Art. 272. Acoperirea cheltuielilor judiciare

(1) Cheltuielile necesare pentru efectuarea actelor de procedură, administrarea probelor, conservarea mijloacelor materiale de probă, administrarea şi, după caz, valorificarea în cursul procesului penal a bunurilor indisponibilizate, onorariile avocaţilor, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea procesului penal se acoperă din sumele avansate de stat sau plătite de părţi.
(2) Cheltuielile judiciare prevăzute la alin. (1), avansate de stat, sunt cuprinse distinct, după caz, în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei, al Ministerului Public, precum şi al altor ministere de resort. [art. 189 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Cheltuielile judiciare ocazionate de administrarea probelor urmează a fi ... Vezi mai mult
Cheltuielile judiciare ocazionate de administrarea probelor urmează a fi avansate din fondurile Ministerului Justiției, inclusiv în situația în care probele ... Click pentru abonare
2.
În materia cheltuielilor judiciare există două reguli de bază, ... Vezi mai mult
În materia cheltuielilor judiciare există două reguli de bază, și anume: 1. doar inculpatul suportă acoperirea lor atunci când instanța ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

3.
Curtea consideră necesar a majora suma de bani reprezentând ... Vezi mai mult
Curtea consideră necesar a majora suma de bani reprezentând cheltuieli judiciare la care a fost obligat inculpatul faţă de partea ... Click pentru abonare
4.
Prima instanță a acordat părții civile onorariul apărătorului ales, ... Vezi mai mult
Prima instanță a acordat părții civile onorariul apărătorului ales, obligând inculpatul la plata acestuia. A arătat în considerente și dispozitiv ... Click pentru abonare
5.
Instanța de judecată include în cuantumul cheltuielilor judiciare stabilite ... Vezi mai mult
Instanța de judecată include în cuantumul cheltuielilor judiciare stabilite și pe cele efectuate în cursul urmăririi penale, precum și sumele ... Click pentru abonare