Art. 277. Modificări în acte procedurale

(1) Orice adăugare, corectură ori suprimare făcută în cuprinsul unui act procedural este luată în considerare numai dacă aceste modificări sunt confirmate în scris, în cuprinsul sau la sfârşitul actului, de către cei care l-au semnat.
(2) Modificările neconfirmate, dar care nu schimbă înţelesul frazei, rămân valabile.
(3) Locurile nescrise în cuprinsul unei declaraţii trebuie barate, astfel încât să nu se poată face adăugări. [art. 194 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Modificarea actelor procedurale se poate realiza doar până la ... Vezi mai mult
Modificarea actelor procedurale se poate realiza doar până la intrarea lor în circuitul juridic specific procesului penal. După acest din ... Click pentru abonare