Art. 286. Înlesnirea evadării

(1) Înlesnirea prin orice mijloace a evadării se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Înlesnirea evadării:
a) săvârşită prin folosire de violenţe, arme, substanţe narcotice sau paralizante;
b) a două sau mai multor persoane în aceeaşi împrejurare;
c) unei persoane reţinute sau arestate pentru o infracţiune sancţionată de lege cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă ori cu pedeapsa închisorii de 10 ani sau mai mare ori condamnate la o astfel de pedeapsă se sancţionează cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) sunt săvârşite de o persoană care avea îndatorirea de a-l păzi pe cel reţinut sau deţinut, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.
(4) Înlesnirea evadării, săvârşită din culpă, de către o persoană care avea îndatorirea de a-l păzi pe cel care a evadat, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani.
(5) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1) – (3) se pedepseşte. [art. 270 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Ajutorul acordat trebuie să fie anterior/concomitent evadării, să fie ... Vezi mai mult
Ajutorul acordat trebuie să fie anterior/concomitent evadării, să fie efectiv și util evadatului. [M. Udroiu, Drept penal. Partea specială, Ediția ... Click pentru abonare
2.
Ajutorul acordat după evadare va constitui infracțiunea de favorizare ... Vezi mai mult
Ajutorul acordat după evadare va constitui infracțiunea de favorizare a făptuitorului. [M. Udroiu, Drept penal. Partea specială, Ediția 6, Ed. ... Click pentru abonare
3.
Persoana care evadează nu va răspunde ca instigator la ... Vezi mai mult
Persoana care evadează nu va răspunde ca instigator la infracțiunea de înlesnire a evadării, chiar dacă înlesnirea s-a făcut la ... Click pentru abonare
4.
Cel care evadează trebuie să recurgă la violențe, să ... Vezi mai mult
Cel care evadează trebuie să recurgă la violențe, să folosească arme sau alte instrumente sau de două sau mai multe ... Click pentru abonare
5.
Ajutorul dat trebuie să fie în mod real apt ... Vezi mai mult
Ajutorul dat trebuie să fie în mod real apt să faciliteze evadarea, fără a înțelege că ar fi necesar ca ... Click pentru abonare
6.
Actele de înlesnire au relevanță penală doar dacă evadarea ... Vezi mai mult
Actele de înlesnire au relevanță penală doar dacă evadarea se realizează sau se încearcă realizarea ei. [A. Filipaș, Infracțiuni contra ... Click pentru abonare