Art. 291. Traficul de influenţă

(1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent. [art. 257 C.pen. 1969]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Autorul excepţiei, susţine că sintagma „lasă să se creadă” ... Vezi mai mult
Autorul excepţiei, susţine că sintagma „lasă să se creadă” cuprinsă de dispoziţiile art. 291 din Codul penal este neconstituţională. Arată ... Click pentru abonare
2.
Curtea reţine că actul pentru a cărui îndeplinire, neîndeplinire, ... Vezi mai mult
Curtea reţine că actul pentru a cărui îndeplinire, neîndeplinire, urgentare, întârziere se pretinde, se primeşte sau se acceptă promisiunea de ... Click pentru abonare
3.
Curtea a observat că, în mod constant, doctrina a ... Vezi mai mult
Curtea a observat că, în mod constant, doctrina a reţinut că prin expresia „are influenţă” se înţelege că acea persoană ... Click pentru abonare
4.
Condiționarea elementului material al infracțiunii de foloasele materiale pretinse/primite/acceptate ... Vezi mai mult
Condiționarea elementului material al infracțiunii de foloasele materiale pretinse/primite/acceptate reprezintă o restrângere nepermisă a condițiilor de incriminare a traficului de ... Click pentru abonare
5.
Influența pe care o are sau lasă să se ... Vezi mai mult
Influența pe care o are sau lasă să se creadă că o are făptuitorul, să privească un funcționar care are ... Click pentru abonare
6.
Noțiunea de „alte foloase” are, potrivit Dicționarului explicativ al ... Vezi mai mult
Noțiunea de „alte foloase” are, potrivit Dicționarului explicativ al limbii române, sensul de avantaj, beneficiu, câștig, profit. Banii pot fi ... Click pentru abonare

Doctrină

7.
Va exista un concurs de infracțiuni între traficul de ... Vezi mai mult
Va exista un concurs de infracțiuni între traficul de influență și luarea de mită dacă traficantul de influență are în ... Click pentru abonare
8.
Pretinderea credibilă a unei influențe poate avea conotații infracționale, ... Vezi mai mult
Pretinderea credibilă a unei influențe poate avea conotații infracționale, dacă sunt îndeplinite și celelalte condiții de tipicitate ale faptei. [M. ... Click pentru abonare
9.
Dacă influența se pretinde pe un funcționar public necompetent ... Vezi mai mult
Dacă influența se pretinde pe un funcționar public necompetent poate fi incidentă infracțiunea de înșelăciune. [M. Udroiu, Drept penal. Partea ... Click pentru abonare
10.
Traficul de influență se deosebește de înșelăciune prin calitatea ... Vezi mai mult
Traficul de influență se deosebește de înșelăciune prin calitatea persoanei pe lângă care traficantul susține că va interveni. Dacă persoana ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

11.
Conform Deciziei de îndrumare nr. 3/1973 a Tribunalului Suprem, ... Vezi mai mult
Conform Deciziei de îndrumare nr. 3/1973 a Tribunalului Suprem, a cărei aplicabilitate este valabilă şi în prezent, neintervenind modificări legislative ... Click pentru abonare
12.
Instanţa consideră că, prin situaţia reţinută în rechizitoriu, procurorul ... Vezi mai mult
Instanţa consideră că, prin situaţia reţinută în rechizitoriu, procurorul de caz a interpretat în defavoarea inculpatei întregul material probator, şi ... Click pentru abonare
13.
Fapta inculpatului care în calitate de avocat ales al ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului care în calitate de avocat ales al martorului denunțător în dosarul penal înregistrat la Parchetul de pe lângă ... Click pentru abonare
14.
Faptele inculpatei, care, în perioada decembrie 2020 – 4 ... Vezi mai mult
Faptele inculpatei, care, în perioada decembrie 2020 – 4 aprilie 2021, în baza unei rezoluții infracționale unice, a pretins sumele ... Click pentru abonare
15.
Curtea constată că instanța de fond în mod legal ... Vezi mai mult
Curtea constată că instanța de fond în mod legal a apreciat ca fiind întrunite în speță, mai degrabă, elementele constitutive ... Click pentru abonare
16.
În fapt, în esenţă, s-a reţinut că, inculpatul (…), ... Vezi mai mult
În fapt, în esenţă, s-a reţinut că, inculpatul (…), împreună cu numita EL (la data de 16.06.2022, aceasta a încheiat ... Click pentru abonare
17.
A extinde domeniul de interpretare şi aplicare al Hotărârii ... Vezi mai mult
A extinde domeniul de interpretare şi aplicare al Hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (cauza C-107/23 din 24.07.2023) la ... Click pentru abonare
18.
Curtea concluzionează că nu pot exista dubii cu privire ... Vezi mai mult
Curtea concluzionează că nu pot exista dubii cu privire la realitatea faptei reţinute în sarcina inculpatului aşa cum a fost ... Click pentru abonare
19.
Pentru realizarea în diferitele sale modalităţi alternative, elementul material ... Vezi mai mult
Pentru realizarea în diferitele sale modalităţi alternative, elementul material al infracțiunii de trafic de influență trebuie să întrunească, cumulativ, anumite ... Click pentru abonare
20.
Înalta Curte a reţinut că infracţiunea de trafic de ... Vezi mai mult
Înalta Curte a reţinut că infracţiunea de trafic de influenţă este comisivă şi instantanee, astfel cum acesta a susţinut, dar, ... Click pentru abonare
21.
Nu prezintă relevanţă sub aspectul consumării infracţiunii faptul că ... Vezi mai mult
Nu prezintă relevanţă sub aspectul consumării infracţiunii faptul că inculpatul nu a individualizat persoanele asupra cărora avea influenţă, fiind suficientă ... Click pentru abonare
22.
În cazul infracţiunilor al căror element material cunoaşte variante ... Vezi mai mult
În cazul infracţiunilor al căror element material cunoaşte variante normative alternative, săvârşirea uneia dintre acestea marchează consumarea infracţiunii, ceea ce ... Click pentru abonare
23.
Actele de complicitate ale inculpatului A., care a ajutat ... Vezi mai mult
Actele de complicitate ale inculpatului A., care a ajutat pe traficantul de influenţă să obţină folosul, respectiv implicarea sa în ... Click pentru abonare
24.
Cunoaşterea provenienţei bunurilor de către inculpatul H. decurge din ... Vezi mai mult
Cunoaşterea provenienţei bunurilor de către inculpatul H. decurge din chiar participarea la săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă -infracţiune predicat, ... Click pentru abonare
25.
Pentru existenţa infracţiunii de trafic de influenţă trebuie îndeplinite ... Vezi mai mult
Pentru existenţa infracţiunii de trafic de influenţă trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: – realizarea uneia dintre modalităţile alternative de săvârşire ... Click pentru abonare
26.
Cu privire la înregistrările relevante, Înalta Curte s-a exprimat ... Vezi mai mult
Cu privire la înregistrările relevante, Înalta Curte s-a exprimat astfel: conţinutul interceptărilor în mediu ambiental se coroborează cu declaraţiile martorei ... Click pentru abonare
27.
În cadrul procedurii reglementate în art. 5491 C.proc.pen., judecătorul ... Vezi mai mult
În cadrul procedurii reglementate în art. 5491 C.proc.pen., judecătorul de cameră preliminară dispune, conform art. 112 alin. (1) lit. e) ... Click pentru abonare
28.
Actele prin care autorul traficului de influenţă comunică numai ... Vezi mai mult
Actele prin care autorul traficului de influenţă comunică numai complicelui intermediar existenţa influenţei asupra unui funcţionar public şi promisiunea de ... Click pentru abonare
29.
Promisiunea de bunuri și darea de bunuri, ca și ... Vezi mai mult
Promisiunea de bunuri și darea de bunuri, ca și acceptarea promisiunii și primirea bunurilor promise nu sunt acte materiale distincte ... Click pentru abonare
30.
În cazul infracţiunii de trafic de influenţă prevăzută în ... Vezi mai mult
În cazul infracţiunii de trafic de influenţă prevăzută în art. 291 alin. (1) C.pen., în varianta normativă a acceptării promisiunii ... Click pentru abonare
31.
În cazul infracţiunii de trafic de influenţă, consumată în ... Vezi mai mult
În cazul infracţiunii de trafic de influenţă, consumată în momentul pretinderii de bani sau alte foloase, acţiunea ulterioară a subiectului ... Click pentru abonare
32.
În cazul infracţiunii de trafic de influenţă, în ipoteza ... Vezi mai mult
În cazul infracţiunii de trafic de influenţă, în ipoteza în care, după momentul consumării infracţiunii prin pretinderea unei sume de ... Click pentru abonare
33.
Analiza coroborată a declarațiilor martorilor denunțători B. și C., ... Vezi mai mult
Analiza coroborată a declarațiilor martorilor denunțători B. și C., a declarațiilor martorilor D., E., F. (ascultați cu toții, nemijlocit, și ... Click pentru abonare
34.
Printre elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de influență, ... Vezi mai mult
Printre elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de influență, în cadrul laturii obiective trebuie să existe o situație premisă constând ... Click pentru abonare
35.
Varianta agravată a infracţiunii de trafic de influenţă prevăzută ... Vezi mai mult
Varianta agravată a infracţiunii de trafic de influenţă prevăzută în art. 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000, privitoare la ... Click pentru abonare
36.
În cazul în care făptuitorul s-a folosit pentru săvârşirea ... Vezi mai mult
În cazul în care făptuitorul s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de funcţia ocupată în cadrul unei unităţi ce funcţionează în ... Click pentru abonare
37.
Fapta inculpatului A., care a pretins de la denunțătorul ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului A., care a pretins de la denunțătorul B. suma de 5.000 RON, pe care a primit-o în două ... Click pentru abonare
38.
Fapta inculpatului A., care, după pronunțarea, la data de ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului A., care, după pronunțarea, la data de 24 iunie 2011, a sentinței penale prin care, în dosarul nr. ... Click pentru abonare
39.
În ceea ce privește momentul consumării infracțiunii, Înalta Curte, ... Vezi mai mult
În ceea ce privește momentul consumării infracțiunii, Înalta Curte, secția penală, a constatat că, în speță, inculpatul a comis succesiv ... Click pentru abonare
40.
Pentru existența și implicit, consumarea infracțiunii de trafic de ... Vezi mai mult
Pentru existența și implicit, consumarea infracțiunii de trafic de influență, nu interesează dacă intervenția pe lângă funcționar s-a produs sau ... Click pentru abonare
41.
În perioada august – 17 septembrie 2014, a pretins ... Vezi mai mult
În perioada august – 17 septembrie 2014, a pretins că, prin influența exercitată asupra funcționarilor cu atribuții în emiterea pașapoartelor, ... Click pentru abonare
42.
În sarcina inculpatului FF s-a reținut că în data ... Vezi mai mult
În sarcina inculpatului FF s-a reținut că în data de 08.01.2015 acesta a traficat influența pe care o avea pe ... Click pentru abonare
43.
Influența nereală, trebuie să fie posibilă și credibilă, și ... Vezi mai mult
Influența nereală, trebuie să fie posibilă și credibilă, și nu irealizabilă sau absurdă, imposibil de a exista și a avea ... Click pentru abonare
44.
Infracţiunea de trafic de influenţă poate fi foarte rar ... Vezi mai mult
Infracţiunea de trafic de influenţă poate fi foarte rar comisă în formă continuată. Potrivit doctrinei şi jurisprudenţei în această materie, ... Click pentru abonare
45.
Fapta inculpatului DC, care, în cursul lunii octombrie 2014, ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului DC, care, în cursul lunii octombrie 2014, i-a solicitat martorului PȘA ca, în schimbul unei sume de bani, ... Click pentru abonare
46.
Infracțiunea de trafic de influență presupune, din punct de ... Vezi mai mult
Infracțiunea de trafic de influență presupune, din punct de vedere al laturii obiective, prelevarea de o influență inexistentă în realitate ... Click pentru abonare
47.
Fapta inculpatului O.B. constând în aceea că a pretins ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului O.B. constând în aceea că a pretins şi primit suma de 300 euro pentru a interveni pe lângă ... Click pentru abonare
48.
Fapta inculpatului V.M., constând în aceea că, în calitate ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului V.M., constând în aceea că, în calitate de preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a României la ... Click pentru abonare
49.
Faptele inculpatei N.E.A. constând în aceea că, în intervalul ... Vezi mai mult
Faptele inculpatei N.E.A. constând în aceea că, în intervalul martie – septembrie 2012 şi în zilele de 16 noiembrie 2012, ... Click pentru abonare
50.
Această faptă se săvârșește numai cu intenție calificată prin ... Vezi mai mult
Această faptă se săvârșește numai cu intenție calificată prin scop, neexistând nici un dubiu asupra atitudinii inculpatei de conștiință și ... Click pentru abonare
51.
Fapta inculpatului A., care în calitatea sa de avocat ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului A., care în calitatea sa de avocat ales al suspectului B., cercetat în stare de reținere sub aspectul ... Click pentru abonare
52.
S-a constatat prezenţa unei singure infracţiuni de trafic de ... Vezi mai mult
S-a constatat prezenţa unei singure infracţiuni de trafic de influenţă, în contextul în care pretinderea şi primirea banilor, chiar dacă ... Click pentru abonare
53.
Infracţiunea de trafic de influenţă există, atât atunci când ... Vezi mai mult
Infracţiunea de trafic de influenţă există, atât atunci când făptuitorul are în mod real o influenţă asupra unui funcţionar, cât ... Click pentru abonare
54.
Fapta de trafic de influență săvârșită de persoana care ... Vezi mai mult
Fapta de trafic de influență săvârșită de persoana care are calitatea de ofițer de poliție din categoria organelor de cercetare ... Click pentru abonare
55.
Din textele legale care incriminează cele două infracțiuni rezultă ... Vezi mai mult
Din textele legale care incriminează cele două infracțiuni rezultă că ambele infracţiuni conţin elemente de inducere în eroare în scopul ... Click pentru abonare
56.
Faptele inculpatului D.C.V., care, în cursul lunii decembrie 2010, ... Vezi mai mult
Faptele inculpatului D.C.V., care, în cursul lunii decembrie 2010, în baza aceleiaşi rezoluţiuni infracţionale, a pretins şi primit de la ... Click pentru abonare
57.
În ce privește schimbarea încadrării juridice a infracțiunii de ... Vezi mai mult
În ce privește schimbarea încadrării juridice a infracțiunii de trafic de influență pentru care a fost trimis în judecată inculpatul ... Click pentru abonare
58.
Astfel, de esenţa infracţiunii de trafic de influenţă este ... Vezi mai mult
Astfel, de esenţa infracţiunii de trafic de influenţă este existenţa unui funcţionar asupra căruia o persoană să aibă influenţă sau ... Click pentru abonare
59.
Pentru a se reţine această infracţiune este necesar, printre ... Vezi mai mult
Pentru a se reţine această infracţiune este necesar, printre altele, ca persoana care dă banii sau bunurile să fie de ... Click pentru abonare
60.
Fapta inculpatului S.I., care în intervalul octombrie 2009 – ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului S.I., care în intervalul octombrie 2009 – februarie 2010, cu știință, l-a ajutat pe inculpatul F.L., să-și trafice ... Click pentru abonare
61.
Fapta inculpatului care, în cursul lunii iunie 2010, a ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului care, în cursul lunii iunie 2010, a pretins de la martorul-denunțător S.I.A. suma de 50.000 euro, reprezentând un ... Click pentru abonare
62.
La data de 17 mai 2013, inculpatul P.M.C. s-a ... Vezi mai mult
La data de 17 mai 2013, inculpatul P.M.C. s-a recomandat cu numele „M.C.” și le-a pretins martorilor-denunțători B.M.B. și B.M.N., ... Click pentru abonare
63.
În acelaşi timp, se reține că pentru existența infracțiunii ... Vezi mai mult
În acelaşi timp, se reține că pentru existența infracțiunii de trafic de influenţă este esenţial şi necesar ca influenţa de ... Click pentru abonare
64.
Fapta inculpatului care, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului care, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în cursul anului 2009 și în lunile martie-aprilie 2010, a pretins suma ... Click pentru abonare
65.
A lăsa pe cineva să creadă că are o ... Vezi mai mult
A lăsa pe cineva să creadă că are o influență înseamnă a crea falsa impresie că inculpatul se bucură de ... Click pentru abonare
66.
Existența infracțiunii de trafic de influență nu presupune o ... Vezi mai mult
Existența infracțiunii de trafic de influență nu presupune o influență reală a inculpatului asupra unui funcționar pentru a-l determina să ... Click pentru abonare
67.
În cazul infracțiunii de trafic de influență, elementul material ... Vezi mai mult
În cazul infracțiunii de trafic de influență, elementul material constă în acțiunea de traficare a influenței, care se poate realiza ... Click pentru abonare
68.
Are caracter continuat fapta inculpatului care a pretins și ... Vezi mai mult
Are caracter continuat fapta inculpatului care a pretins și primit de la denunțător, în intervalul aprilie-decembrie 2003, suma totală de ... Click pentru abonare
69.
Faptele persoanei, având calitatea de ofițer de poliție judiciară, ... Vezi mai mult
Faptele persoanei, având calitatea de ofițer de poliție judiciară, de a pretinde și primi sume de bani, în scopul de ... Click pentru abonare
70.
Inculpatul a afirmat că, în schimbul sumei de 50.000 ... Vezi mai mult
Inculpatul a afirmat că, în schimbul sumei de 50.000 dolari SUA, poate asigura sprijinul reprezentantului A.V.A.S. care își desfășura activitatea ... Click pentru abonare
71.
Inculpata, avocat, a pretins și a primit de la ... Vezi mai mult
Inculpata, avocat, a pretins și a primit de la denunțător, precizând că are influență asupra unui magistrat și că va ... Click pentru abonare
72.
Va exista infracțiunea de trafic de influență atât în ... Vezi mai mult
Va exista infracțiunea de trafic de influență atât în ipoteza în care influența asupra funcționarului este reală, cât și atunci ... Click pentru abonare
73.
Traficul de influență este condiționat de influența reală sau ... Vezi mai mult
Traficul de influență este condiționat de influența reală sau închipuită a făptuitorului asupra unui funcționar competent să efectueze actul pentru ... Click pentru abonare
74.
Pentru existența infracțiunii nu este necesar ca influența să ... Vezi mai mult
Pentru existența infracțiunii nu este necesar ca influența să fie reală, dar este necesar ca influența, reală sau nu, să ... Click pentru abonare
75.
Purtarea unor discuții repetate cu mai multe persoane aflate ... Vezi mai mult
Purtarea unor discuții repetate cu mai multe persoane aflate împreună, urmate de primirea unor foloase de la acestea în același ... Click pentru abonare
76.
Banii, valorile sau orice alte bunuri primite de făptuitor ... Vezi mai mult
Banii, valorile sau orice alte bunuri primite de făptuitor se confiscă, fără a se restitui beneficiarilor traficului care denunță autorității ... Click pentru abonare
77.
Promisiunea influențării organelor de cercetare penală în sensul eliberării ... Vezi mai mult
Promisiunea influențării organelor de cercetare penală în sensul eliberării unui arestat preventiv sau netrimiterii în judecată, deși sunt măsuri care ... Click pentru abonare
78.
Instanțele erau obligate să dispună confiscarea sumelor date traficantului, ... Vezi mai mult
Instanțele erau obligate să dispună confiscarea sumelor date traficantului, neavând cum să-l oblige pe inculpat la restituirea sumelor de bani ... Click pentru abonare
79.
Traficul de influență presupune că traficantul să primească bani/alte ... Vezi mai mult
Traficul de influență presupune că traficantul să primească bani/alte foloase materiale pentru a-și exercita influența asupra unui funcționar, care, ca ... Click pentru abonare
80.
Traficul de influență există și atunci când se prezintă ... Vezi mai mult
Traficul de influență există și atunci când se prezintă doar actul pentru care urmează a se exercita influența. Nu este ... Click pentru abonare
81.
Traficul de influență nu implică în mod necesar ca ... Vezi mai mult
Traficul de influență nu implică în mod necesar ca pretinderea folosului să fi fost satisfăcută sau ca acceptarea promisiunii să ... Click pentru abonare
82.
Infracțiunea de trafic de influență s-a consumat prin primirea ... Vezi mai mult
Infracțiunea de trafic de influență s-a consumat prin primirea unor foloase pentru intervenția promisă de inculpat, care s-a și realizat. ... Click pentru abonare
83.
După pretinderea folosului, autorul traficului de influență l-a și ... Vezi mai mult
După pretinderea folosului, autorul traficului de influență l-a și primit, printr-o altă persoană. Aceasta din urmă va răspunde pentru complicitate ... Click pentru abonare