Art. 290. Darea de mită

(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condiţiile arătate în art. 289, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Fapta prevăzută în alin. (1) nu constituie infracţiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mita.
(3) Mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta.
(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, dacă acestea au fost date în cazul prevăzut în alin. (2) sau date după denunţul prevăzut în alin. (3).
(5) Banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent. [art. 255 C.pen. 1969]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea reţine că autorul acesteia critică dispoziţiile art. 290 ... Vezi mai mult
Curtea reţine că autorul acesteia critică dispoziţiile art. 290 alin. (3) din Codul penal, care reglementează cauza de nepedepsire în ... Click pentru abonare
2.
În completarea celor reţinute prin decizia nr. 297 din ... Vezi mai mult
În completarea celor reţinute prin decizia nr. 297 din 4 mai 2017, Curtea reţine că, faţă de Codul penal din ... Click pentru abonare
3.
Martorul denunţător care beneficiază de cauza de nepedepsire prevăzută ... Vezi mai mult
Martorul denunţător care beneficiază de cauza de nepedepsire prevăzută la art. 290 alin. (3) din Codul penal poate fi subiect ... Click pentru abonare
4.
Noua reglementare nu împiedică persoana care are cunoștință de ... Vezi mai mult
Noua reglementare nu împiedică persoana care are cunoștință de săvârșirea unei fapte penale de a denunța persoanele făptuitoare și după ... Click pentru abonare
5.
Prin promisiune se înțelege angajamentul, făgăduiala, obligația pe care ... Vezi mai mult
Prin promisiune se înțelege angajamentul, făgăduiala, obligația pe care și-o asumă o persoană față de un funcționar public de a ... Click pentru abonare

Doctrină

6.
Actul unic de dare de mită, săvârșit în aceeași ... Vezi mai mult
Actul unic de dare de mită, săvârșit în aceeași împrejurare față de mai mulți funcționari publici va conduce la reținerea ... Click pentru abonare
7.
În ce privește infracțiunea de dare de mită este ... Vezi mai mult
În ce privește infracțiunea de dare de mită este esențial ca: – promisiunea, oferirea sau darea să aibă ca obiect ... Click pentru abonare
8.
Dacă intermediarul solicită o sumă de bani în numele ... Vezi mai mult
Dacă intermediarul solicită o sumă de bani în numele funcționarului public sunt necesare următoarele distincții: – intermediarul va răspunde pentru ... Click pentru abonare
9.
Ofertarea mitei către două persoane conduce la reținerea unei ... Vezi mai mult
Ofertarea mitei către două persoane conduce la reținerea unei singure infracțiuni, dacă se realizează printr-un singur act ce prejudiciază interesele ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

10.
Curtea de Apel constată că soluţia pronunţată în baza ... Vezi mai mult
Curtea de Apel constată că soluţia pronunţată în baza art. 16 alin. 1 lit. c) Cod procedură penală de instanţa ... Click pentru abonare
11.
Curtea de Apel constată că apelul Ministerul Public este ... Vezi mai mult
Curtea de Apel constată că apelul Ministerul Public este fondat, referitor la dispoziţia din hotărârea primei instanţe prin s-a dispus ... Click pentru abonare
12.
Fapta inculpatei care în data de 11.12.2023 i-a oferit ... Vezi mai mult
Fapta inculpatei care în data de 11.12.2023 i-a oferit agentului principal de poliţie suma de 20 euro, pentru ca acesta ... Click pentru abonare
13.
Faptele inculpatului care în data de 26.12.2022, începând cu ... Vezi mai mult
Faptele inculpatului care în data de 26.12.2022, începând cu orele 23:35, a oferit, cu cinci ocazii, diferite sume de bani, ... Click pentru abonare
14.
Fapta inculpatei, care în aceeaşi perioadă i-a determinat pe ... Vezi mai mult
Fapta inculpatei, care în aceeaşi perioadă i-a determinat pe membrii grupării infracţionale organizate să ofere cu titlu de mită, conform ... Click pentru abonare
15.
Curtea de Apel București, în acord cu instanța de ... Vezi mai mult
Curtea de Apel București, în acord cu instanța de fond, a reținut că infracțiunea de dare de mită presupune ca ... Click pentru abonare
16.
Curtea reține faptul că pentru a stabili dacă inculpații ... Vezi mai mult
Curtea reține faptul că pentru a stabili dacă inculpații au acționat sub imperiul unei constrângeri morale, în sensul art. 290 ... Click pentru abonare
17.
Existenţa certă, probată a unei promisiuni făcută de mituitor ... Vezi mai mult
Existenţa certă, probată a unei promisiuni făcută de mituitor și acceptarea acestei promisiuni de către funcţionar, chiar dacă remiterea şi ... Click pentru abonare
18.
Înalta Curte de Casație și Justiție a apreciat că ... Vezi mai mult
Înalta Curte de Casație și Justiție a apreciat că nu există suficiente probe din care să rezulte că inculpații au ... Click pentru abonare
19.
Înalta Curte de Casație și Justiție a admis apelul ... Vezi mai mult
Înalta Curte de Casație și Justiție a admis apelul formulat și a dispus achitarea inculpatei pentru săvârșirea infracțiunii de dare ... Click pentru abonare
20.
Varianta atenuată a infracțiunii de dare de mită prevăzută ... Vezi mai mult
Varianta atenuată a infracțiunii de dare de mită prevăzută în art. 308 alin. (1) C.pen. raportat la art. 290 alin. ... Click pentru abonare
21.
Interpretând sistematic reglementările legale la care s-a făcut referire, ... Vezi mai mult
Interpretând sistematic reglementările legale la care s-a făcut referire, instanța de control judiciar constată că, la datele de 24 iunie ... Click pentru abonare
22.
Fapta inculpatului A. care, în data de 26 august ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului A. care, în data de 26 august 2013, a remis inculpatului E. suma de 39.141 RON, disimulată în ... Click pentru abonare
23.
Împrejurarea că inculpatul avea sau nu vreo atribuție în ... Vezi mai mult
Împrejurarea că inculpatul avea sau nu vreo atribuție în legătură cu organizarea examenului de admitere în profesia de notar, este ... Click pentru abonare
24.
În data de 6 iunie 2013, inculpatul A.M. a ... Vezi mai mult
În data de 6 iunie 2013, inculpatul A.M. a condus autoturismul cu nr. de înmatriculare XXX pe DN 7 pe ... Click pentru abonare
25.
Faptele inculpatului NTB, care, în perioada septembrie-decembrie 2008, cu ... Vezi mai mult
Faptele inculpatului NTB, care, în perioada septembrie-decembrie 2008, cu ajutorul lui TE, a remis lui FVV, prin intermediul inculpaților POF ... Click pentru abonare
26.
Fapta inculpatului AVD care, în calitate de polițist local ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului AVD care, în calitate de polițist local în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control, la data ... Click pentru abonare
27.
Având în vedere că infracţiunea de dare de mită, ... Vezi mai mult
Având în vedere că infracţiunea de dare de mită, în forma complicităţii, a fost comisă de către inculpat faţă de ... Click pentru abonare
28.
Analizând activitatea martorului M. descrisă anterior prin raportare la ... Vezi mai mult
Analizând activitatea martorului M. descrisă anterior prin raportare la deciziile pronunțate de instanța de contencios european ale cărei hotărâri sunt ... Click pentru abonare
29.
Fapta inculpatului V.R. care, cu intenţie directă, a promis ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului V.R. care, cu intenţie directă, a promis martorului M.N. beneficii aproximate la 4500 euro lunar, prin încheierea unui ... Click pentru abonare
30.
Inculpatul, în data de 27 februarie 2013 a remis ... Vezi mai mult
Inculpatul, în data de 27 februarie 2013 a remis suma de 3000 euro unor ofiţeri de poliţie, cu scopul ca ... Click pentru abonare
31.
Se arată în cuprinsul actului de sesizare că denunțătorul, ... Vezi mai mult
Se arată în cuprinsul actului de sesizare că denunțătorul, întrunea calitatea de funcționar sau alt salariat, întrucât, potrivit statutului asociației, ... Click pentru abonare
32.
Subliniind că infracţiunea de dare de mită se consumă ... Vezi mai mult
Subliniind că infracţiunea de dare de mită se consumă în momentul în care autorul promite, oferă sau dă funcţionarului banii ... Click pentru abonare
33.
O societate poate fi condamnată pentru săvârșirea infracțiunii de ... Vezi mai mult
O societate poate fi condamnată pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită în cazul în care asociatul și administratorul său ... Click pentru abonare
34.
Acuzația de dare de mită presupune dovada din punct ... Vezi mai mult
Acuzația de dare de mită presupune dovada din punct de vedere obiectiv: – a conduitei persoanei acuzate în ce privește ... Click pentru abonare
35.
Pentru a opera cauza specială de nepepsire trebuie îndeplinite ... Vezi mai mult
Pentru a opera cauza specială de nepepsire trebuie îndeplinite cumulativ următoarele cerințe: – mituitorul a denunțat fapta, în sensul că, ... Click pentru abonare
36.
Darea de mită se poate săvârși prin oferirea de ... Vezi mai mult
Darea de mită se poate săvârși prin oferirea de bani/foloase necuvenite unui funcționar în scopul ca acesta să îndeplinească, să ... Click pentru abonare
37.
Chiar dacă oferta nu a fost acceptată, confiscarea sumei ... Vezi mai mult
Chiar dacă oferta nu a fost acceptată, confiscarea sumei de bani se aplică. [CA Craiova, secția penală, decizia nr. 34/2007, ... Click pentru abonare
38.
Inculpatul i-a oferit polițistului un calculator. Printre atribuțiile funcționarului ... Vezi mai mult
Inculpatul i-a oferit polițistului un calculator. Printre atribuțiile funcționarului se numărau și verificarea și ridicarea documentației justificative contabile a magazinului ... Click pentru abonare
39.
În ce privește existența infracțiunii de dare de mită, ... Vezi mai mult
În ce privește existența infracțiunii de dare de mită, nu prezintă relevanță momentul la care paznicilor li s-a oferit suma ... Click pentru abonare