Art. 271. Obstrucţionarea justiţiei

(1) Persoana care, fiind avertizată asupra consecinţelor faptei sale:
a) împiedică, fără drept, organul de urmărire sau instanţa să efectueze, în condiţiile legii, un act procedural;
b) refuză să pună la dispoziţia organului de urmărire penală, instanţei sau judecătorului sindic, în tot sau în parte, datele, informaţiile, înscrisurile sau bunurile deţinute, care i-au fost solicitate în mod explicit, în condiţiile legii, în vederea soluţionării unei cauze, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul persoanei urmărite sau judecate pentru infracţiunea care formează obiectul procesului penal. [art. 147 din Legea nr. 85/2006]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Infracțiunea prevăzută de art. 271 C.pen. are caracter subsidiar, ... Vezi mai mult
Infracțiunea prevăzută de art. 271 C.pen. are caracter subsidiar, devenind incidentă atunci când nu se reține o infracțiunea mai gravă. ... Click pentru abonare
2.
Se va reține această infracțiunea doar atunci când actul ... Vezi mai mult
Se va reține această infracțiunea doar atunci când actul de procedură nu a putut fi efectuat. Fapta nu este tipică ... Click pentru abonare
3.
Existența unui impediment la efectuarea actului procedural face ca ... Vezi mai mult
Existența unui impediment la efectuarea actului procedural face ca fapta să nu fie tipică. [M. Udroiu, Drept penal. Partea specială, ... Click pentru abonare
4.
Va exista tipicitatea faptei doar în prezența avertismentului prealabil ... Vezi mai mult
Va exista tipicitatea faptei doar în prezența avertismentului prealabil realizat în condițiile legii. Realizarea avertismentului prealabil trebuie să reiasă din ... Click pentru abonare
5.
În principiu, realizarea ambelor variante normative va conduce la ... Vezi mai mult
În principiu, realizarea ambelor variante normative va conduce la reținerea unui concurs de infracțiuni. Însă, dacă cele două modalități sunt ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

6.
Spre deosebire de infracțiunea prevăzută în vechile dispoziții ale ... Vezi mai mult
Spre deosebire de infracțiunea prevăzută în vechile dispoziții ale art. 147 din Legea nr. 85/2006, infracțiunea de obstrucționare a justiției ... Click pentru abonare