Art. 290. Denunţul

(1) Denunţul este încunoştinţarea făcută de către o persoană fizică sau juridică despre săvârşirea unei infracţiuni.
(2) Denunţul se poate face numai personal, dispoziţiile art. 289 alin. (2), (4) – (6) şi (8) – (10) aplicându-se în mod corespunzător. [art. 223 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Dispozițiile art. 290 C.proc.pen. au fost supuse controlului de ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 290 C.proc.pen. au fost supuse controlului de constituționalitate invocându-se că acestea ar încălca prevederile constituționale ale art. 21, ... Click pentru abonare
2.
Denunţul poate fi realizat şi în ceea ce priveşte ... Vezi mai mult
Denunţul poate fi realizat şi în ceea ce priveşte propriile fapte, echivalând, în contextul săvârşirii unor anumite infracţiuni, cu o ... Click pentru abonare
3.
Curtea reţine că declaraţiile autoincriminante ale martorului sunt, în ... Vezi mai mult
Curtea reţine că declaraţiile autoincriminante ale martorului sunt, în acelaşi timp, şi declaraţii necesare soluţionării cauzei, privitor la un alt ... Click pentru abonare
4.
Curtea constată că dispoziţiile legale criticate consacră posibilitatea reducerii ... Vezi mai mult
Curtea constată că dispoziţiile legale criticate consacră posibilitatea reducerii la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege numai pentru martorul ... Click pentru abonare
5.
Aplicarea beneficiului dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 ... Vezi mai mult
Aplicarea beneficiului dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 faţă de inculpatul care are calitatea de denunţător într-o cauză penală ... Click pentru abonare
6.
Martorul denunţător care beneficiază de cauza de nepedepsire prevăzută ... Vezi mai mult
Martorul denunţător care beneficiază de cauza de nepedepsire prevăzută la art. 290 alin. (3) din Codul penal poate fi subiect ... Click pentru abonare
7.
Disjungerea cauzei este doar o măsură procesuală, pentru buna ... Vezi mai mult
Disjungerea cauzei este doar o măsură procesuală, pentru buna soluţionare a unei cauze, însă, în realitate, ambele dosare – cel ... Click pentru abonare
8.
În cadrul controlului a priori, Curtea a analizat intenția ... Vezi mai mult
În cadrul controlului a priori, Curtea a analizat intenția legiuitorului de modificare a dispozițiilor art. 290 C.proc.pen. în sensul introducerii ... Click pentru abonare
9.
Efectele cauzei legale de reducere a pedepsei prevăzute de ... Vezi mai mult
Efectele cauzei legale de reducere a pedepsei prevăzute de art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor se produc ... Click pentru abonare

Doctrină

10.
Art. 19 din Legea nr. 682/2002 a fost modificat ... Vezi mai mult
Art. 19 din Legea nr. 682/2002 a fost modificat prin Legea nr. 200/2023 (M. Of. nr. 616 din 6 iulie ... Click pentru abonare
11.
În ipoteza în care inculpatul cu care se încheie ... Vezi mai mult
În ipoteza în care inculpatul cu care se încheie acordul de recunoaștere a vinovăției este cel care a formulat un ... Click pentru abonare
12.
Pentru valorificarea denunţului este necesar şi suficient ca, în ... Vezi mai mult
Pentru valorificarea denunţului este necesar şi suficient ca, în cauza în care s-a formulat denunţul, să se fi dispus efectuarea ... Click pentru abonare
13.
Pentru valorificarea denunţului este necesar şi suficient ca, în ... Vezi mai mult
Pentru valorificarea denunţului este necesar şi suficient ca, în cauza în care s-a formulat denunţul, să se fi dispus începerea ... Click pentru abonare
14.
Denunțul reprezintă o cauză de reducere a pedepselor dacă ... Vezi mai mult
Denunțul reprezintă o cauză de reducere a pedepselor dacă conduce la începerea urmăririi penale in rem și la continuarea efectuării ... Click pentru abonare
15.
Denunțătorul poate fi audiat în calitate de martor de ... Vezi mai mult
Denunțătorul poate fi audiat în calitate de martor de organele de urmărire, însă declarațiile sale treuie să fie analizate cu ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

16.
Curtea a reținut că în cauză nu sunt incidente ... Vezi mai mult
Curtea a reținut că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 19 din Legea nr. 682/2002, în raport cu sesizarea ... Click pentru abonare
17.
Faptul că inculpatul ar fi colaborat cu organele de ... Vezi mai mult
Faptul că inculpatul ar fi colaborat cu organele de urmărire pentru identificarea altor făptuitori nu reprezintă o acțiune de reducere ... Click pentru abonare
18.
Analizând dispozițiile art. 2 lit. h) din Legea nr. ... Vezi mai mult
Analizând dispozițiile art. 2 lit. h) din Legea nr. 682/2002, instanța constată că inculpatul nu a denunţat o infracţiune gravă, ... Click pentru abonare
19.
Infracțiunea prevăzută de art. 359 Cod penal nu se ... Vezi mai mult
Infracțiunea prevăzută de art. 359 Cod penal nu se încadrează în categoria celor incluse în art. 2 lit. h), astfel ... Click pentru abonare
20.
Cu privire la denunţurile formulate de inculpat, din analiza ... Vezi mai mult
Cu privire la denunţurile formulate de inculpat, din analiza informaţiilor furnizate de D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, Curtea constată că în ... Click pentru abonare
21.
Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că ... Vezi mai mult
Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că neindicarea exactă în denunț și în rechizitoriu a zilei exacte în ... Click pentru abonare
22.
Curtea observă că în faza de judecată a apelului ... Vezi mai mult
Curtea observă că în faza de judecată a apelului inculpatul, aflat la acea dată în stare de deținere, a formulat ... Click pentru abonare
23.
Practic, în cursul procesului, inculpații au denunțat şi facilitat ... Vezi mai mult
Practic, în cursul procesului, inculpații au denunțat şi facilitat identificarea şi a altor persoane care au săvârșit infracțiuni legate de ... Click pentru abonare
24.
Infracţiunea de efectuare fără drept, de operaţiuni cu produse ... Vezi mai mult
Infracţiunea de efectuare fără drept, de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, nu ... Click pentru abonare
25.
Potrivit dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 rezultă ... Vezi mai mult
Potrivit dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 rezultă că pentru a fi aplicabilă această normă legală trebuie îndeplinite cumulativ ... Click pentru abonare
26.
Cererea inculpatului de a-i fi aplicate dispoziţiile art. 19 ... Vezi mai mult
Cererea inculpatului de a-i fi aplicate dispoziţiile art. 19 din Legea nr. 682/2002 este fondată. Curtea constată că în cazul ... Click pentru abonare
27.
Pentru aplicarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 ... Vezi mai mult
Pentru aplicarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 nu are relevanță că dosarul de urmărire penală a ajuns la ... Click pentru abonare
28.
Din actele dosarului a rezultat că la data de ... Vezi mai mult
Din actele dosarului a rezultat că la data de la data de 15 aprilie 2015, inculpatul G. a formulat un ... Click pentru abonare
29.
Curtea consideră că separarea cauzelor, în special condamnarea lui ... Vezi mai mult
Curtea consideră că separarea cauzelor, în special condamnarea lui X prin recurgerea la negocieri și proceduri accelerate, i-au compromis calitatea ... Click pentru abonare
30.
În conformitate cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 67/2015, cauza ... Vezi mai mult
În conformitate cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 67/2015, cauza de reducere a pedepsei reglementată în dispoziţiile art. 19 din Legea ... Click pentru abonare
31.
Prevederile art. 16 din Legea nr. 143/2000, referitoare la ... Vezi mai mult
Prevederile art. 16 din Legea nr. 143/2000, referitoare la cauza de reducere a pedepsei de care beneficiază persoana care a ... Click pentru abonare
32.
Curtea a reținut că utilizarea declarațiilor făcute de martori ... Vezi mai mult
Curtea a reținut că utilizarea declarațiilor făcute de martori în schimbul imunității sau a altor avantaje poate pune în discuție ... Click pentru abonare