Art. 289. Luarea de mită

(1) Fapta funcţionarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta.
(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârşită de una dintre persoanele prevăzute în art. 175 alin. (2), constituie infracţiune numai când este comisă în legătură cu neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în legătură cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri.
(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent. [art. 254 C.pen. 1969]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Dispozițiile art. 289 alin. 1 din Codul penal au ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 289 alin. 1 din Codul penal au fost supuse controlului de constituționalitate prin raportare la prevederile constituționale ale ... Click pentru abonare
2.
Spitalul miliar este instituţie publică în sensul art. 135 ... Vezi mai mult
Spitalul miliar este instituţie publică în sensul art. 135 din Codul penal, iar aceasta nu poate fi autor al infracţiunilor ... Click pentru abonare
3.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, cât priveşte criticile autoarei potrivit ... Vezi mai mult
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, cât priveşte criticile autoarei potrivit cărora sintagma „pentru altul”, din cuprinsul normei de incriminare, nu este ... Click pentru abonare
4.
În completarea celor reţinute prin decizia nr. 297 din ... Vezi mai mult
În completarea celor reţinute prin decizia nr. 297 din 4 mai 2017, Curtea reţine că, faţă de Codul penal din ... Click pentru abonare
5.
Având în vedere elementele care compun infracţiunea de luare ... Vezi mai mult
Având în vedere elementele care compun infracţiunea de luare de mită raportate la jurisprudenţa anterior menţionată, referitoare la principiul accesibilităţii ... Click pentru abonare
6.
Autorul excepţiei susţine că sintagmele „îndatoririle sale de serviciu” ... Vezi mai mult
Autorul excepţiei susţine că sintagmele „îndatoririle sale de serviciu” şi „contrar acestor îndatoriri”, cuprinse în art. 289 alin. (1) din ... Click pentru abonare
7.
Dispozițiile art. 289 din Codul penal au fost controlului ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 289 din Codul penal au fost controlului de constituționalitate, susținându-se că acestea sunt neclare și lipsite de previzibilitate ... Click pentru abonare
8.
Nu este necesar ca pretinderea banilor sau folosului, acceptarea ... Vezi mai mult
Nu este necesar ca pretinderea banilor sau folosului, acceptarea promisiunii de foloase ori a darurilor să fi fost urmată de ... Click pentru abonare
9.
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă medicul care ... Click pentru abonare
10.
Pretinderea presupune solicitarea direct sau indirect, pentru sine sau ... Vezi mai mult
Pretinderea presupune solicitarea direct sau indirect, pentru sine sau altul, a unor bani sau foloase necuvenite. Aceasta trebuie să fie ... Click pentru abonare
11.
În sensul legii penale, funcționar bancar, angajat al unei ... Vezi mai mult
În sensul legii penale, funcționar bancar, angajat al unei societăți bancare cu capital integral privat autorizată și aflată sub supravegherea ... Click pentru abonare
12.
Profesorul din învățământul preuniversitar de stat are calitatea de ... Vezi mai mult
Profesorul din învățământul preuniversitar de stat are calitatea de funcționar public în accepțiunea dispozițiilor art. 175 alin. (1) lit. b) ... Click pentru abonare
13.
Dispoziţiile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (forma în vigoare ... Click pentru abonare
14.
Fapta medicului angajat cu contract de muncă într-o unitate ... Vezi mai mult
Fapta medicului angajat cu contract de muncă într-o unitate spitalicească din sistemul public de sănătate, care are calitatea de funcționar ... Click pentru abonare
15.
Scopul utilizării de legiuitor a expresiei „funcție publică de ... Vezi mai mult
Scopul utilizării de legiuitor a expresiei „funcție publică de orice natură”, iar nu „funcție publică” a fost cel de a ... Click pentru abonare
16.
Expertul tehnic judiciar este funcționar public în conformitate cu ... Vezi mai mult
Expertul tehnic judiciar este funcționar public în conformitate cu dispozițiile art. 175 alin. (2) teza I C.pen. [ÎCCJ, completul pentru ... Click pentru abonare
17.
Semnificația noțiunii de funcționar public din dreptul penal nu ... Vezi mai mult
Semnificația noțiunii de funcționar public din dreptul penal nu este echivalentă cu cea de funcționar din dreptul administrativ (…), potrivit ... Click pentru abonare

Doctrină

18.
Există o problemă în ce privește calificarea faptei unei ... Vezi mai mult
Există o problemă în ce privește calificarea faptei unei persoane de a pretinde sau a accepta promisiunea unei sume de ... Click pentru abonare
19.
Arbitrul unui meci de fotbal și funcționarii din cadrul ... Vezi mai mult
Arbitrul unui meci de fotbal și funcționarii din cadrul Federației Române de Fotbal sunt funcționari publici conform art. 175 alin. ... Click pentru abonare
20.
Prin condiția ca fapta să fie comisă „în legătură ... Vezi mai mult
Prin condiția ca fapta să fie comisă „în legătură cu (…)”, iar nu în scopurile menționate de textul de lege ... Click pentru abonare
21.
Dacă autorul, după ce s-a decis să săvârșească infracțiunea ... Vezi mai mult
Dacă autorul, după ce s-a decis să săvârșească infracțiunea de luare de mită, își stabilește un intermediar între el și ... Click pentru abonare
22.
Dacă nu se poate proba dincolo de orice îndoială ... Vezi mai mult
Dacă nu se poate proba dincolo de orice îndoială rezonabilă că intermediarul a intenționat să-l sprijine pe mituit se va ... Click pentru abonare
23.
Nu se va reține forma continuată chiar dacă banii/vaorile ... Vezi mai mult
Nu se va reține forma continuată chiar dacă banii/vaorile se primesc în rate. [M. Udroiu, Drept penal. Partea specială, Ediția ... Click pentru abonare
24.
Luarea de mită subzistă inclusiv atunci când este săvârșită ... Vezi mai mult
Luarea de mită subzistă inclusiv atunci când este săvârșită după îndeplinirea actului, indiferent de momentul la care a intervenit înțelegerea ... Click pentru abonare
25.
Luarea de mită subzistă inclusiv atunci când făptuitorul acceptă ... Vezi mai mult
Luarea de mită subzistă inclusiv atunci când făptuitorul acceptă promisiuni sau pretinde bani sau alte foloase necuvenite după îndeplinirea unui ... Click pentru abonare
26.
Consumarea infracțiunii are loc atât prin primirea de bani/bunuri/foloase ... Vezi mai mult
Consumarea infracțiunii are loc atât prin primirea de bani/bunuri/foloase („luarea”), cât și prin acte care sunt forme ale formei tentate ... Click pentru abonare
27.
Nu va fi sancționat intervenientul necesar a cărui protecție ... Vezi mai mult
Nu va fi sancționat intervenientul necesar a cărui protecție urmărește norma de incriminare chiar dacă el este cel care instigă ... Click pentru abonare
28.
Infracțiunea de luare de mită se consumă și prin ... Vezi mai mult
Infracțiunea de luare de mită se consumă și prin simpla formulare a unei cereri a funcționarului. Dacă după acest moment ... Click pentru abonare
29.
Dacă darea-luarea de mită și faptul că o persoană ... Vezi mai mult
Dacă darea-luarea de mită și faptul că o persoană a avut rolul de intermediar sunt probate, fără a se proba ... Click pentru abonare
30.
Pretinderea unei sume de bani cu titlu de obligație ... Vezi mai mult
Pretinderea unei sume de bani cu titlu de obligație ce trebuie îndeplinită de cel care solicită actul va constitui abuz ... Click pentru abonare
31.
Prin intermediul banilor, bunurilor sau altor valori necuvenite se ... Vezi mai mult
Prin intermediul banilor, bunurilor sau altor valori necuvenite se săvârșește infracțiunea, fiind dobândite prin săvârșirea faptei tipice și care se ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

32.
Inculpatul a fost achitat în primă instanță cu privire ... Vezi mai mult
Inculpatul a fost achitat în primă instanță cu privire la infracțiunea de luare mită, în baza art. 16 alin. 1 ... Click pentru abonare
33.
Realizând propria evaluare asupra acestor mijloace de probă invocate ... Vezi mai mult
Realizând propria evaluare asupra acestor mijloace de probă invocate ca fiind relevante de către Ministerul Public, dar și a celorlalte ... Click pentru abonare
34.
Cu privire la neregularitatea reținerii art. 35 alin. 1 ... Vezi mai mult
Cu privire la neregularitatea reținerii art. 35 alin. 1 C.pen. față de toate infracțiunile, se constată că temeiul legal a ... Click pentru abonare
35.
Fapta inculpatei, constând în aceea că în perioada 01.07.2021 ... Vezi mai mult
Fapta inculpatei, constând în aceea că în perioada 01.07.2021 – 06.04.2022, a pretins şi primit în mod repetat de la ... Click pentru abonare
36.
Or, într-un atare context probatoriu (în care acuzaţia penală ... Vezi mai mult
Or, într-un atare context probatoriu (în care acuzaţia penală se concentrează în jurul denunţului şi a declaraţiei în calitate de ... Click pentru abonare
37.
Gravitatea faptei este atenuată de sumele modice primite de ... Vezi mai mult
Gravitatea faptei este atenuată de sumele modice primite de inculpat cu titlu de mită, dar și de împrejurarea că deși, ... Click pentru abonare
38.
Instanța apreciază că, deşi în cursul urmăririi penale, precum ... Vezi mai mult
Instanța apreciază că, deşi în cursul urmăririi penale, precum şi în fața Tribunalului au fost administrate probe numeroase pentru a ... Click pentru abonare
39.
Scopul cu care se pare că a acționat inculpatul ... Vezi mai mult
Scopul cu care se pare că a acționat inculpatul a fost acela de a obține bani, bunuri sau alte foloase ... Click pentru abonare
40.
Este suficient pentru reţinerea infracţiunii de luare de mită ... Vezi mai mult
Este suficient pentru reţinerea infracţiunii de luare de mită ca în cazul unui act pentru a cărui îndeplinire este necesară ... Click pentru abonare
41.
În cazul infracţiunii prevăzute de art. 289 Cod penal ... Vezi mai mult
În cazul infracţiunii prevăzute de art. 289 Cod penal este obligatorie aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării dreptului prevăzut de ... Click pentru abonare
42.
Pentru existenţa tipicităţii obiective a infracţiunii de dare de ... Vezi mai mult
Pentru existenţa tipicităţii obiective a infracţiunii de dare de mită, se cere a fi întrunită condiţia ca actul pentru care ... Click pentru abonare
43.
Curtea constată că, în teorie şi practică s-a stabilit ... Vezi mai mult
Curtea constată că, în teorie şi practică s-a stabilit că, în cazul infracţiunilor bilaterale disociate (dare de mită şi luare ... Click pentru abonare
44.
Curtea apreciază, contrar instanței de fond, că fapta de ... Vezi mai mult
Curtea apreciază, contrar instanței de fond, că fapta de pretindere de bani şi foloase necuvenite există în materialitatea ei, fiind ... Click pentru abonare
45.
Spitalul (…) UM 02474 nu poate avea calitatea de ... Vezi mai mult
Spitalul (…) UM 02474 nu poate avea calitatea de subiect activ al infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată, ... Click pentru abonare
46.
Curtea reține, contrar celor expuse de judecătorul fondului, că ... Vezi mai mult
Curtea reține, contrar celor expuse de judecătorul fondului, că faptele inculpatului sunt de natură a întruni elementele constitutive ale infracţiunii ... Click pentru abonare
47.
Infracţiunea de luare de mită este o infracţiune cu ... Vezi mai mult
Infracţiunea de luare de mită este o infracţiune cu subiect activ calificat, astfel că poate fi săvârşită numai de un ... Click pentru abonare
48.
Raportat la probatoriul administrat, instanţa nu poate reţine susţinerile ... Vezi mai mult
Raportat la probatoriul administrat, instanţa nu poate reţine susţinerile acuzării privind primirea de foloase de inculpat cu titlu de mită. ... Click pentru abonare
49.
Înalta Curte de Casație și Justiție a apreciat că ... Vezi mai mult
Înalta Curte de Casație și Justiție a apreciat că nu există suficiente probe din care să rezulte că inculpații au ... Click pentru abonare
50.
Infracțiunea de luare de mită își păstrează unitatea naturală ... Vezi mai mult
Infracțiunea de luare de mită își păstrează unitatea naturală și în ipoteza în care primirea banilor sau valorilor are loc ... Click pentru abonare
51.
În cazul concursului de infracțiuni cu conexitate mijloc scop, ... Vezi mai mult
În cazul concursului de infracțiuni cu conexitate mijloc scop, prevăzut de art. 38 alin. (1) teza II din Codul penal ... Click pentru abonare
52.
Fapta persoanei care are calitatea de agent de poliţie ... Vezi mai mult
Fapta persoanei care are calitatea de agent de poliţie cu atribuţii de constatare şi de sancţionare a contravenţiilor în domeniul ... Click pentru abonare
53.
În cazul infracţiunii de luare de mită, atât caracterul ... Vezi mai mult
În cazul infracţiunii de luare de mită, atât caracterul necuvenit al folosului, cât şi caracterul acestuia de contraechivalent al conduitei ... Click pentru abonare
54.
Analizând și latura subiectivă a infracțiunii de luare de ... Vezi mai mult
Analizând și latura subiectivă a infracțiunii de luare de mită, Curtea arată că potrivit art. 289 alin. (1) C.pen. și ... Click pentru abonare
55.
O abordare distinctă necesită încadrarea juridică dată faptelor reținute ... Vezi mai mult
O abordare distinctă necesită încadrarea juridică dată faptelor reținute în sarcina inculpatului B., în sarcina căruia se reține complicitate atât ... Click pentru abonare
56.
Deși atât infracțiunea de luare de mită, cât și ... Vezi mai mult
Deși atât infracțiunea de luare de mită, cât și infracțiunea de trafic de influență aduc atingere aceluiași obiect juridic, ele ... Click pentru abonare
57.
Instituțiile de învățământ superior au caracter de utilitate publică. ... Vezi mai mult
Instituțiile de învățământ superior au caracter de utilitate publică. Persoana care are calitatea de cadru didactic în învățământul superior într-o ... Click pentru abonare
58.
Este disproporționată interzicerea de a exercita de plano profesia ... Vezi mai mult
Este disproporționată interzicerea de a exercita de plano profesia de medic, prin raportare la gravitatea faptei, la persoana inculpatului, dar ... Click pentru abonare
59.
Deși până la acest moment nu este reglementată strict ... Vezi mai mult
Deși până la acest moment nu este reglementată strict activitatea de lobby în legislația europeană sau națională, Dicționarul Explicativ al ... Click pentru abonare
60.
Curtea apreciază că, într-adevăr, aceeași faptă reținută în sarcina ... Vezi mai mult
Curtea apreciază că, într-adevăr, aceeași faptă reținută în sarcina inculpatului D.P. descrisă anterior, se circumscrie atât infracțiunii de luare de ... Click pentru abonare
61.
Unitatea de subiect pasiv nu este suficientă pentru a ... Vezi mai mult
Unitatea de subiect pasiv nu este suficientă pentru a concluziona asupra unicității rezoluției infracționale. Instanța de control judiciar constată că ... Click pentru abonare
62.
Analizând fapta comisă de inculpatul LLI prin prisma elementelor ... Vezi mai mult
Analizând fapta comisă de inculpatul LLI prin prisma elementelor constitutive ale celor două infracțiuni mai sus menționate, Curtea constată că ... Click pentru abonare
63.
În ceea ce privește situația de fapt, inculpatul a ... Vezi mai mult
În ceea ce privește situația de fapt, inculpatul a arătat în esență că în februarie 2015 a pretins în mod ... Click pentru abonare
64.
În mod corect, ambele instanţe au reţinut că nu ... Vezi mai mult
În mod corect, ambele instanţe au reţinut că nu este necesar ca îndeplinirea atribuţiilor de serviciu să fie în competenţa ... Click pentru abonare
65.
Existența infracțiunii de luare de mită nu este condiționată ... Vezi mai mult
Existența infracțiunii de luare de mită nu este condiționată de preexistența sau existența concomitentă a infracțiunii de dare de mită ... Click pentru abonare
66.
Existenţa dubiului cu privire la titlul ilicit cu care ... Vezi mai mult
Existenţa dubiului cu privire la titlul ilicit cu care inculpatul ar fi primit sumele de bani ori foloasele de la ... Click pentru abonare
67.
Administratorul judiciar/practicianul în insolvență își desfășoară activitatea în realizarea ... Vezi mai mult
Administratorul judiciar/practicianul în insolvență își desfășoară activitatea în realizarea unui serviciu de interes public, ceea ce atrage implicit calitatea de ... Click pentru abonare
68.
În ceea ce priveşte infracţiunea de luare de mită, ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte infracţiunea de luare de mită, aceasta se consumă în momentul în care funcţionarul a pretins sau ... Click pentru abonare
69.
Fapta inculpatului P. care, în calitate de practician în ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului P. care, în calitate de practician în insolvenţă, asociat coordonator al G.I. SPRL Constanţa, societate profesională desemnată de ... Click pentru abonare
70.
În mod întemeiat, s-a reţinut în sarcina inculpatului M.G. ... Vezi mai mult
În mod întemeiat, s-a reţinut în sarcina inculpatului M.G. faptul că, în calitate de executor judecătoresc, la data de 21 ... Click pentru abonare
71.
Pentru susținerea acuzației de luare de mită, trebuie dovedite ... Vezi mai mult
Pentru susținerea acuzației de luare de mită, trebuie dovedite din punct de vedere obiectiv: – conduita proprie a persoanei acuzate ... Click pentru abonare
72.
În ceea ce privește fapta inculpatului C.V.G. care, în ... Vezi mai mult
În ceea ce privește fapta inculpatului C.V.G. care, în calitate de lucrător de poliție în cadrul Poliției Municipiului Brăila - ... Click pentru abonare
73.
Fapta inculpatului, care în calitate de ofiţer de poliţie ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului, care în calitate de ofiţer de poliţie în cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Braşov, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a solicitat ... Click pentru abonare
74.
Faptele inculpatului D.V. care, în cursul lunii decembrie 2012, ... Vezi mai mult
Faptele inculpatului D.V. care, în cursul lunii decembrie 2012, în virtutea calităţii sale de membru în Comisia de atribuire a ... Click pentru abonare
75.
Infracțiunea de luare de mită săvârșită de inculpat s-a ... Vezi mai mult
Infracțiunea de luare de mită săvârșită de inculpat s-a consumat la momentul pretinderii sumei de bani de 500.000 euro, respectiv, ... Click pentru abonare
76.
Fapta inculpatului A.S., constând în aceea că, în calitate ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului A.S., constând în aceea că, în calitate de primar al mun. Cluj Napoca, în baza unei rezoluţii infracţionale ... Click pentru abonare
77.
Împrejurarea că practic, remuneraţia primită de la F.R.F. provine ... Vezi mai mult
Împrejurarea că practic, remuneraţia primită de la F.R.F. provine din contribuţia cluburilor de fotbal aceasta nu anulează calitatea de funcţionar ... Click pentru abonare
78.
Referitor la inculpatului C.R., ofiţer de poliţiei judiciară, reţine ... Vezi mai mult
Referitor la inculpatului C.R., ofiţer de poliţiei judiciară, reţine că faptele acestuia care în perioada 15-16 aprilie 2013 a pretins ... Click pentru abonare
79.
Faptele inculpaților R. şi S., agenţi de pază, având ... Vezi mai mult
Faptele inculpaților R. şi S., agenţi de pază, având ca principale atribuţii de serviciu paza bunurilor şi conductelor de ţiţei ... Click pentru abonare
80.
Faptele inculpatei B.F., constând în aceea că, în intervalul ... Vezi mai mult
Faptele inculpatei B.F., constând în aceea că, în intervalul lunilor februarie-iunie 2013, în două împrejurări distincte, însă în baza aceleași ... Click pentru abonare
81.
Spre deosebire de comiterea faptelor de luare de mită, ... Vezi mai mult
Spre deosebire de comiterea faptelor de luare de mită, pe care, așa cum s-a arătat, inculpata le-a săvârșit în baza ... Click pentru abonare
82.
Odată lămurită existenţa unor raporturi de subordonare, de autoritate ... Vezi mai mult
Odată lămurită existenţa unor raporturi de subordonare, de autoritate între inculpatul N.A., ca prim-ministru al României, pe de o parte ... Click pentru abonare
83.
Referitor la unitatea de rezoluție infracțională, atât doctrina, cât ... Vezi mai mult
Referitor la unitatea de rezoluție infracțională, atât doctrina, cât și jurisprudența au evidențiat că aceasta trebuie să fie prealabilă începerii ... Click pentru abonare
84.
Referitor la cea de-a doua critică a inculpatului (absorbirea ... Vezi mai mult
Referitor la cea de-a doua critică a inculpatului (absorbirea infracțiunii de favorizare a făptuitorului), ÎCCJ constată în primul rând că ... Click pentru abonare
85.
Fapta persoanei, având calitatea de ofițer de poliție judiciară, ... Vezi mai mult
Fapta persoanei, având calitatea de ofițer de poliție judiciară, de a primi o sumă de bani de la administratorul unei ... Click pentru abonare
86.
Faptele funcţionarului, de a pretinde și primi o sumă ... Vezi mai mult
Faptele funcţionarului, de a pretinde și primi o sumă de bani care nu i se cuvine, în scopul de a ... Click pentru abonare
87.
Dacă expertul contabil, a primit sume de bani pentru ... Vezi mai mult
Dacă expertul contabil, a primit sume de bani pentru care a eliberat documente justificative, în scopul întocmirii expertizei contabile în ... Click pentru abonare
88.
Fapta de a pretinde și a primi bani, inducând ... Vezi mai mult
Fapta de a pretinde și a primi bani, inducând în eroare persoana vătămată cu privire la împrejurarea că actul pentru ... Click pentru abonare
89.
Condiția prevăzută de lege ca fapta funcționarului să fie ... Vezi mai mult
Condiția prevăzută de lege ca fapta funcționarului să fie săvârșită în legătură cu îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale ... Click pentru abonare
90.
Expertul din cadrul unui birou local de expertize tehnice ... Vezi mai mult
Expertul din cadrul unui birou local de expertize tehnice desemnat să efectueze expertize în cauze judiciare și retribuit sub forma ... Click pentru abonare
91.
Chiar dacă pretinderea a fost realizată anterior îndeplinirii actului ... Vezi mai mult
Chiar dacă pretinderea a fost realizată anterior îndeplinirii actului privitor la îndatoririle sale de serviciu, iar primirea lor efectivă s-a ... Click pentru abonare
92.
Chiar dacă funcționarul are competențe limitate pentru realizarea actului ... Vezi mai mult
Chiar dacă funcționarul are competențe limitate pentru realizarea actului final, pretinderea sau primirea de foloase constituie infracțiunea de luare de ... Click pentru abonare
93.
Angajatul care primește foloase materiale în scopul de a ... Vezi mai mult
Angajatul care primește foloase materiale în scopul de a nu-și îndeplini obligația generală de a asigura protecția împotriva furturilor de ... Click pentru abonare
94.
Inculpatul N.V. s-a înțeles cu inculpații N.C. și V.R., ... Vezi mai mult
Inculpatul N.V. s-a înțeles cu inculpații N.C. și V.R., paznici la complexul de porci al unei societăți comerciale, să-i permită ... Click pentru abonare
95.
Primirea de către inculpat, în calitate de medic – ... Vezi mai mult
Primirea de către inculpat, în calitate de medic – șef de secție de obstetrică și ginecologie din cadrul spitalului, de ... Click pentru abonare
96.
Îndeplinirea parțială a unei atribuții de serviciu, urmată de ... Vezi mai mult
Îndeplinirea parțială a unei atribuții de serviciu, urmată de pretinderea și primirea unui folos necuvenit de către un funcționar, până ... Click pentru abonare
97.
O persoană care conduce și controlează o activitate și ... Vezi mai mult
O persoană care conduce și controlează o activitate și care primește foloase necuvenite pentru îndeplinirea directă a unor acte – ... Click pentru abonare
98.
Chiar dacă modalitățile prevăzute de textul de lege sunt ... Vezi mai mult
Chiar dacă modalitățile prevăzute de textul de lege sunt săvârșite cu privire la un act ce constituie doar o componentă ... Click pentru abonare
99.
Infracțiunea de luare de mită se distinge de infracțiunea ... Vezi mai mult
Infracțiunea de luare de mită se distinge de infracțiunea de șantaj prin faptul că în cazul primei infracțiuni primirea banilor/foloaselor ... Click pentru abonare