Art. 282. Tortura

(1) Fapta funcţionarului public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat sau a altei persoane care acţionează la instigarea sau cu consimţământul expres ori tacit al acestuia de a provoca unei persoane puternice suferinţe fizice ori psihice:
a) în scopul obţinerii de la această persoană sau de la o terţă persoană informaţii sau declaraţii;
b) în scopul pedepsirii ei pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoană l-a comis ori este bănuită că l-a comis;
c) în scopul de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau a face presiuni asupra unei terţe persoane;
d) pe un motiv bazat pe orice formă de discriminare, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a avut ca urmare o vătămare corporală, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Tortura ce a avut ca urmare moartea victimei se pedepseşte cu închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Tentativa la infracţiunea prevăzută în alin. (1) se pedepseşte.
(5) Nicio împrejurare excepţională, oricare ar fi ea, fie că este vorba de stare de război sau de ameninţări cu războiul, de instabilitate politică internă sau de orice altă stare de excepţie, nu poate fi invocată pentru a justifica tortura. De asemenea, nu poate fi invocat ordinul superiorului ori al unei autorităţi publice.
(6) Nu constituie tortură durerea sau suferinţele ce rezultă exclusiv din sancţiuni legale şi care sunt inerente acestor sancţiuni sau sunt ocazionate de ele. [art. 2671 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Dacă autorul nu îndeplinește calitatea specială prevăzută de lege, ... Vezi mai mult
Dacă autorul nu îndeplinește calitatea specială prevăzută de lege, pentru ca fapta să fie tipică, calitatea trebuie întrunită în persoana ... Click pentru abonare
2.
În mod definitoriu, tortura prezintă următoarele caracteristici: aceasta înseamnă ... Vezi mai mult
În mod definitoriu, tortura prezintă următoarele caracteristici: aceasta înseamnă orice durere sau suferință deosebită, fizică sau mentală; actele de tortură ... Click pentru abonare
3.
Exercițiile fizice greu de suportat pe care deținuții sunt ... Vezi mai mult
Exercițiile fizice greu de suportat pe care deținuții sunt obligați să le facă reprezintă tratament normal, și nu fapte de ... Click pentru abonare
4.
Exercită o funcție ce implică exercițiul autorității de stat ... Vezi mai mult
Exercită o funcție ce implică exercițiul autorității de stat doar persoanele care au competența să emită acte, să dea dispoziții ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

5.
Infracțiunea de tortură reținută prin rechizitoriu în sarcina inculpaților ... Vezi mai mult
Infracțiunea de tortură reținută prin rechizitoriu în sarcina inculpaților constă în aceea că, împreună, în noaptea de 2/3 mai 2013, ... Click pentru abonare
6.
Articolul 3 al Convenţiei consfinţeşte una din valorile fundamentale ... Vezi mai mult
Articolul 3 al Convenţiei consfinţeşte una din valorile fundamentale ale unei societăţi democratice. Chiar şi în cele mai dificile circumstanţe, ... Click pentru abonare
7.
La aprecierea gravității actelor de tortură se va lua ... Vezi mai mult
La aprecierea gravității actelor de tortură se va lua în considerare toate circumstanțele cauzei, inclusiv natura și contextul provocării durerii, ... Click pentru abonare
8.
Pentru a stabili dacă o anumită formă de maltratare ... Vezi mai mult
Pentru a stabili dacă o anumită formă de maltratare ar trebui calificată drept tortură, trebuie luată în considerare distincția, încorporată ... Click pentru abonare
9.
Deși Curtea admite că interzicerea torturii a dobândit statutul ... Vezi mai mult
Deși Curtea admite că interzicerea torturii a dobândit statutul de normă imperativă în dreptul internațional, ea observă că prezenta cauză ... Click pentru abonare
10.
În cauză reclamantul a fost supus unei „spânzurări palestiniene”, ... Vezi mai mult
În cauză reclamantul a fost supus unei „spânzurări palestiniene”, cu alte cuvinte, a fost dezbrăcat, cu brațele legate la spate ... Click pentru abonare
11.
Interdicția prevăzută de articolul 3 împotriva relelor tratamente este ... Vezi mai mult
Interdicția prevăzută de articolul 3 împotriva relelor tratamente este la fel de absolută în cazurile de expulzare. Astfel, ori de ... Click pentru abonare