Art. 282. Nulităţile relative

(1) Încălcarea oricăror dispoziţii legale în afara celor prevăzute la art. 281 determină nulitatea actului atunci când prin nerespectarea cerinţei legale s-a adus o vătămare drepturilor părţilor ori ale subiecţilor procesuali principali, care nu poate fi înlăturată altfel decât prin desfiinţarea actului.
(2) Nulitatea relativă poate fi invocată de suspect, inculpat, celelalte părţi sau persoana vătămată, atunci când există un interes procesual propriu în respectarea dispoziţiei legale încălcate, de procuror, precum şi, din oficiu, de judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, de instanţa de judecată.
(3) Nulitatea relativă se invocă în cursul sau imediat după efectuarea actului ori cel mai târziu în termenele prevăzute la alin. (4).
(4) Încălcarea dispoziţiilor legale prevăzute la alin. (1) poate fi invocată:
a) până la închiderea procedurii de cameră preliminară, dacă încălcarea a intervenit în cursul urmăririi penale sau în această procedură;
b) până la primul termen de judecată cu procedura legal îndeplinită, dacă încălcarea a intervenit în cursul urmăririi penale, când instanţa a fost sesizată cu un acord de recunoaştere a vinovăţiei;
c) până la următorul termen de judecată cu procedura completă, dacă încălcarea a intervenit în cursul judecăţii.
(5) Nulitatea relativă se acoperă atunci când:
a) persoana interesată nu a invocat-o în termenul prevăzut de lege;
b) persoana interesată a renunţat în mod expres la invocarea nulităţii. [art. 197 alin. 1, 4 și 5 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea a concluzionat că, în mod evident, nulitatea absolută ... Vezi mai mult
Curtea a concluzionat că, în mod evident, nulitatea absolută nu poate interveni în cazul oricărei încălcări a normelor de procedură, ... Click pentru abonare
2.
Analizând cele două forme ale nulităţii – nulitatea relativă ... Vezi mai mult
Analizând cele două forme ale nulităţii – nulitatea relativă şi nulitatea absolută – Curtea a constatat că regimul juridic al ... Click pentru abonare
3.
Curtea constată că prevederile art. 282 alin. (2) din ... Vezi mai mult
Curtea constată că prevederile art. 282 alin. (2) din Codul de procedură penală nu încalcă dispoziţiile art. 1 alin. (3) ... Click pentru abonare
4.
Curtea a statuat că impunerea prin lege a unor ... Vezi mai mult
Curtea a statuat că impunerea prin lege a unor exigenţe cum ar fi instituirea unor termene sau condiţii procesuale, pentru ... Click pentru abonare
5.
Având în vedere importanţa fazei procesuale a camerei preliminare ... Vezi mai mult
Având în vedere importanţa fazei procesuale a camerei preliminare şi a rolului pe care judecătorul de cameră preliminară îl ocupă ... Click pentru abonare
6.
Dispozitivul hotărârii trebuie să cuprindă menţiunea că pronunţarea acesteia ... Vezi mai mult
Dispozitivul hotărârii trebuie să cuprindă menţiunea că pronunţarea acesteia s-a făcut în şedinţă publică. Nerespectarea acestei cerinţe atrage nulitatea hotărârii, ... Click pentru abonare

Doctrină

7.
Art. 282 alin. (2)  C.proc.pen. a fost modificat prin ... Vezi mai mult
Art. 282 alin. (2)  C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. 201/2023. Forma anterioară a textului de lege modificat: „(2) ... Click pentru abonare
8.
Omisiunea aducerii la cunoștință a calității de suspect, a ... Vezi mai mult
Omisiunea aducerii la cunoștință a calității de suspect, a acuzației și a drepturilor procesuale constituie o nelegalitate de natură să ... Click pentru abonare
9.
În ipoteza efectuării unor acte de urmărire penală fără ... Vezi mai mult
În ipoteza efectuării unor acte de urmărire penală fără încunoștiințarea apărătorului suspectului sau inculpatului cu privire la efectuarea acestora, deși ... Click pentru abonare
10.
În ipoteza efectuării unor acte de urmărire penală fără ... Vezi mai mult
În ipoteza efectuării unor acte de urmărire penală fără încunoștiințarea apărătorului suspectului sau inculpatului cu privire la efectuarea acestora, deși ... Click pentru abonare
11.
În cazul nulității relative sarcina probei este partajată. Reținerea ... Vezi mai mult
În cazul nulității relative sarcina probei este partajată. Reținerea acestei sancțiuni presupune o analiză treptată. În primul rând, partea sau ... Click pentru abonare
12.
În toate cazurile în care o parte este împiedicată ... Vezi mai mult
În toate cazurile în care o parte este împiedicată să-și exercite un drept procesual sau să beneficieze de o garanție ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

13.
În baza dispozițiilor art. 282 alin. 1 C.proc.pen., urmează ... Vezi mai mult
În baza dispozițiilor art. 282 alin. 1 C.proc.pen., urmează a sancţiona cu nulitatea relativă ordonanţa din data de 10.11.2014 prin ... Click pentru abonare
14.
Sancţionează cu nulitatea relativă ordonanţele din datele de 02.11.2016, ... Vezi mai mult
Sancţionează cu nulitatea relativă ordonanţele din datele de 02.11.2016, 10.05.2018, 16.09.2019, 14.10.2019 şi 28.01.2020, emise procurorul prin care s-au dispus ... Click pentru abonare
15.
Dispozițiile art. 139 alin. (3) din Codul de procedură ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 139 alin. (3) din Codul de procedură penală reglementează posibilitatea ca înregistrările efectuate de părți sau de alte ... Click pentru abonare
16.
Procesul-verbal de conducere a persoanei în vederea prelevării și ... Vezi mai mult
Procesul-verbal de conducere a persoanei în vederea prelevării și obținerii buletinului de analiză toxicologică întocmit de agentul de poliţie rutieră, ... Click pentru abonare
17.
Dreptul de a păstra tăcerea şi de a nu ... Vezi mai mult
Dreptul de a păstra tăcerea şi de a nu se autoincrimina aparține persoanei care a dat declarația în calitate de ... Click pentru abonare
18.
În cazul infracţiunii de bancrută frauduloasă prevăzută în art. ... Vezi mai mult
În cazul infracţiunii de bancrută frauduloasă prevăzută în art. 241 C.pen., ordonanţa prin care procurorul a dispus efectuarea unei expertize ... Click pentru abonare
19.
Încălcarea dispoziţiilor art. 110 alin. (5) C.proc.pen., referitoare la ... Vezi mai mult
Încălcarea dispoziţiilor art. 110 alin. (5) C.proc.pen., referitoare la înregistrarea cu mijloace tehnice audio sau audiovideo a audierii suspectului ori ... Click pentru abonare
20.
Audierea unui martor în lipsa avocatului inculpatului, care nu ... Vezi mai mult
Audierea unui martor în lipsa avocatului inculpatului, care nu a fost încunoştinţat cu privire la audiere, nu atrage nulitatea absolută, ... Click pentru abonare
21.
Având în vedere faptul că un proces penal în ... Vezi mai mult
Având în vedere faptul că un proces penal în general implică o interacțiune complexă între diferitele aspecte ale procedurii penale, ... Click pentru abonare
22.
Reclamantul a invocat argumente în fața instanțelor naționale întemeiate ... Vezi mai mult
Reclamantul a invocat argumente în fața instanțelor naționale întemeiate pe absența unui avocat la momentul declarațiilor sale. Instanța națională pronunțându-se ... Click pentru abonare