Art. 268. Consecinţele nerespectării termenului

(1) Când pentru exercitarea unui drept procesual legea prevede un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exerciţiul dreptului şi nulitatea actului făcut peste termen.
(2) Când o măsură procesuală nu poate fi luată decât pe un anumit termen, expirarea acestuia atrage de drept încetarea efectului măsurii.
(3) Pentru celelalte termene procedurale se aplică, în caz de nerespectare, dispoziţiile privitoare la nulităţi. [art. 185 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Procesul penal implică desfășurarea în timp a unei activități ... Vezi mai mult
Procesul penal implică desfășurarea în timp a unei activități compuse dintr-o succesiune de acte reglementate de legea de procedură penală. ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Decăderea vizează drepturi procesuale și se referă la un ... Vezi mai mult
Decăderea vizează drepturi procesuale și se referă la un act care nu mai poate fi efectuat, față de expirarea termenului ... Click pentru abonare
3.
În cazul nulității, actul sau activitatea anulată se reface. ... Vezi mai mult
În cazul nulității, actul sau activitatea anulată se reface. Efectele decăderii se produc cu titlu definitiv, cu excepția situațiilor în ... Click pentru abonare
4.
Nulitatea se constată și se declară de organul judiciar ... Vezi mai mult
Nulitatea se constată și se declară de organul judiciar competent. Decăderea operează de drept. [N. Giurgiu, Cauzele de nulitate în ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

5.
Termenul de „cel mult 20 de zile de la ... Vezi mai mult
Termenul de „cel mult 20 de zile de la data primei solicitări”, prevăzut de art. 99 alin. (4) din Legea ... Click pentru abonare