Art. 278. Îndreptarea erorilor materiale

(1) Erorile materiale evidente din cuprinsul unui act procedural se îndreaptă de însuşi organul de urmărire penală, de judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de cameră preliminară ori de instanţa care a întocmit actul, la cererea celui interesat ori din oficiu.
(2) În vederea îndreptării erorii, părţile pot fi chemate spre a da lămuriri.
(3) Despre îndreptarea efectuată organul judiciar întocmeşte, după caz, un proces-verbal sau o încheiere, făcându-se menţiune şi la sfârşitul actului corectat. [art. 195 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea constată că excepția a fost ridicată în cadrul ... Vezi mai mult
Curtea constată că excepția a fost ridicată în cadrul unei cereri privind îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta unei decizii ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Procedura reglementată de art. 278 C.proc.pen. este inadmisibilă în ... Vezi mai mult
Procedura reglementată de art. 278 C.proc.pen. este inadmisibilă în cazul în care greşelile pe care le conţin anumite acte procedurale ... Click pentru abonare
3.
Spre deosebire de eroarea judiciară care privește felul în ... Vezi mai mult
Spre deosebire de eroarea judiciară care privește felul în care organul judiciar s-a pronunțat printr-un act procedural, eroarea materială este ... Click pentru abonare
4.
Încheierea de îndreptare a unei erori materiale/înlăturare a unor ... Vezi mai mult
Încheierea de îndreptare a unei erori materiale/înlăturare a unor omisiuni vădite este supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea ... Click pentru abonare
5.
Erorile materiale vădite se corectează din toate actele procesuale ... Vezi mai mult
Erorile materiale vădite se corectează din toate actele procesuale și procedurale în care aceasta este localizată. Acestea survin cu prilejul ... Click pentru abonare
6.
Procedura îndreptării erorii materiale nu poate fi utilizată atunci ... Vezi mai mult
Procedura îndreptării erorii materiale nu poate fi utilizată atunci când: instanța de apel omite a se pronunța și a consemna ... Click pentru abonare
7.
Procedura îndreptării erorii materiale poate fi utilizată atunci când: ... Vezi mai mult
Procedura îndreptării erorii materiale poate fi utilizată atunci când: denumirea infracțiunii pentru care a fost condamnat inculpatul este greșită în ... Click pentru abonare
8.
Modificarea pedepsei din minută sau a modalității de plată ... Vezi mai mult
Modificarea pedepsei din minută sau a modalității de plată a despăgubirilor nu reprezintă eroare materială. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea ... Click pentru abonare
9.
Prezența obligatorie a procurorului la procedura în fața judecătorului ... Vezi mai mult
Prezența obligatorie a procurorului la procedura în fața judecătorului sau a instanței în urma căreia a fost emis actul care ... Click pentru abonare
10.
Procesul-verbal și încheierea de îndreptare a erorii materiale sunt ... Vezi mai mult
Procesul-verbal și încheierea de îndreptare a erorii materiale sunt supuse acelorași căi de atac ca și actul îndreptat. [M. Udroiu, ... Click pentru abonare
11.
Încheierile de îndreptare a erorilor materiale din cuprinsul minutei ... Vezi mai mult
Încheierile de îndreptare a erorilor materiale din cuprinsul minutei sunt supuse apelului odată cu sentința. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea ... Click pentru abonare
12.
Procedura îndreptării erorii materiale poate fi utilizată atunci când: ... Vezi mai mult
Procedura îndreptării erorii materiale poate fi utilizată atunci când: a) există erori materiale în cuprinsul unui act procedural; b) erorile ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

13.
Aspectele care ţin de înlăturarea unor nelegalităţi din cuprinsul ... Vezi mai mult
Aspectele care ţin de înlăturarea unor nelegalităţi din cuprinsul actelor de dispoziţie întocmite în cauză, în speţă fiind în discuţie ... Click pentru abonare
14.
Îndreaptă eroarea materială strecurată în cuprinsul considerentelor deciziei din ... Vezi mai mult
Îndreaptă eroarea materială strecurată în cuprinsul considerentelor deciziei din 6.07.2023 pronunţată de Curtea de Apel, în sensul că se va ... Click pentru abonare
15.
În baza art. 278 alin. 1 din Codul de ... Vezi mai mult
În baza art. 278 alin. 1 din Codul de procedură penală îndreaptă eroarea materială din cuprinsul minutei sentinţei penale  din ... Click pentru abonare
16.
Prin cererea de îndreptare a erorii materiale din cuprinsul ... Vezi mai mult
Prin cererea de îndreptare a erorii materiale din cuprinsul deciziei penale apelantul a precizat că prin reținerea lipsei documentelor de ... Click pentru abonare
17.
Instanța de control judiciar a desființat încheierea de îndreptare ... Vezi mai mult
Instanța de control judiciar a desființat încheierea de îndreptare a erorii materiale și a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare, apreciind ... Click pentru abonare
18.
Nu este posibilă reținerea art. 396 alin. 10 C.proc.pen. ... Vezi mai mult
Nu este posibilă reținerea art. 396 alin. 10 C.proc.pen. printr-o încheiere de îndreptare a erorii materiale, fiind o greșeală de ... Click pentru abonare
19.
În situația în care erorile materiale din cuprinsul unui ... Vezi mai mult
În situația în care erorile materiale din cuprinsul unui act procedural întocmit de un organ judiciar nu au fost observate ... Click pentru abonare
20.
Prin cererea formulată, condamnatul a solicitat îndreptarea erorii materiale ... Vezi mai mult
Prin cererea formulată, condamnatul a solicitat îndreptarea erorii materiale din cuprinsul deciziei penale nr. 742 din 9 mai 2001, în ... Click pentru abonare
21.
Chiar dacă propunerea de arestare preventivă a Ministerului Public ... Vezi mai mult
Chiar dacă propunerea de arestare preventivă a Ministerului Public viza intervalul de timp reținut de către instanță în mandatele de ... Click pentru abonare
22.
Absența din dispozitiv a soluției cu privire la plângerea ... Vezi mai mult
Absența din dispozitiv a soluției cu privire la plângerea formulată în cauză, chiar dacă în considerentele sentinței sunt expuse motivele ... Click pentru abonare
23.
Dispozitivul hotărârii primei instanțe constată expres soluția de respingere ... Vezi mai mult
Dispozitivul hotărârii primei instanțe constată expres soluția de respingere a plângerii petentului, neexistând contradicție între considerente și dispozitivul sentinței. Considerentele ... Click pentru abonare
24.
Pronunțarea în mod greșit de instanța de apel asupra ... Vezi mai mult
Pronunțarea în mod greșit de instanța de apel asupra unui apel inexistent, în sensul admiterii acestuia, nu constituie o eroare ... Click pentru abonare
25.
Încheierile de îndreptare a erorilor materiale sau cele date ... Vezi mai mult
Încheierile de îndreptare a erorilor materiale sau cele date pentru înlăturarea unor omisiuni vădite pot fi atacate doar odată cu ... Click pentru abonare
26.
Indicarea corectă în minută, precum și în considerentele hotărârii, ... Vezi mai mult
Indicarea corectă în minută, precum și în considerentele hotărârii, a datei de la care se deduce din durata pedepsei pronunţate ... Click pentru abonare