Art. 296. Termenul de introducere a plângerii prealabile

(1) Plângerea prealabilă trebuie să fie introdusă în termen de 3 luni din ziua în care persoana vătămată a aflat despre săvârşirea faptei.
(2) Când persoana vătămată este un minor sau un incapabil, termenul de 3 luni curge de la data când reprezentantul său legal a aflat despre săvârşirea faptei.
(3) În cazul în care făptuitorul este reprezentantul legal al persoanelor prevăzute la alin. (2), termenul de 3 luni curge de la data numirii unui nou reprezentant legal.
(4) Plângerea prealabilă greşit îndreptată se consideră valabilă, dacă a fost introdusă în termen la organul judiciar necompetent.
(5) Plângerea prealabilă greşit îndreptată la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată se trimite, pe cale administrativă, organului judiciar competent. [art. 284-285 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
În cazul infracţiunii de abandon de familie prevăzute în ... Vezi mai mult
În cazul infracţiunii de abandon de familie prevăzute în art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal, termenul de ... Click pentru abonare
2.
Curtea mai constată că textul legal criticat (art. 296 ... Vezi mai mult
Curtea mai constată că textul legal criticat (art. 296 alin. 1 C.proc.pen.) conţine elemente de noutate în ceea ce priveşte ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

3.
În cazul în care plângerea prealabilă este dactilografiată fără ... Vezi mai mult
În cazul în care plângerea prealabilă este dactilografiată fără a purta semnătura persoanei vătămate, care a solicitat tragerea la răspundere ... Click pentru abonare
4.
În cazul infracțiunii de distrugere, bunul distrus trebuie să ... Vezi mai mult
În cazul infracțiunii de distrugere, bunul distrus trebuie să aparțină altei persoane decât făptuitorul, în lipsa cerinței prevăzute de lege ... Click pentru abonare
5.
Descrierea incidentului prin două „declarații” în care persoana vătămată ... Vezi mai mult
Descrierea incidentului prin două „declarații” în care persoana vătămată expune modul în care au avut loc evenimentele, fără exprimarea solicitării ... Click pentru abonare
6.
Abuzul de încredere în varianta refuzului de restituire este ... Vezi mai mult
Abuzul de încredere în varianta refuzului de restituire este o infracțiune instantanee, a cărei consumare se realizează la momentul exprimării ... Click pentru abonare
7.
Înscrisul denumit impropriu „declarație”, înaintat organelor de poliție de ... Vezi mai mult
Înscrisul denumit impropriu „declarație”, înaintat organelor de poliție de persoana vătămată prin care precizează că dorește trimiterea în judecată a ... Click pentru abonare
8.
Plângerea penală prealabilă poate fi făcută de parte personal ... Vezi mai mult
Plângerea penală prealabilă poate fi făcută de parte personal ori prin mandatar. Dreptul avocatului de a asista, reprezenta ori exercita ... Click pentru abonare
9.
Plângerea prealabilă făcută de o persoană fără calitate poate ... Vezi mai mult
Plângerea prealabilă făcută de o persoană fără calitate poate fi însușită de persoana vătămată printr-o declarație a acesteia dată organului ... Click pentru abonare
10.
În cazul infracțiunii de abuz de încredere săvârșite în ... Vezi mai mult
În cazul infracțiunii de abuz de încredere săvârșite în forma refuzului de restituire a bunului, calculul termenului pentru introducerea plângerii ... Click pentru abonare
11.
Persoanei vătămate, cetățean străin, i s-a reținut de inculpat ... Vezi mai mult
Persoanei vătămate, cetățean străin, i s-a reținut de inculpat în mod abuziv un autoturism. Pentru a-și recupera bunul, aceasta a ... Click pentru abonare
12.
Plângerea prealabilă se consideră făcută în termen dacă persoana ... Vezi mai mult
Plângerea prealabilă se consideră făcută în termen dacă persoana vătămată a expediat-o prin scrisoare simplă la o dată anterioară împlinirii ... Click pentru abonare
13.
Dacă, în cursul cercetărilor efectuate împotriva inculpatului pentru săvârșirea ... Vezi mai mult
Dacă, în cursul cercetărilor efectuate împotriva inculpatului pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, una dintre persoanele vătămate, audiată în legătură cu ... Click pentru abonare
14.
Plângerea prealabilă se poate face personal. Aceasta poate fi ... Vezi mai mult
Plângerea prealabilă se poate face personal. Aceasta poate fi făcută și prin mandatar dacă mandatul este special. Un mandat – ... Click pentru abonare
15.
Dacă minorul a împlinit vârsta de 14 ani, ocrotitorul ... Vezi mai mult
Dacă minorul a împlinit vârsta de 14 ani, ocrotitorul legal al acestuia nu poate introduce plângere prealabilă în numele minorului. ... Click pentru abonare