Art. 286. Actele organelor de urmărire penală

(1) Procurorul dispune asupra actelor sau măsurilor procesuale şi soluţionează cauza prin ordonanţă, dacă legea nu prevede altfel.
(2) Ordonanţa trebuie să cuprindă:
a) denumirea parchetului şi data emiterii;
b) numele, prenumele şi calitatea celui care o întocmeşte;
c) fapta care face obiectul urmăririi penale, încadrarea juridică a acesteia şi, după caz, datele privitoare la persoana suspectului sau inculpatului;
d) obiectul actului sau măsurii procesuale ori, după caz, tipul soluţiei, precum şi motivele de fapt şi de drept ale acestora;
d1) atunci când este cazul, menţiunea căii de atac disponibile, cu arătarea termenului în care aceasta poate fi exercitată;
e) date referitoare la măsurile asigurătorii, măsurile de siguranţă cu caracter medical şi măsurile preventive luate în cursul urmăririi;
f) alte menţiuni prevăzute de lege;
g) semnătura celui care a întocmit-o.
(3) Abrogat(ă).
(4) Organele de cercetare penală dispun, prin ordonanţă, asupra actelor şi măsurilor procesuale şi formulează propuneri prin referat. Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător. [art. 203 C.proc.pen. 1968]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea a constatat că norma procesual penală reglementează, în ... Vezi mai mult
Curtea a constatat că norma procesual penală reglementează, în mod imperativ, obligaţia ca ordonanţa să fie întotdeauna motivată în fapt ... Click pentru abonare
2.
Dispoziţiile art. 286 alin. (2) din Codul de procedură ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 286 alin. (2) din Codul de procedură penală stabilesc conţinutul ordonanţei emise de procuror, care, pentru asigurarea respectării ... Click pentru abonare
3.
Autorul excepției de neconstituționalitate a criticat dispozițiile art. 286 ... Vezi mai mult
Autorul excepției de neconstituționalitate a criticat dispozițiile art. 286 alin. 1 C.proc.pen. apreciind că acestea sunt neconstituționale în măsura în ... Click pentru abonare

Doctrină

4.
Ordonanța este actul prin care procurorul își realizează, în ... Vezi mai mult
Ordonanța este actul prin care procurorul își realizează, în principal, atribuțiile procesuale. Acest act întotdeauna trebuie să fie motivat. Din ... Click pentru abonare
5.
Art. 286 C.proc.pen. prevede numai condiții privind conținutul ordonanței; ... Vezi mai mult
Art. 286 C.proc.pen. prevede numai condiții privind conținutul ordonanței; nu sunt reglementate aspecte precum scrierea olografă sau tehnoredactată, consemnarea pe ... Click pentru abonare
6.
Dispozițiile procurorului sunt date în scris sau oral. Această ... Vezi mai mult
Dispozițiile procurorului sunt date în scris sau oral. Această din urmă ipoteză reprezintă o excepție de la regula referitoare la ... Click pentru abonare
7.
Motivarea în fapt și în drept a ordonanței trebuie ... Vezi mai mult
Motivarea în fapt și în drept a ordonanței trebuie să fie explicită, pentru a se evita suspiciunea cu privire la ... Click pentru abonare
8.
Noțiunea de „acte ale organelor de urmărire penală” are ... Vezi mai mult
Noțiunea de „acte ale organelor de urmărire penală” are două sensuri. În primul rând, desemnează actele efectuate de organele de ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

9.
Omisiunea procurorului de a emite în cursul urmăririi penale ... Vezi mai mult
Omisiunea procurorului de a emite în cursul urmăririi penale o ordonanţă prin care să se fi dispus includerea inculpatului în ... Click pentru abonare
10.
Dacă urmărirea penală este efectuată de mai mulți procurori, ... Vezi mai mult
Dacă urmărirea penală este efectuată de mai mulți procurori, pentru a fi valabile, actele de urmărire penală nu sunt condiționate ... Click pentru abonare