Art. 284. Asistenţa şi reprezentarea neloială

(1) Fapta avocatului sau a reprezentantului unei persoane care, în înţelegere frauduloasă cu o persoană cu interese contrare în aceeaşi cauză, în cadrul unei proceduri judiciare sau notariale, vatămă interesele clientului sau ale persoanei reprezentate se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează înţelegerea frauduloasă dintre avocat sau reprezentantul unei persoane şi un terţ interesat de soluţia ce se va pronunţa în cauză, în scopul vătămării intereselor clientului sau ale persoanei reprezentate.
(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Fapta nu este tipică dacă lipsește calitatea specială a ... Vezi mai mult
Fapta nu este tipică dacă lipsește calitatea specială a subiectului pasiv și nici atunci când există o eroarea comună cu ... Click pentru abonare
2.
Discuțiile dintre avocat/reprezentant și partea adversă în scopul soluționării ... Vezi mai mult
Discuțiile dintre avocat/reprezentant și partea adversă în scopul soluționării amiabile a litigiului, care sunt cunoscute de client, nu au caracter ... Click pentru abonare
3.
Nu au relevanță acțiunile/inacțiunile ulterioare înțelegerii frauduloase. De asemenea, ... Vezi mai mult
Nu au relevanță acțiunile/inacțiunile ulterioare înțelegerii frauduloase. De asemenea, nu are importanță nici dacă s-a produs o vătămare efectivă a ... Click pentru abonare