Art. 287. Păstrarea unor acte de urmărire penală

(1) Când legea prevede că un act sau o măsură procesuală trebuie să fie încuviinţată, autorizată sau confirmată, un exemplar al actului rămâne la procuror.
(2) În cazurile în care procurorul sesizează judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară ori alte autorităţi prevăzute de lege, în vederea soluţionării propunerilor ori cererilor formulate în cursul urmăririi penale, va înainta copii numerotate şi certificate de grefa parchetului de pe actele dosarului ori numai de pe cele care au legătură cu cererea sau propunerea formulată. Organul de urmărire penală păstrează originalul actelor, în vederea continuării urmăririi penale. [art. 205 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Art. 94 alin. 7 C.proc.pen. trebuie interpretat în sensul ... Vezi mai mult
Art. 94 alin. 7 C.proc.pen. trebuie interpretat în sensul acordării posibilității avocatului inculpatului de a avea acces la toate actele ... Click pentru abonare