Art. 275. Plata cheltuielilor avansate de stat în celelalte cazuri

(1) Cheltuielile judiciare avansate de stat sunt suportate după cum urmează:
1. în caz de achitare, de către:
a) persoana vătămată, în măsura în care i se reţine o culpă procesuală;
b) partea civilă căreia i s-au respins în totul pretenţiile civile, în măsura în care i se reţine o culpă procesuală;
c) inculpatul care a fost obligat la repararea prejudiciului;
2. în caz de încetare a procesului penal, de către:
a) inculpat, dacă există o cauză de nepedepsire;
b) persoana vătămată, în caz de retragere a plângerii prealabile sau în cazul în care plângerea prealabilă a fost tardiv introdusă;
c) partea prevăzută în acordul de mediere, în cazul în care a intervenit medierea penală;
d) inculpatul şi persoana vătămată, în caz de împăcare.
3. dacă inculpatul cere continuarea procesului penal, cheltuielile judiciare sunt suportate de către:
a) persoana vătămată, atunci când aceasta şi-a retras plângerea prealabilă ori s-a dispus clasarea în temeiul dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. a)-c) sau achitarea inculpatului, în măsura în care i se reţine o culpă procesuală;
b) inculpat, atunci când se dispune clasarea pentru alte situaţii decât cele prevăzute în dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. a)-c) ori încetarea procesului penal;
4. în caz de restituire a cauzei la parchet în procedura camerei preliminare, cheltuielile judiciare sunt suportate de către stat.
(2) În cazul declarării apelului, recursului în casaţie ori al introducerii unei contestaţii sau oricărei alte cereri, cheltuielile judiciare sunt suportate de către persoana căreia i s-a respins ori care şi-a retras apelul, recursul în casaţie, contestaţia sau cererea.
(3) În toate celelalte cazuri, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
(4) În cazul când mai multe părţi sau persoane vătămate sunt obligate la suportarea cheltuielilor judiciare, instanţa hotărăşte partea din cheltuielile judiciare datorate de fiecare.
(5) Dispoziţiile alin. (1) pct. 1 şi 2 şi ale alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător în cazul dispunerii în cursul urmăririi penale a unei soluţii de clasare şi în situaţia respingerii unei plângeri formulate împotriva actelor şi măsurilor dispuse de organele de urmărire penală.
(6) Cheltuielile privind avocaţii din oficiu şi interpreţii desemnaţi de organele judiciare, potrivit legii, rămân în sarcina statului.
(7) În situaţia contestaţiilor formulate de către administraţia penitenciarului în cazurile prevăzute de Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. [art. 192 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
În ceea ce priveşte cheltuielile judiciare avansate de stat ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte cheltuielile judiciare avansate de stat în cazul dispunerii unei soluţii de clasare, acestea pot fi cheltuieli ... Click pentru abonare
2.
Curtea a reţinut că dispoziţiile de lege criticate reprezintă ... Vezi mai mult
Curtea a reţinut că dispoziţiile de lege criticate reprezintă norme de procedură a căror reglementare este de competenţa exclusivă a ... Click pentru abonare
3.
Cheltuielile judiciare ocazionate în procesul penal, avansate de stat, ... Vezi mai mult
Cheltuielile judiciare ocazionate în procesul penal, avansate de stat, trebuie suportate de partea vinovată pentru provocarea acelor cheltuieli. În cazurile ... Click pentru abonare
4.
Susţinerile autorului excepţiei nu sunt suficiente pentru a identifica, ... Vezi mai mult
Susţinerile autorului excepţiei nu sunt suficiente pentru a identifica, în mod rezonabil, un temei constituţional ori convenţional pretins încălcat. Cu ... Click pentru abonare
5.
Curtea a reţinut că, în procesul penal, obligaţia suportării ... Vezi mai mult
Curtea a reţinut că, în procesul penal, obligaţia suportării cheltuielilor judiciare are caracter complex, teoria culpei procesuale uzitată în procesul ... Click pentru abonare
6.
Nicio normă constituţională nu impune gratuitatea actului de justiţie. ... Vezi mai mult
Nicio normă constituţională nu impune gratuitatea actului de justiţie. Prin urmare, cheltuielile judiciare ocazionate în procesul penal, avansate de stat, ... Click pentru abonare
7.
Referitor la critica art. 275 din Codul de procedură ... Vezi mai mult
Referitor la critica art. 275 din Codul de procedură penală formulată în prezenta cauză, cu referire la o serie de ... Click pentru abonare
8.
Dispoziţiile art. 192 alin. 2 din Codul de procedură ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 192 alin. 2 din Codul de procedură penală anterior se interpretează în sensul că: În cazul respingerii plângerii ... Click pentru abonare
9.
Dispoziţiile art. 192 alin. 1 pct. 1 lit. a) ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 192 alin. 1 pct. 1 lit. a) şi pct. 2 lit. b) şi c) din Codul de procedură ... Click pentru abonare
10.
În cazul respingerii cererii de înlocuire a măsurii internării ... Vezi mai mult
În cazul respingerii cererii de înlocuire a măsurii internării medicale cu obligarea la tratament medical, formulată de persoana internată, cheltuielile ... Click pentru abonare

Doctrină

11.
Cheltuielile judiciare avansate de către stat urmând a fi ... Vezi mai mult
Cheltuielile judiciare avansate de către stat urmând a fi suportate în caz de retragere a plângerii prealabile sau de împăcare ... Click pentru abonare
12.
Legea procesual penală nu acordă drepturi, atribuții sau privilegii ... Vezi mai mult
Legea procesual penală nu acordă drepturi, atribuții sau privilegii procesuale subiecților procesuali în funcție de apartenența acestora la structurile de ... Click pentru abonare
13.
Dacă asiguratorul, parte responsabilă civilmente, este obligat singur la ... Vezi mai mult
Dacă asiguratorul, parte responsabilă civilmente, este obligat singur la repararea prejudiciului produs prin comiterea infracțiunii ca urmare a accidentului produs ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

14.
Determinarea cheltuielilor se realizează potrivit prevederilor art. 272-275 din ... Vezi mai mult
Determinarea cheltuielilor se realizează potrivit prevederilor art. 272-275 din Codul de procedură penală, conform unor criterii legale, cu caracter obiectiv, ... Click pentru abonare
15.
Art. 275 C.proc.pen. nu prevede cine suportă cheltuielile judiciare ... Vezi mai mult
Art. 275 C.proc.pen. nu prevede cine suportă cheltuielile judiciare avansate de stat în cazul în care s-a dispus încetarea procesului ... Click pentru abonare
16.
Curtea constată că hotărârea este nelegală exclusiv sub aspectul ... Vezi mai mult
Curtea constată că hotărârea este nelegală exclusiv sub aspectul neobligării intimatului inculpat la plata cheltuielilor judiciare către stat, în condiţiile ... Click pentru abonare
17.
Potrivit dispozițiilor art. 274 alin. (3) C.proc.pen., partea responsabilă ... Vezi mai mult
Potrivit dispozițiilor art. 274 alin. (3) C.proc.pen., partea responsabilă civilmente, în măsura în care este obligată în solidar cu inculpatul ... Click pentru abonare
18.
Simplul fapt că reclamantul a fost în mod eronat ... Vezi mai mult
Simplul fapt că reclamantul a fost în mod eronat obligat să achite o parte din cheltuielile judiciare avansate de stat ... Click pentru abonare
19.
Obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat ... Vezi mai mult
Obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat cu ocazia examinării legalității și temeiniciei arestării preventive a inculpatului în ... Click pentru abonare
20.
Este nelegală obligarea solidară a inculpaților condamnați la plata ... Vezi mai mult
Este nelegală obligarea solidară a inculpaților condamnați la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat. În cauzele în care sunt mai ... Click pentru abonare
21.
Cu încălcarea legii, inculpatul minor a fost obligat în ... Vezi mai mult
Cu încălcarea legii, inculpatul minor a fost obligat în solidar cu partea responsabilă civilmente la plata cheltuielilor judiciare, deși inculpatul ... Click pentru abonare
22.
Circumstanța atenuantă legală a provocării reținută în favoarea inculpatului ... Vezi mai mult
Circumstanța atenuantă legală a provocării reținută în favoarea inculpatului produce efecte doar cu privire la individualizarea pedepsei, despăgubirile civile și ... Click pentru abonare