Art. 281. Supunerea la rele tratamente

(1) Supunerea unei persoane la executarea unei pedepse, măsuri de siguranţă sau educative în alt mod decât cel prevăzut de dispoziţiile legale se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
(2) Supunerea la tratamente degradante ori inumane a unei persoane aflate în stare de reţinere, deţinere ori în executarea unei măsuri de siguranţă sau educative, privative de libertate, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. [art. 266 – 267 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Plasarea unei persoane sub imperiul unei măsuri preventive privative ... Vezi mai mult
Plasarea unei persoane sub imperiul unei măsuri preventive privative de libertate dispusă cu încălcarea legii va putea atrage reținerea infracțiunii ... Click pentru abonare
2.
Și inculpatul arestat la domiciliu se află în stare ... Vezi mai mult
Și inculpatul arestat la domiciliu se află în stare de deținere. Acesta poate fi supus relelor tratamente de către organul ... Click pentru abonare
3.
Dacă se săvârșește un singur act de supunere la ... Vezi mai mult
Dacă se săvârșește un singur act de supunere la rele tratamente va fi incidentă infracțiunea de purtare abuzivă ori abuzul ... Click pentru abonare
4.
Surprinderea autorului unei infracțiuni flagrante și supunerea acestuia la ... Vezi mai mult
Surprinderea autorului unei infracțiuni flagrante și supunerea acestuia la violențe, va atrage în sarcina făptuitorului reținerea infracțiunii contra integrității corporale ... Click pentru abonare
5.
Acțiunea de supunere înseamnă plasarea unei persoane într-o situație ... Vezi mai mult
Acțiunea de supunere înseamnă plasarea unei persoane într-o situație de executare nelegală a pedepselor, măsurilor de siguranță sau educative. În ... Click pentru abonare