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ... Click pentru abonare
30.
Prin actul de sesizare s-a reținut că inculpatul, în ... Vezi mai mult
Prin actul de sesizare s-a reținut că inculpatul, în calitate de referent contabil, ar fi semnat un act adițional la ... Click pentru abonare
31.
Sumele de bani nu au ieșit din patrimoniul părții ... Vezi mai mult
Sumele de bani nu au ieșit din patrimoniul părții civile printr-o însușire/folosire/traficare, astfel cum prevăd dispozițiile art. 295 C.pen., ci ... Click pentru abonare
32.
Deşi acuzaţia de abuz în serviciu din actul de ... Vezi mai mult
Deşi acuzaţia de abuz în serviciu din actul de sesizare al instanţei este extrem de elaborată (DNA – indicând mai ... Click pentru abonare
33.
Verificând prevederile legislative aplicabile la momentul comiterii faptei imputate ... Vezi mai mult
Verificând prevederile legislative aplicabile la momentul comiterii faptei imputate preşedintelui Comisiei locale de fond funciar Burduşani, Curtea reține că nu ... Click pentru abonare
34.
Foarte relevant sub aspectul laturii subiective a infracţiunii imputate ... Vezi mai mult
Foarte relevant sub aspectul laturii subiective a infracţiunii imputate inculpaţilor este şi faptul că în actul de sesizare nu au ... Click pentru abonare
35.
Față de conduita de manieră penală a inculpatului, care ... Vezi mai mult
Față de conduita de manieră penală a inculpatului, care în calitate de primar, și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de ... Click pentru abonare
36.
Instanţa este chemată să aprecieze dacă această posibilă încălcare ... Vezi mai mult
Instanţa este chemată să aprecieze dacă această posibilă încălcare a unui interes patrimonial este pedepsită de legea penală. Pe cale ... Click pentru abonare
37.
În ceea ce priveşte infracţiunea de abuz în serviciu ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte infracţiunea de abuz în serviciu asimilată infracţiunilor de corupţie prevăzută de art. 132 din Legea nr. ... Click pentru abonare
38.
Infracţiunea prevăzută de dispoziţiile art. 132 din Legea nr. ... Vezi mai mult
Infracţiunea prevăzută de dispoziţiile art. 132 din Legea nr. 78/2000 prezintă trăsăturile constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu la ... Click pentru abonare
39.
Contrar celor reținute de instanța de fond, Curtea reţine, ... Vezi mai mult
Contrar celor reținute de instanța de fond, Curtea reţine, pe de o parte, faptul că dispoziţiile art. 78 alin. (1) ... Click pentru abonare
40.
Instanța de fond a constatat în mod corect că ... Vezi mai mult
Instanța de fond a constatat în mod corect că acuzarea invocă numai formal texte cu aplicabilitate generală și care nu ... Click pentru abonare
41.
Deşi faptele inculpaților, astfel cum au fost descrise în ... Vezi mai mult
Deşi faptele inculpaților, astfel cum au fost descrise în rechizitoriu, sunt reprobabile, în special cele ale inculpatului (...), ele nu ... Click pentru abonare
42.
Prima instanţă a stabilit în mod corect şi legal ... Vezi mai mult
Prima instanţă a stabilit în mod corect şi legal că prejudiciul produs prin faptele de abuz în serviciu din prezentul ... Click pentru abonare
43.
În analiza elementelor constitutive ale faptei penale de abuz ... Vezi mai mult
În analiza elementelor constitutive ale faptei penale de abuz în serviciu nu este suficient să se constate că actul de ... Click pentru abonare
44.
La data de 15.02.2022 aceeaşi unitate de parchet, acelaşi ... Vezi mai mult
La data de 15.02.2022 aceeaşi unitate de parchet, acelaşi procuror de caz dispune prin ordonanță clasarea cauzei faţă de suspecți, ... Click pentru abonare
45.
Fapta inculpatului, agent în cadrul Poliției Locale, care la ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului, agent în cadrul Poliției Locale, care la data de 02.06.2021 a îndeplinit un act în mod fraudulos, respectiv ... Click pentru abonare
46.
În cazul acestei infracțiuni trebuie identificate acele atribuții de ... Vezi mai mult
În cazul acestei infracțiuni trebuie identificate acele atribuții de serviciu ale inculpaţilor, care sunt expres prevăzute de lege, ca act ... Click pentru abonare
47.
În prezenta cauză, inculpata niciun moment nu a avut ... Vezi mai mult
În prezenta cauză, inculpata niciun moment nu a avut reprezentarea faptului că este posibil să îşi  îndeplinească în mod necorespunzător ... Click pentru abonare
48.
Se impută inculpatului, medic veterinar oficial două aspecte: 1. ... Vezi mai mult
Se impută inculpatului, medic veterinar oficial două aspecte: 1. contrar atribuţiilor sale de serviciu a procedat la verificarea selectivă a ... Click pentru abonare
49.
Din economia modului de reglementare a dispoziţiilor art. 132 ... Vezi mai mult
Din economia modului de reglementare a dispoziţiilor art. 132 din Legea nr. 78/2000 este aceea că pentru a deveni aplicabile ... Click pentru abonare
50.
Spitalul (…) UM 02474 nu poate avea calitatea de ... Vezi mai mult
Spitalul (…) UM 02474 nu poate avea calitatea de subiect activ al infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată, ... Click pentru abonare
51.
Articolul 2 punctul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 ... Vezi mai mult
Articolul 2 punctul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții ... Click pentru abonare
52.
Infracţiunea de abuz în serviciu, având drept urmare producerea ... Vezi mai mult
Infracţiunea de abuz în serviciu, având drept urmare producerea unei pagube sau obținerea unui folos necuvenit pe o anumită perioadă ... Click pentru abonare
53.
În mod corect, instanţa de fond a reţinut că ... Vezi mai mult
În mod corect, instanţa de fond a reţinut că nu a fost probată conduita proprie a persoanelor acuzate, constând în ... Click pentru abonare
54.
Spre deosebire de art. 297 alin. (1) din C.pen., ... Vezi mai mult
Spre deosebire de art. 297 alin. (1) din C.pen., prevederile art. 309 C.pen. conţin o trimitere la infracţiunea de abuz ... Click pentru abonare
55.
Urmarea imediată a infracţiunii de abuz în serviciu este ... Vezi mai mult
Urmarea imediată a infracţiunii de abuz în serviciu este reprezentată de orice vătămare a intereselor ori pagubă care nu s-ar ... Click pentru abonare
56.
Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că ... Vezi mai mult
Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că se impune achitarea inculpatului (art. 16 alin. 1 lit. a) teza ... Click pentru abonare
57.
Urmarea imediată a unei infracţiuni nu depinde de acțiunea ... Vezi mai mult
Urmarea imediată a unei infracţiuni nu depinde de acțiunea sau inacțiunea persoanei vătămate. Sub acest aspect, în cazul infracţiunii de ... Click pentru abonare
58.
În cazul infracţiunii prevăzut de art. 132 din legea ... Vezi mai mult
În cazul infracţiunii prevăzut de art. 132 din legea 78/2000 elementul de particularitate față de infracțiunea tip, respectiv cea prevăzută ... Click pentru abonare
59.
Înalta Curte de Casație și Justiție a admis apelurile ... Vezi mai mult
Înalta Curte de Casație și Justiție a admis apelurile formulate de inculpați și a dispus achitarea lor pentru săvârșirea infracțiunii ... Click pentru abonare
60.
Fapta inculpatului, lucrător de poliţie, aflat în exercitarea atribuţiilor ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului, lucrător de poliţie, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, constând în omisiunea luării măsurilor de constatare a contravenţiilor, ... Click pentru abonare
61.
În conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (3) din ... Vezi mai mult
În conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (3) din O.U.G. nr. 43/2002, infracţiunea de abuz în serviciu încadrată în art. ... Click pentru abonare
62.
Aplicabilitatea sau inaplicabilitatea principiului ultima ratio, potrivit Deciziei Curţii ... Vezi mai mult
Aplicabilitatea sau inaplicabilitatea principiului ultima ratio, potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 405/2016, nu poate fi cenzurată în calea extraordinară de ... Click pentru abonare
63.
Fapta persoanei care, în calitate de prim-procuror, în exercitarea ... Vezi mai mult
Fapta persoanei care, în calitate de prim-procuror, în exercitarea atribuţiilor de serviciu privind verificarea legalităţii şi temeiniciei rechizitoriului, prin încălcarea ... Click pentru abonare
64.
Activitatea lichidatorul judiciar intră în sfera serviciului de interes ... Vezi mai mult
Activitatea lichidatorul judiciar intră în sfera serviciului de interes public, fiind învestit de către o autoritate publică, respectiv de către ... Click pentru abonare
65.
Determinarea asistentului medical – încadrat cu contract de muncă ... Vezi mai mult
Determinarea asistentului medical – încadrat cu contract de muncă pe o perioadă nedeterminată în cadrul unui spital din sistemul public ... Click pentru abonare
66.
În procedura executării silite a obligaţiei de a face, ... Vezi mai mult
În procedura executării silite a obligaţiei de a face, în cazul în care nu există cererea creditorului prevăzută în art. ... Click pentru abonare
67.
În procedura executării silite a hotărârilor judecătoreşti referitoare la ... Vezi mai mult
În procedura executării silite a hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori, nerespectarea dispoziţiilor art. 911 alin. (2) C.proc.civ. de către executorul ... Click pentru abonare
68.
În conformitate cu dispoziţiile art. 913 alin. (1) şi ... Vezi mai mult
În conformitate cu dispoziţiile art. 913 alin. (1) şi (2) C.proc.civ., în procedura executării silite a hotărârilor judecătoreşti referitoare la ... Click pentru abonare
69.
Ministerul Public a susţinut că inculpaţii ar fi încălcat ... Vezi mai mult
Ministerul Public a susţinut că inculpaţii ar fi încălcat dispoziţiile art. 122 lit. b), c), d), i), j) din OUG ... Click pentru abonare
70.
Inculpatul MCM avea obligația legală, prevăzută de art. 46 ... Vezi mai mult
Inculpatul MCM avea obligația legală, prevăzută de art. 46 alin. 1 lit. d) din legea nr. 333/2003 să prindă și ... Click pentru abonare
71.
Executarea silită a unui imobil cu privire la care ... Vezi mai mult
Executarea silită a unui imobil cu privire la care s-a dispus o măsură asigurătorie conform Codului de procedură penală nu ... Click pentru abonare
72.
Omisiunea notarului public de a vira la bugetul statului ... Vezi mai mult
Omisiunea notarului public de a vira la bugetul statului impozitul încasat pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare, conform Codului fiscal, ... Click pentru abonare
73.
Fapta funcţionarului public din cadrul unei universităţi de stat ... Vezi mai mult
Fapta funcţionarului public din cadrul unei universităţi de stat care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte acte privind atribuirea contractelor ... Click pentru abonare
74.
Translatând considerentele deciziilor Curții Constituționale a României menționate în ... Vezi mai mult
Translatând considerentele deciziilor Curții Constituționale a României menționate în speța de față, se observă că niciunuia dintre inculpații acuzați de ... Click pentru abonare
75.
În cazul oricărei contravenții agentul constatator are posibilitatea de ... Vezi mai mult
În cazul oricărei contravenții agentul constatator are posibilitatea de a aplica sancțiunea avertismentului, chiar și în situația în care această ... Click pentru abonare
76.
Instanţa de control judiciar constată că acţiunea imputată inculpatei ... Vezi mai mult
Instanţa de control judiciar constată că acţiunea imputată inculpatei D. prin actul de sesizare, constând în rerepartizarea dosarului Direcţiei de ... Click pentru abonare
77.
Cum din întreg materialul dosarului rezultă că inculpatele, în ... Vezi mai mult
Cum din întreg materialul dosarului rezultă că inculpatele, în exercitarea atribuțiilor de serviciu – de decan, respectiv prodecan, dar și ... Click pentru abonare
78.
Faptele inculpatului, psiholog cu drept de liberă practică, care ... Vezi mai mult
Faptele inculpatului, psiholog cu drept de liberă practică, care a emis un număr de 19 avize psihologice necesare înscrierii solicitanților ... Click pentru abonare
79.
Împrejurarea că atât în rechizitoriu, în sentinţă cât şi ... Vezi mai mult
Împrejurarea că atât în rechizitoriu, în sentinţă cât şi în decizia atacată se fac referiri şi la „legislaţia secundară”, nu ... Click pentru abonare
80.
Calitatea de ministru a apelantei de la data săvârşirii ... Vezi mai mult
Calitatea de ministru a apelantei de la data săvârşirii faptei impunea, drept corolar al activităţii sale profesionale, obligaţia stabilită în ... Click pentru abonare
81.
Curtea militară de apel a reţinut, în ceea ce ... Vezi mai mult
Curtea militară de apel a reţinut, în ceea ce priveşte legislaţia primară, texte cu caracter general (inclusiv art. 54 alin. ... Click pentru abonare
82.
În cauză, Parchetul face trimitere la încălcarea mai multor ... Vezi mai mult
În cauză, Parchetul face trimitere la încălcarea mai multor dispoziții (în notele scrise depuse pe parcursul judecății - din C.proc.pen., ... Click pentru abonare
83.
Persoana care are calitatea de membru al consiliului director ... Vezi mai mult
Persoana care are calitatea de membru al consiliului director al unei asociaţii constituite în baza OG nr. 26/2000 are calitatea ... Click pentru abonare
84.
Fapta inculpatului care, în calitate de primar, ca urmare ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului care, în calitate de primar, ca urmare a unei solicitări de atribuire a unei locuințe construită din fonduri ... Click pentru abonare
85.
Fapta inculpatului constând în aceea că, în perioada vara ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului constând în aceea că, în perioada vara anului 2013 - octombrie 2014, luând cunoștință în exercitarea atribuțiilor de ... Click pentru abonare
86.
Din actul de sesizare al instanței rezultă că ceea ... Vezi mai mult
Din actul de sesizare al instanței rezultă că ceea ce se impută inculpatului este nerespectarea unor proceduri interne vizând modalitatea ... Click pentru abonare
87.
Curtea nu va putea reține în încadrarea juridică a ... Vezi mai mult
Curtea nu va putea reține în încadrarea juridică a acestei infracțiuni, cu privire la cele două inculpate persoane juridice, dispozițiile ... Click pentru abonare
88.
Obiectul juridic al infracţiunii de abuz în serviciu presupune ... Vezi mai mult
Obiectul juridic al infracţiunii de abuz în serviciu presupune ocrotirea relațiilor sociale referitoare la buna desfăşurare a atribuţiilor de serviciu ... Click pentru abonare
89.
Activitatea judiciară are ca principiu fundamental independenţa magistraţilor care ... Vezi mai mult
Activitatea judiciară are ca principiu fundamental independenţa magistraţilor care contribuie la înfăptuirea actului de justiţiei şi aceasta se manifestă în ... Click pentru abonare
90.
Magistrații pot fi subiecți activi ai infracțiunilor de serviciu, ... Vezi mai mult
Magistrații pot fi subiecți activi ai infracțiunilor de serviciu, au făcut obiectul cercetării penale pentru astfel de infracțiuni, ceea ce ... Click pentru abonare
91.
Principiul legalității subsumează totalitatea regulilor și normelor procesuale și ... Vezi mai mult
Principiul legalității subsumează totalitatea regulilor și normelor procesuale și substanțiale și are consacrare expresă în C.proc.pen. și legile profesiei. Ceea ... Click pentru abonare
92.
Conduita inculpatului A., notar public, care, în exercitarea atribuțiilor ... Vezi mai mult
Conduita inculpatului A., notar public, care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a autentificat contractul de cesiune de creanță din 2 ... Click pentru abonare
93.
Fapta inculpatului care, în calitate de agent de poliție: ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului care, în calitate de agent de poliție: - în data de 24.07.2015, în exercitarea atribuțiunilor de serviciu, constată ... Click pentru abonare
94.
Curtea constată că sunt îndeplinite cerințele pentru a se ... Vezi mai mult
Curtea constată că sunt îndeplinite cerințele pentru a se reține comiterea infracțiunii prevăzute de art. 246 Cod penal din 1969. ... Click pentru abonare
95.
Cât privește încadrarea juridică, în opinia Tribunalului nu a ... Vezi mai mult
Cât privește încadrarea juridică, în opinia Tribunalului nu a putut fi reținută încadrarea juridică de deturnare de fonduri, în temeiul ... Click pentru abonare
96.
Faptele inculpatului D. care, în perioada decembrie 2009 - ... Vezi mai mult
Faptele inculpatului D. care, în perioada decembrie 2009 - martie 2010, la solicitarea inculpatului B. care avea calitatea de pârât ... Click pentru abonare
97.
Fapta inculpatului D.P. constând în aceea că în mod ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului D.P. constând în aceea că în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, la data de 20 ... Click pentru abonare
98.
Decizia Curţii Constituţionale nr. 405/2016 privind infracţiunea de abuz ... Vezi mai mult
Decizia Curţii Constituţionale nr. 405/2016 privind infracţiunea de abuz în serviciu constituie o decizie interpretativă, prin care nu s-a constatat ... Click pentru abonare
99.
Faptele inculpatului A., care a întocmit în fals contractul ... Vezi mai mult
Faptele inculpatului A., care a întocmit în fals contractul de asistență juridică din data de 06 iulie 2013, contrafăcând semnătura ... Click pentru abonare
100.
Curtea reține următoarele: a) situațiile de fapt cu care ... Vezi mai mult
Curtea reține următoarele: a) situațiile de fapt cu care a fost sesizată prima instanță și care au fost reținute prin ... Click pentru abonare
101.
Fapta inculpatului, procuror șef serviciu DIICOT, care, cunoscând că ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului, procuror șef serviciu DIICOT, care, cunoscând că speța ce o instrumentase cu privire la ofițerul de poliție, fusese ... Click pentru abonare
102.
Curtea apreciază că, prin raportare la probatoriul administrat în ... Vezi mai mult
Curtea apreciază că, prin raportare la probatoriul administrat în cauză, fapta inculpatei nu întrunește elementele de tipicitate obiectivă ale infracțiunii ... Click pentru abonare
103.
Încălcând principiul legalităţii înscrierii în cartea funciară, inculpatul A., ... Vezi mai mult
Încălcând principiul legalităţii înscrierii în cartea funciară, inculpatul A., în calitate de registrator şef în cadrul Oficiului de Cadastru şi ... Click pentru abonare
104.
S-a reținut în actul de sesizare că fapta inculpatei ... Vezi mai mult
S-a reținut în actul de sesizare că fapta inculpatei A. - care, în calitate de notar public în cadrul Biroului ... Click pentru abonare
105.
Inculpatul, în calitate de executor judecătoresc, în exercițiul atribuțiilor ... Vezi mai mult
Inculpatul, în calitate de executor judecătoresc, în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu referitoare la dosarul de executare nr. x/2008 având ... Click pentru abonare
106.
În dosarul de executare nr. x/2012, deși SC B. ... Vezi mai mult
În dosarul de executare nr. x/2012, deși SC B. SRL a achitat debitul și dosarul a fost închis din 09 ... Click pentru abonare
107.
În cartea funciară sunt notate anumite drepturi de creanţă, ... Vezi mai mult
În cartea funciară sunt notate anumite drepturi de creanţă, fapte sau raporturi juridice în legătură cu imobilele cuprinse în cartea ... Click pentru abonare
108.
Fapta inculpatei D.E., care în calitatea sa de prim ... Vezi mai mult
Fapta inculpatei D.E., care în calitatea sa de prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Paşcani, cu atribuţii privind ... Click pentru abonare
109.
În cazul infracțiunii de abuz în serviciu prevăzută în ... Vezi mai mult
În cazul infracțiunii de abuz în serviciu prevăzută în art. 297 C.pen., eliminarea cerinței ca fapta să fie săvârșită „cu ... Click pentru abonare
110.
Fapta notarului public săvârșită cu intenție de a autentifica ... Vezi mai mult
Fapta notarului public săvârșită cu intenție de a autentifica un contract de vânzare-cumpărare a unui imobil, contract încheiat prin mandatar ... Click pentru abonare
111.
În perioada 2012 – 2013 inculpatul A., în calitate ... Vezi mai mult
În perioada 2012 – 2013 inculpatul A., în calitate de procuror în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate ... Click pentru abonare
112.
Faptele inculpatei care, în calitate de magistrat-judecător la Judecătoria ... Vezi mai mult
Faptele inculpatei care, în calitate de magistrat-judecător la Judecătoria R., județul Dâmbovița și președinte al respectivei instanțe, în baza aceleiași ... Click pentru abonare
113.
Fapta inculpatului care, în calitate de director general al ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului care, în calitate de director general al unei companii naționale și președinte al consiliului de administrație în companie ... Click pentru abonare
114.
Deși activitatea membrilor CSM este una complexă, derivând din ... Vezi mai mult
Deși activitatea membrilor CSM este una complexă, derivând din însuși caracterul ei permanent, remunerarea acestora este condiționată de exercitarea atribuțiilor ... Click pentru abonare
115.
Pentru susținerea acuzației de abuz în serviciu, trebuie dovedite ... Vezi mai mult
Pentru susținerea acuzației de abuz în serviciu, trebuie dovedite din punct de vedere obiectiv: a) conduita proprie a persoanei acuzate ... Click pentru abonare
116.
Persoanele care îndeplinesc o activitate de jurisdicţie îşi desfăşoară ... Vezi mai mult
Persoanele care îndeplinesc o activitate de jurisdicţie îşi desfăşoară activitatea în temeiul legii, având obligaţia să-şi îndeplinească atribuţiile ce le ... Click pentru abonare
117.
Înalta Curte consideră că infracţiunile de abuz în serviciu ... Vezi mai mult
Înalta Curte consideră că infracţiunile de abuz în serviciu şi fals intelectual se află în concurs ideal, întrucât cele două ... Click pentru abonare
118.
Fapta inculpatului M.L., în calitate de inspector principal de ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului M.L., în calitate de inspector principal de poliţie în cadrul I.P.J. Brăila, care cu ştiinţă, în exercitarea atribuţiilor ... Click pentru abonare
119.
Fapta psihologului din cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială ... Vezi mai mult
Fapta psihologului din cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului care nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile ... Click pentru abonare
120.
Fapta inculpaţilor D.I. şi P.M., agenţi de poliţie judiciară ... Vezi mai mult
Fapta inculpaţilor D.I. şi P.M., agenţi de poliţie judiciară în cadrul I.P.J. Teleorman – Postul de poliţie Măldăeni, care la ... Click pentru abonare
121.
Fapta comisă de inculpatul N.C., agent principal siguranţă publică ... Vezi mai mult
Fapta comisă de inculpatul N.C., agent principal siguranţă publică şi patrulare la Poliţia Comunală Mihail Kogălniceanu, care la data de ... Click pentru abonare
122.
În cauză nu pot fi reținut dispozițiile art. 301 ... Vezi mai mult
În cauză nu pot fi reținut dispozițiile art. 301 alin. 2 lit. a) C.pen. întrucât hotărârea nu face parte din ... Click pentru abonare
123.
Nefăcându-se, așadar, dovada producerii uneia dintre consecințele prevăzute de ... Vezi mai mult
Nefăcându-se, așadar, dovada producerii uneia dintre consecințele prevăzute de art. 297 C.pen., în concret a cauzării unei pagube în patrimoniul ... Click pentru abonare
124.
Instanța apreciază că sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii ... Vezi mai mult
Instanța apreciază că sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu față de următoarele elemente de fapt: – ... Click pentru abonare
125.
Termenul „act” trebuie înțeles că acea operațiune care trebuie ... Vezi mai mult
Termenul „act” trebuie înțeles că acea operațiune care trebuie efectuată de funcționarul public în exercițiul atribuțiilor de serviciu, atribuții de ... Click pentru abonare
126.
Inculpata a săvârșit infracțiunea de abuz în serviciu, fiind ... Vezi mai mult
Inculpata a săvârșit infracțiunea de abuz în serviciu, fiind îndeplinite elementele constitutive ale infracțiunii, atât din punct de vedere obiectiv, ... Click pentru abonare
127.
Actele de dispoziție emise de intimați reprezintă expresia propriilor ... Vezi mai mult
Actele de dispoziție emise de intimați reprezintă expresia propriilor convingeri formulate prin interpretarea dispozițiilor legale ce reglementează drepturile de care ... Click pentru abonare
128.
În cazul infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor ... Vezi mai mult
În cazul infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, care se săvârșește numai cu intenție, termenul „cu știință” pe ... Click pentru abonare
129.
Atât abuzul în serviciu, cât și neglijența în serviciu ... Vezi mai mult
Atât abuzul în serviciu, cât și neglijența în serviciu au drept element comun latura obiectivă, respectiv nerespectarea atribuțiilor de serviciu, ... Click pentru abonare
130.
Instanțele judecătorești sunt suverane în a aprecia atât probatoriul ... Vezi mai mult
Instanțele judecătorești sunt suverane în a aprecia atât probatoriul administrat în care cu care sunt învestite, cât și textele de ... Click pentru abonare
131.
Deși petiționara a arătat în concret în ce constă ... Vezi mai mult
Deși petiționara a arătat în concret în ce constă vătămarea adusă intereselor sale, trebuie precizat că nu orice eventuală încălcare ... Click pentru abonare
132.
Neînregistrarea contractului de muncă al persoanei vătămate și concedierea ... Vezi mai mult
Neînregistrarea contractului de muncă al persoanei vătămate și concedierea acesteia, deși era însărcinată, producându-i o pagubă constând în imposibilitatea legală ... Click pentru abonare
133.
Desființarea actelor administrative prin intermediul instanței judecătorești nu conduce ... Vezi mai mult
Desființarea actelor administrative prin intermediul instanței judecătorești nu conduce la concluzia săvârșirii unui abuz în serviciu de către funcționarii care ... Click pentru abonare
134.
Inculpatul a dispus, cu știință, în timp ce era ... Vezi mai mult
Inculpatul a dispus, cu știință, în timp ce era în exercițiul atribuțiilor de serviciu, să se îndeplinească un act în ... Click pentru abonare
135.
Ipotecarea unui activ, care reprezenta 5% din valoarea patrimoniului ... Vezi mai mult
Ipotecarea unui activ, care reprezenta 5% din valoarea patrimoniului unei societăți comerciale, care a și făcut obiectul unui contract în ... Click pentru abonare
136.
Fapta directorului general al unei societăți comerciale având ca ... Vezi mai mult
Fapta directorului general al unei societăți comerciale având ca acționar unic consiliul local care, în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu, ... Click pentru abonare
137.
Refuzul nejustificat al organului de poliție de a restitui ... Vezi mai mult
Refuzul nejustificat al organului de poliție de a restitui permisul de conducere, conform hotărârii judecătorești, constituie infracțiunea de abuz în ... Click pentru abonare
138.
Dacă se reținerea săvârșirea infracțiunii de fals intelectual de ... Vezi mai mult
Dacă se reținerea săvârșirea infracțiunii de fals intelectual de către un funcționar public, în exercitarea atribuțiilor de serviciu nu se ... Click pentru abonare