Art. 273. Mărturia mincinoasă

(1) Fapta martorului care, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură în care se ascultă martori, face afirmaţii mincinoase ori nu spune tot ce ştie în legătură cu faptele sau împrejurările esenţiale cu privire la care este întrebat se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Mărturia mincinoasă săvârşită:
a) de un martor cu identitate protejată ori aflat în Programul de protecţie a martorilor;
b) de un investigator sub acoperire;
c) de o persoană care întocmeşte un raport de expertiză ori de un interpret;
d) în legătură cu o faptă pentru care legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă ori închisoarea de 10 ani sau mai mare se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(3) Autorul nu se pedepseşte dacă îşi retrage mărturia, în cauzele penale înainte de reţinere, arestare ori de punerea în mişcare a acţiunii penale sau în alte cauze înainte de a se fi pronunţat o hotărâre ori de a se fi dat o altă soluţie, ca urmare a mărturiei mincinoase. [art. 260 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Pentru a deveni incidentă cauza de nepedepsire prevăzută la ... Vezi mai mult
Pentru a deveni incidentă cauza de nepedepsire prevăzută la art. 273 alin. (3) teza întâi din Codul penal, retragerea mărturiei ... Click pentru abonare
2.
Martorul denunţător care beneficiază de cauza de nepedepsire prevăzută ... Vezi mai mult
Martorul denunţător care beneficiază de cauza de nepedepsire prevăzută la art. 290 alin. (3) din Codul penal poate fi subiect ... Click pentru abonare
3.
Participantul la comiterea unei infracţiuni care a fost judecat ... Vezi mai mult
Participantul la comiterea unei infracţiuni care a fost judecat separat de ceilalţi participanţi şi audiat ulterior ca martor, în cauza ... Click pentru abonare
4.
„A face afirmații mincinoase” din conținutul constitutiv al infracțiunii ... Vezi mai mult
„A face afirmații mincinoase” din conținutul constitutiv al infracțiunii de mărturie mincinoasă satisface standardul de claritate şi previzibilitate. (…) în ... Click pentru abonare
5.
Fapta unei persoane audiate ca martor de a face ... Vezi mai mult
Fapta unei persoane audiate ca martor de a face afirmaţii mincinoase sau de a nu spune tot ce ştie în ... Click pentru abonare
6.
Refuzul de a declara în sensul solicitat de organele ... Vezi mai mult
Refuzul de a declara în sensul solicitat de organele judiciare sau modificarea şi retractarea declarației care a fost dată prin ... Click pentru abonare
7.
Obiectul juridic generic al tuturor infracțiunilor contra înfăptuirii justiției ... Vezi mai mult
Obiectul juridic generic al tuturor infracțiunilor contra înfăptuirii justiției îl reprezintă ansamblul relațiilor sociale care se constituie și se desfășoară ... Click pentru abonare

Doctrină

8.
Persoanele care au dreptul, conform legii, să refuze să ... Vezi mai mult
Persoanele care au dreptul, conform legii, să refuze să dea declarații în calitate de martor nu pot fi subiecți activi ... Click pentru abonare
9.
În principiu, coautoratul nu este posibil. [M. Udroiu, Drept ... Vezi mai mult
În principiu, coautoratul nu este posibil. [M. Udroiu, Drept penal. Partea specială, Ediția 6, Ed. C.H. Beck, București, 2019, p. ... Click pentru abonare
10.
Dacă o persoană instigă la o mărturie mincinoasă, prin ... Vezi mai mult
Dacă o persoană instigă la o mărturie mincinoasă, prin modalitățile prevăzute de art. 272 alin. 1 C.pen., se va reține ... Click pentru abonare
11.
Potrivit Codului de procedură penală, întrebările adresate martorului se ... Vezi mai mult
Potrivit Codului de procedură penală, întrebările adresate martorului se consemnează în declarație. Nu va fi reținută infracțiunea de mărturie mincinoasă, ... Click pentru abonare
12.
Mărturia mincinoasă se poate reține în concurs real cu ... Vezi mai mult
Mărturia mincinoasă se poate reține în concurs real cu infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare. [M. Udroiu, Drept ... Click pentru abonare
13.
Exprimarea de către martorul de bună-credință a propriei percepții ... Vezi mai mult
Exprimarea de către martorul de bună-credință a propriei percepții despre aspectele esențiale cu privire la care este întrebat, deși reținute ... Click pentru abonare
14.
În cazul săvârșirii infracțiunii de către un expert, fapta ... Vezi mai mult
În cazul săvârșirii infracțiunii de către un expert, fapta sa se consumă la momentul depunerii raportului de expertiză/suplimentului la acesta ... Click pentru abonare
15.
În cazul audierii martorului protejat sau a investigatorului sub ... Vezi mai mult
În cazul audierii martorului protejat sau a investigatorului sub acoperire, întrucât aceștia nu semnează declarația, consumarea infracțiunii de mărturie mincinoasă ... Click pentru abonare
16.
Retragerea mărturiei mincinoase, dacă este realizată în cauza în ... Vezi mai mult
Retragerea mărturiei mincinoase, dacă este realizată în cauza în care a fost făcută, va atrage incidența cauzei de nepedepsire. [M. ... Click pentru abonare
17.
Prin incriminarea infracțiunii de mărturie mincinoasă se protejează realizarea ... Vezi mai mult
Prin incriminarea infracțiunii de mărturie mincinoasă se protejează realizarea firească a actului de justiție, prin aflarea adevărului, în fiecare cauză ... Click pentru abonare
18.
Împrejurările esențiale reprezintă orice fapte, date, situații sau circumstanțe. ... Vezi mai mult
Împrejurările esențiale reprezintă orice fapte, date, situații sau circumstanțe. Acestea au legătură cu fondul cauzei și prezintă importanță în ceea ... Click pentru abonare
19.
Tăcerea constituie o modalitate de realizare a infracțiunii numai ... Vezi mai mult
Tăcerea constituie o modalitate de realizare a infracțiunii numai atunci când ea se opune clarificării unei împrejurări esențiale despre care ... Click pentru abonare
20.
Martorul este persoana care are cunoștință despre o faptă ... Vezi mai mult
Martorul este persoana care are cunoștință despre o faptă sau despre o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului ... Click pentru abonare
21.
Este greșită atitudinea unor organe judiciare de a acorda ... Vezi mai mult
Este greșită atitudinea unor organe judiciare de a acorda o importanță mai mare probei cu martori în detrimentul altor mijloace ... Click pentru abonare
22.
Caracterul esențial al împrejurărilor este limitat la obiectul probei. ... Vezi mai mult
Caracterul esențial al împrejurărilor este limitat la obiectul probei. [V. Dongoroz ş.a., Explicații teoretice ale Codului penal. Partea specială, vol. ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

23.
Infracțiunea de mărturie mincinoasă nu este prevăzută de legea ... Vezi mai mult
Infracțiunea de mărturie mincinoasă nu este prevăzută de legea penală. Depoziția martorului din 21.05.2020 nu constă în aprecieri personale referitoare ... Click pentru abonare
24.
Pentru a se putea reține săvârșirea infracțiunii de mărturie ... Vezi mai mult
Pentru a se putea reține săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă, este necesar ca afirmațiile nesincere sau omisiunile martorului să se ... Click pentru abonare
25.
Fapta expertului desemnat să realizeze o expertiza tehnică judiciară ... Vezi mai mult
Fapta expertului desemnat să realizeze o expertiza tehnică judiciară care, cu toate că a avut la dispoziţie documentația necesară, cu ... Click pentru abonare
26.
Curtea de Apel București a apreciat că faptele inculpatului, ... Vezi mai mult
Curtea de Apel București a apreciat că faptele inculpatului, avocat, de a se întâlni în cadrul cabinetului său cu martorii ... Click pentru abonare
27.
Curtea a respins ca nefondat apelul declarat de parchet ... Vezi mai mult
Curtea a respins ca nefondat apelul declarat de parchet împotriva sentinței prin care inculpații au fost achitați sub aspectul săvârșirii ... Click pentru abonare
28.
Curtea de Apel Timișoara a apreciat ca fiind întemeiat ... Vezi mai mult
Curtea de Apel Timișoara a apreciat ca fiind întemeiat apelul formulat de inculpat, reținând că deși prima instanță în mod ... Click pentru abonare
29.
În cazul infracţiunii de mărturie mincinoasă prevăzută în art. ... Vezi mai mult
În cazul infracţiunii de mărturie mincinoasă prevăzută în art. 273 alin. (2) lit. c) C.pen., săvârşită de către expert şi ... Click pentru abonare
30.
În conformitate cu Decizia nr. 1/2019 a Completului competent ... Vezi mai mult
În conformitate cu Decizia nr. 1/2019 a Completului competent să judece recursul în interesul legii, fapta unei persoane audiate ca ... Click pentru abonare
31.
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului a statuat că, ... Vezi mai mult
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului a statuat că, în anumite cazuri, o persoană care este audiată în calitate de ... Click pentru abonare
32.
Elementul material al laturii obiective a infracțiunii de mărturie ... Vezi mai mult
Elementul material al laturii obiective a infracțiunii de mărturie mincinoasă, prevăzute de art. 273 alin. (1) C.pen. constă în acțiunea ... Click pentru abonare
33.
Fapta inculpatei TAG care, în calitate de martor, a ... Vezi mai mult
Fapta inculpatei TAG care, în calitate de martor, a făcut afirmații mincinoase în declaraţia dată în 27 ianuarie 2015 în ... Click pentru abonare
34.
Cu privire la încadrarea juridică a faptelor reținute în ... Vezi mai mult
Cu privire la încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpaților care au fost dovedite cu probele administrate în cauză, ... Click pentru abonare
35.
Inculpatul M.S. a fost audiat la data de 11 ... Vezi mai mult
Inculpatul M.S. a fost audiat la data de 11 septembrie 2013 în calitate de martor în cauza penală nr. 655/P/2013 ... Click pentru abonare
36.
Va fi calificată drept mărturie mincinoasă relatarea eronată, necorespunzătoare ... Vezi mai mult
Va fi calificată drept mărturie mincinoasă relatarea eronată, necorespunzătoare realității, a unor împrejurări în legătură cu cauza sau tăcerea care ... Click pentru abonare
37.
Condiția cerută de legiuitor se referă la retragerea mărturiei ... Vezi mai mult
Condiția cerută de legiuitor se referă la retragerea mărturiei mincinoase, iar nu a unei declarații reale, corespunzătoare adevărului. A considera ... Click pentru abonare
38.
Este de necontestat, potrivit actelor și lucrărilor dosarului, că ... Vezi mai mult
Este de necontestat, potrivit actelor și lucrărilor dosarului, că la data citării şi audierii numitei P.E.R. organele judiciare aveau deja ... Click pentru abonare
39.
Martorul este obligat să respecte adevărul atunci când este ... Vezi mai mult
Martorul este obligat să respecte adevărul atunci când este chemat să depună mărturie în fața organelor judiciare, în caz contrar ... Click pentru abonare
40.
Notificarea dreptului la tăcere este importantă, întrucât chiar dacă ... Vezi mai mult
Notificarea dreptului la tăcere este importantă, întrucât chiar dacă o persoană este de acord să dea declarație după ce a ... Click pentru abonare
41.
Fapta martorului care, participând în această calitate într-o cauză, ... Vezi mai mult
Fapta martorului care, participând în această calitate într-o cauză, face afirmații mincinoase cu privire la împrejurările esențiale asupra cărora a ... Click pentru abonare
42.
Fapta martorului care, participând în această calitate într-o cauză, ... Vezi mai mult
Fapta martorului care, participând în această calitate într-o cauză, face afirmații mincinoase cu privire la împrejurările esențiale asupra cărora a ... Click pentru abonare
43.
Dacă martorul nu a fost întrebat asupra unei împrejurări ... Vezi mai mult
Dacă martorul nu a fost întrebat asupra unei împrejurări esențiale pentru soluţionarea cauzei, fapta acestuia de a nu face afirmații ... Click pentru abonare
44.
Fapta uneia dintre inculpate de a se declara în ... Vezi mai mult
Fapta uneia dintre inculpate de a se declara în fața notarului public ca fiind unică moștenitoare, deși acest aspect era ... Click pentru abonare