Art. 279. Ultrajul judiciar

(1) Ameninţarea, lovirea sau alte violenţe, vătămarea corporală, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ori omorul, săvârşite împotriva unui judecător sau procuror aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, se sancţionează cu pedeapsa privativă de libertate prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate.
(2) Săvârşirea unei infracţiuni împotriva unui judecător sau procuror ori împotriva bunurilor acestuia, în scop de intimidare sau de răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, se sancţionează cu pedeapsa privativă de libertate prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate.
(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele comise în condiţiile alin. (2), dacă privesc un membru de familie al judecătorului sau al procurorului.
(4) Dispoziţiile alin. (1) – (3) se aplică în mod corespunzător şi faptelor comise împotriva unui avocat în legătură cu exercitarea profesiei. [art. 239-2391, art. 2721 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Art. 279 alin. (1) și (2) a fost modificat ... Vezi mai mult
Art. 279 alin. (1) și (2) a fost modificat prin Legea nr. 248/2023. Forma anterioară a textului de lege modificat: ... Click pentru abonare
2.
În cazul incidenței error in personam, respectiv, atunci când ... Vezi mai mult
În cazul incidenței error in personam, respectiv, atunci când subiectul pasiv nu are calitatea cerută de lege, se va reține ... Click pentru abonare
3.
Ultrajul judiciar se poate săvârși prin orice mijloace, inclusiv ... Vezi mai mult
Ultrajul judiciar se poate săvârși prin orice mijloace, inclusiv de la distanță, online, de exemplu, prin postări pe site-uri de ... Click pentru abonare
4.
În lipsa scopului special cerut de norma de incriminare ... Vezi mai mult
În lipsa scopului special cerut de norma de incriminare sau dacă fapta nu are legătură cu atribuțiile de serviciu ale ... Click pentru abonare
5.
Dacă infracțiunea absorbită rămâne în forma tentativei se va ... Vezi mai mult
Dacă infracțiunea absorbită rămâne în forma tentativei se va reține forma consumată a ultrajului, inclusiv în cazul infracțiunilor față de ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

6.
În cazul infracțiunii de ultraj judiciar, textul legal nu ... Vezi mai mult
În cazul infracțiunii de ultraj judiciar, textul legal nu condiționează săvârșirea amenințării în mod nemijlocit sau prin mijloace de comunicare ... Click pentru abonare