Art. 27. Cazurile de soluţionare a acţiunii civile la instanţa civilă

(1) Dacă nu s-au constituit parte civilă în procesul penal, persoana vătămată sau succesorii acesteia pot introduce la instanţa civilă acţiune pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune.
(2) Persoana vătămată sau succesorii acesteia, care s-au constituit parte civilă în procesul penal, pot introduce acţiune la instanţa civilă dacă, prin hotărâre definitivă, instanţa penală a lăsat nesoluţionată acţiunea civilă. Probele administrate în cursul procesului penal pot fi folosite în faţa instanţei civile.
(3) Persoana vătămată sau succesorii acesteia care s-au constituit parte civilă în procesul penal pot să introducă acţiune în faţa instanţei civile dacă procesul penal a fost suspendat. În caz de reluare a procesului penal, acţiunea introdusă la instanţa civilă se suspendă în condiţiile prevăzute la alin. (7).
(4) Persoana vătămată sau succesorii acesteia, care au pornit acţiunea în faţa instanţei civile, pot să părăsească această instanţă şi să se adreseze organului de urmărire penală, judecătorului ori instanţei, dacă punerea în mişcare a acţiunii penale a avut loc ulterior sau procesul penal a fost reluat după suspendare. Părăsirea instanţei civile nu poate avea loc dacă aceasta a pronunţat o hotărâre, chiar nedefinitivă.
(5) În cazul în care acţiunea civilă a fost exercitată de procuror, dacă se constată din probe noi că prejudiciul nu a fost integral acoperit prin hotărârea definitivă a instanţei penale, diferenţa poate fi cerută pe calea unei acţiuni la instanţa civilă.
(6) Persoana vătămată sau succesorii acesteia pot introduce acţiune la instanţa civilă, pentru repararea prejudiciului născut ori descoperit după constituirea ca parte civilă.
(7) În cazul prevăzut la alin. (1), judecata în faţa instanţei civile se suspendă după punerea în mişcare a acţiunii penale şi până la rezolvarea în primă instanţă a cauzei penale, dar nu mai mult de un an. [art. 19-20 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
De regulă, persoana vătămată odată ce a ales o ... Vezi mai mult
De regulă, persoana vătămată odată ce a ales o cale (instanța civilă sau penală) prin intermediul căreia urmărește să obțină ... Click pentru abonare
2.
Dispozițiile art. 28 alin. 4 C.proc.pen. se aplică și ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 28 alin. 4 C.proc.pen. se aplică și în situația reluării urmăririi penale în caz de redeschidere. [M. Udroiu, ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

3.
Față de cele două inculpate a fost derulată o ... Vezi mai mult
Față de cele două inculpate a fost derulată o procedură în fața instanței civile vizând aceleași fapte pentru care au ... Click pentru abonare
4.
Suspendarea prevăzută de art. 413 alin. (1) pct. 1 ... Vezi mai mult
Suspendarea prevăzută de art. 413 alin. (1) pct. 1 și pct. 2 C.proc.civ. este lăsată la aprecierea instanței, care are ... Click pentru abonare
5.
Desfășurarea simultană, în paralel, a celor două proceduri independente ... Vezi mai mult
Desfășurarea simultană, în paralel, a celor două proceduri independente referitoare la aceleași fapte, care a condus secția penală a curții ... Click pentru abonare
6.
Partea civilă își poate recupera cheltuielile aferente îndeplinirii tradițiilor ... Vezi mai mult
Partea civilă își poate recupera cheltuielile aferente îndeplinirii tradițiilor de pomenire viitoare, pe calea unei acțiuni separate la instanța civilă. ... Click pentru abonare
7.
În aplicarea art. 1375 C.civ., indiferent de împrejurarea că ... Vezi mai mult
În aplicarea art. 1375 C.civ., indiferent de împrejurarea că fapta este ori nu infracțiune, a fost săvârșită cu intenție sau ... Click pentru abonare