Art. 273. Sumele cuvenite martorului, expertului şi interpretului

(1) Martorul, expertul şi interpretul chemaţi de organul de urmărire penală ori de instanţă au dreptul la restituirea cheltuielilor de transport, întreţinere, locuinţă şi a altor cheltuieli necesare, prilejuite de chemarea lor.
(2) Martorul, expertul şi interpretul care sunt salariaţi au dreptul la venitul de la locul de muncă, pe durata lipsei de la serviciu pricinuite de chemarea la organul de urmărire penală sau la instanţă.
(3) Martorul care nu este salariat, dar are venit din muncă, este îndreptăţit să primească o compensare.
(4) Expertul şi interpretul au dreptul la o retribuţie pentru îndeplinirea însărcinării date, în cazurile şi în condiţiile prevăzute prin dispoziţii legale.
(5) Sumele acordate potrivit alin. (1), (3) şi (4) se plătesc pe baza dispoziţiilor luate de organul care a dispus chemarea şi în faţa căruia s-a prezentat martorul, expertul sau interpretul, din fondul cheltuielilor judiciare special alocat. [art. 190 C.proc.pen. 1968]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Cheltuielile reglementate de art. 273 C.proc.pen. reprezintă cheltuieli judiciare ... Vezi mai mult
Cheltuielile reglementate de art. 273 C.proc.pen. reprezintă cheltuieli judiciare avansate de stat. [M. Udroiu (coord.), Codul de procedură penală. Comentariu ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

2.
Instanța de apel apreciază că se impune cenzurarea onorariului ... Vezi mai mult
Instanța de apel apreciază că se impune cenzurarea onorariului expertului contabil de la 18.264 lei la 10.000 lei. Instanța are ... Click pentru abonare