Art. 287. Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti

(1) Nerespectarea unei hotărâri judecătoreşti săvârşită prin:
a) împotrivirea la executare, prin opunerea de rezistenţă faţă de organul de executare;
b) refuzul organului de executare de a pune în aplicare o hotărâre judecătorească, prin care este obligat să îndeplinească un anumit act;
c) refuzul de a sprijini organul de executare în punerea în aplicare a hotărârii, de către persoanele care au această obligaţie conform legii;
d) neexecutarea hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus reintegrarea în muncă a unui salariat;
e) neexecutarea hotărârii judecătoreşti privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată;
f) nerespectarea hotărârilor judecătoreşti privind stabilirea, plata, actualizarea şi recalcularea pensiilor;
g) împiedicarea unei persoane de a folosi, în tot sau în parte, un imobil deţinut în baza unei hotărâri judecătoreşti, de către cel căruia îi este opozabilă hotărârea, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
h) nerespectarea unei măsuri de protecţie dispuse în executarea unui ordin european de protecţie.
(2) În cazul faptelor prevăzute în lit. d)-g), acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
(3) În cazul faptei prevăzute la alin. (1) lit. h), împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală. [art. 271 C.pen. 1969; art. 56 din Legea nr. 188/2000; art. 261 – 262 din Codul muncii]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea constată că organul de executare este reprezentat, în ... Vezi mai mult
Curtea constată că organul de executare este reprezentat, în primul rând, potrivit prevederilor art. 553 şi 554 din Codul de ... Click pentru abonare
2.
Executorul judecătoresc, ca organ de executare, nu este titularul ... Vezi mai mult
Executorul judecătoresc, ca organ de executare, nu este titularul dreptului pretins, nu are interese proprii şi nu are calitatea de ... Click pentru abonare
3.
Executorul judecătoresc, deşi îndeplineşte un serviciu public, îl reprezintă ... Vezi mai mult
Executorul judecătoresc, deşi îndeplineşte un serviciu public, îl reprezintă pe creditor în raportul execuţional care s-a născut între creditor şi ... Click pentru abonare

Doctrină

4.
Vor fi întrunite elementele de tipicitate obiectivă a infracțiunii ... Vezi mai mult
Vor fi întrunite elementele de tipicitate obiectivă a infracțiunii prevăzută de art. 287 alin. 1 lit. e) C.pen. atât în ... Click pentru abonare
5.
În cazul art. 287 alin. (1) lit. g) C.pen. ... Vezi mai mult
În cazul art. 287 alin. (1) lit. g) C.pen. este necesar ca persoana să fi participat la procedura judiciară în ... Click pentru abonare
6.
Dacă se realizează două dintre modalitățile alternative ale infracțiunii, ... Vezi mai mult
Dacă se realizează două dintre modalitățile alternative ale infracțiunii, de pildă, cea de la lit. d) și e) – infracțiuni ... Click pentru abonare
7.
Realizarea a cel puțin două dintre acțiunile incriminate, indiferent ... Vezi mai mult
Realizarea a cel puțin două dintre acțiunile incriminate, indiferent că se reține o aceeași împrejurare sau împrejurări diferite conduce la ... Click pentru abonare
8.
În ce privește varianta de la lit. d), fapta ... Vezi mai mult
În ce privește varianta de la lit. d), fapta este tipică și atunci când neexecutarea se referă la o hotărâre ... Click pentru abonare
9.
În ce privește modalitățile infracțiunii prevăzute la lit. a), ... Vezi mai mult
În ce privește modalitățile infracțiunii prevăzute la lit. a), d) și h) lipsește orice omogenitate materială și juridică. Săvârșirea lor, ... Click pentru abonare
10.
Opunerea de rezistență poate lua forma oricăror exteriorizări de ... Vezi mai mult
Opunerea de rezistență poate lua forma oricăror exteriorizări de natură a conduce la concluzia că persoana vizată se opune la ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

11.
În anii 2015 și 2016, inculpata avea reprezentarea clară ... Vezi mai mult
În anii 2015 și 2016, inculpata avea reprezentarea clară că împiedică persoanele vătămate să folosească terenurile, deși acestea obținuseră sentința ... Click pentru abonare
12.
Nerespectarea unei hotărâri judecătorești, fie prin împotrivirea la executarea ... Vezi mai mult
Nerespectarea unei hotărâri judecătorești, fie prin împotrivirea la executarea acelei hotărâri, fie prin acte posterioare punerii ei în executare, este ... Click pentru abonare
13.
Inculpatul F.V. a ocupat și continuă să ocupe doar ... Vezi mai mult
Inculpatul F.V. a ocupat și continuă să ocupe doar construcția anexă, nu și imobilul casă de locuit cu privire la ... Click pentru abonare
14.
Infracțiunea de nerespectare a hotărârilor judecătorești presupune împiedicarea unei ... Vezi mai mult
Infracțiunea de nerespectare a hotărârilor judecătorești presupune împiedicarea unei persoane de a folosi o locuinţă ori o parte dintr-o locuinţă ... Click pentru abonare
15.
Refuzul executorului judecătoresc de a îndeplini un act sau ... Vezi mai mult
Refuzul executorului judecătoresc de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silită constituie infracțiune numai dacă, în ... Click pentru abonare
16.
Prin hotărârea civilă pronunțată de Judecătoria Rădăuți, numita B.E. ... Vezi mai mult
Prin hotărârea civilă pronunțată de Judecătoria Rădăuți, numita B.E. (soția inculpatului din prezenta cauză) a fost obligată să plătească numitului ... Click pentru abonare
17.
Infracțiunea de nerespectare a unei hotărâri judecătorești, indiferent că ... Vezi mai mult
Infracțiunea de nerespectare a unei hotărâri judecătorești, indiferent că se realizează prin opoziția la executarea unei hotărâri sau prin acte ... Click pentru abonare
18.
Elementele constitutive ale infracțiunii de nerespectare a hotărârilor judecătorești, ... Vezi mai mult
Elementele constitutive ale infracțiunii de nerespectare a hotărârilor judecătorești, atât din punct de vedere obiectiv, cât și subiectiv, se realizează ... Click pentru abonare
19.
Dacă termenul de prescripție a executării silite este împlinit ... Vezi mai mult
Dacă termenul de prescripție a executării silite este împlinit infracțiunea nu poate subzista întrucât atitudinea de opoziție a făptuitorului la ... Click pentru abonare
20.
Lipsa învestirii cu formulă executorie a unei hotărârii civile ... Vezi mai mult
Lipsa învestirii cu formulă executorie a unei hotărârii civile face ca agresarea organului de executare în scopul împiedicării executării să ... Click pentru abonare
21.
Întrucât sentința civilă de evacuare a inculpatului din locuință ... Vezi mai mult
Întrucât sentința civilă de evacuare a inculpatului din locuință nu a fost adusă la îndeplinire, inculpatul s-a împotrivit în mod ... Click pentru abonare
22.
Infracțiunea se realizează print-o acțiune/inacțiune îndreptată împotriva exercițiului deplin ... Vezi mai mult
Infracțiunea se realizează print-o acțiune/inacțiune îndreptată împotriva exercițiului deplin al prerogativelor unui drept de proprietate consacrat printr-o hotărâre judecătorească. Consumarea ... Click pentru abonare
23.
Constituie acte de amenințare și cele care nu se ... Vezi mai mult
Constituie acte de amenințare și cele care nu se materializează prin cuvinte amenințătoare, dacă sunt de natură a crea o ... Click pentru abonare
24.
Polițistul care asistă un executor judecătoresc la punerea în ... Vezi mai mult
Polițistul care asistă un executor judecătoresc la punerea în executare a unei hotărâri își păstrează calitatea de agent al ordinii ... Click pentru abonare
25.
Nu este obligatoriu ca subiectul pasiv să fi avut ... Vezi mai mult
Nu este obligatoriu ca subiectul pasiv să fi avut calitatea de parte în procesul în care s-a pronunțat hotărârea pentru ... Click pentru abonare
26.
Prin hotărârea pronunțată în primă instanță, pârâtul a fost ... Vezi mai mult
Prin hotărârea pronunțată în primă instanță, pârâtul a fost obligat să-i predea reclamantei terenul. Întrucât hotărârea nu a fost pusă ... Click pentru abonare