Art. 276. Plata cheltuielilor judiciare făcute de părţi

(1) În caz de condamnare, renunţare la urmărirea penală, renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei, inculpatul este obligat să plătească persoanei vătămate, precum şi părţii civile căreia i s-a admis acţiunea civilă cheltuielile judiciare făcute de acestea.
(2) Când acţiunea civilă este admisă numai în parte, instanţa îl poate obliga pe inculpat la plata totală sau parţială a cheltuielilor judiciare.
(3) În caz de renunţare la pretenţiile civile, precum şi în caz de tranzacţie, mediere ori recunoaştere a pretenţiilor civile, instanţa dispune asupra cheltuielilor conform înţelegerii părţilor.
(4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), când sunt mai mulţi inculpaţi ori dacă există şi parte responsabilă civilmente, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 274 alin. (2) şi (3).
(5) În caz de achitare, persoana vătămată sau partea civilă este obligată să plătească inculpatului şi, după caz, părţii responsabile civilmente cheltuielile judiciare făcute de aceştia, în măsura în care au fost provocate de persoana vătămată sau de partea civilă.
(6) În celelalte cazuri instanţa stabileşte obligaţia de restituire potrivit legii civile. [art. 193 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
În cadrul controlului a priori, Curtea a analizat intenția ... Vezi mai mult
În cadrul controlului a priori, Curtea a analizat intenția legiuitorului de modificare a prevederilor art. 276 C.proc.pen. în sensul introducerii ... Click pentru abonare
2.
Este inadmisibilă sesizarea formulată în vederea pronunţării unei hotărâri ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea formulată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Pot constitui dispoziţiile art. ... Click pentru abonare
3.
Dispozițiile art. 276 C.proc.pen., alături de art. 475 C.proc.pen. ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 276 C.proc.pen., alături de art. 475 C.proc.pen. au fost supuse controlului de constituționalitate invocându-se că acestea ar încălca ... Click pentru abonare

Doctrină

4.
Punerea în executare a cheltuielilor judiciare se realizează conform ... Vezi mai mult
Punerea în executare a cheltuielilor judiciare se realizează conform legii civile. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea generală, vol. II, Ed. ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

5.
Inculpatul a fost condamnat în primă instanță la pedeapsa ... Vezi mai mult
Inculpatul a fost condamnat în primă instanță la pedeapsa amenzii de 3000 lei pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte ... Click pentru abonare
6.
În apel ambele părţi au solicitat cheltuieli judiciare, partea ... Vezi mai mult
În apel ambele părţi au solicitat cheltuieli judiciare, partea civilă onorariu de avocat în cuantum de 3000 lei astfel cum ... Click pentru abonare
7.
Curtea reţine că prima instanţă a respins cererea de ... Vezi mai mult
Curtea reţine că prima instanţă a respins cererea de acordare a cheltuielilor de judecată, cu motivarea că la dosarul cauzei ... Click pentru abonare
8.
Instanța de fond a respins solicitarea formulată de partea ... Vezi mai mult
Instanța de fond a respins solicitarea formulată de partea civilă privind acordarea și a cheltuielilor realizate pentru deplasări la Zărnești, ... Click pentru abonare
9.
Prin aplicarea prevederilor art. 274 alin. (3) C.proc.pen., instanța ... Vezi mai mult
Prin aplicarea prevederilor art. 274 alin. (3) C.proc.pen., instanța nu intervine în raportul juridic dintre avocat și clientul său (deci ... Click pentru abonare
10.
Dreptul la un proces echitabil trebuie asigurat tuturor părților ... Vezi mai mult
Dreptul la un proces echitabil trebuie asigurat tuturor părților din proces, astfel încât suma plătită pentru un serviciu avocațial nu ... Click pentru abonare
11.
În ceea ce privește reducerea cheltuielilor judiciare făcute de ... Vezi mai mult
În ceea ce privește reducerea cheltuielilor judiciare făcute de partea civilă instanța reține că onorariul de 3000 de lei a ... Click pentru abonare
12.
Dacă instanţa constată că onorariile avocaţilor sunt exagerat de ... Vezi mai mult
Dacă instanţa constată că onorariile avocaţilor sunt exagerat de mari în raport cu obiectul cauzei - cauza fiind soluţionată la ... Click pentru abonare
13.
În cazul plângerii împotriva soluţiilor procurorului de netrimitere în ... Vezi mai mult
În cazul plângerii împotriva soluţiilor procurorului de netrimitere în judecată, dacă petiţionarul și-a retras plângerea, instanţa poate să stabilească, în ... Click pentru abonare
14.
Atunci când două persoane vătămate, chiar dacă ambele au ... Vezi mai mult
Atunci când două persoane vătămate, chiar dacă ambele au semnalat aceeași faptă, sunt obligate să plătească cheltuieli judiciare inculpatului, instanța ... Click pentru abonare
15.
Conform art. 276 alin. (1) C.proc.pen., inculpatul condamnat are ... Vezi mai mult
Conform art. 276 alin. (1) C.proc.pen., inculpatul condamnat are obligația de a suporta cheltuielile judiciare făcute de persoana vătămată și ... Click pentru abonare