Art. 294. Examinarea sesizării

(1) La primirea sesizării, organul de urmărire penală procedează la verificarea competenţei sale, iar în cazul prevăzut la art. 58 alin. (3) înaintează procurorului cauza, împreună cu propunerea de trimitere a sesizării organului competent.
(2) În situaţia în care plângerea sau denunţul nu îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute de lege ori descrierea faptei este incompletă ori neclară, se restituie pe cale administrativă petiţionarului, cu indicarea elementelor care lipsesc.
(3) Atunci când sesizarea îndeplineşte condiţiile legale de admisibilitate, dar din cuprinsul acesteia rezultă vreunul dintre cazurile de împiedicare a exercitării acţiunii penale prevăzute de art. 16 alin. (1), organele de cercetare penală înaintează procurorului actele, împreună cu propunerea de clasare.
(4) În cazul în care procurorul apreciază propunerea întemeiată, dispune, prin ordonanţă, clasarea. [art. 222 alin. 2, 8 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Data în raport cu care trebuie verificat dacă plângerea ... Vezi mai mult
Data în raport cu care trebuie verificat dacă plângerea a fost sau nu introdusă în termenul de trei luni prevăzut ... Click pentru abonare
2.
Dacă din actul de sesizare rezultă necompetența parchetului sesizat ... Vezi mai mult
Dacă din actul de sesizare rezultă necompetența parchetului sesizat (de exemplu, în plângere este descrisă o faptă care, fără echivoc, ... Click pentru abonare
3.
În toate situațiile, parchetul necompetent sesizat va trimite cauza ... Vezi mai mult
În toate situațiile, parchetul necompetent sesizat va trimite cauza pe cale administrativă parchetului competent. Procedeul nu reprezintă o eludare a ... Click pentru abonare
4.
În ipoteza în care în cadrul urmăririi penale efectuată ... Vezi mai mult
În ipoteza în care în cadrul urmăririi penale efectuată de un parchet inițial competent se descoperă chestiuni de fapt care ... Click pentru abonare
5.
Schimbarea încadrării juridice reprezintă o modificare a componentei în ... Vezi mai mult
Schimbarea încadrării juridice reprezintă o modificare a componentei în drept a acuzației și, ca atare, ea nu poate fi operată ... Click pentru abonare
6.
Lipsurile esențiale ale sesizării sunt neregularități care fac imposibilă ... Vezi mai mult
Lipsurile esențiale ale sesizării sunt neregularități care fac imposibilă determinarea cadrului procesual, cum sunt de pildă, lipsa numelui persoanei care ... Click pentru abonare