Art. 267. Omisiunea sesizării

(1) Funcţionarul public care, luând cunoştinţă de săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia îşi îndeplineşte sarcinile, omite sesizarea de îndată a organelor de urmărire penală se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Când fapta este săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la un an sau amenda. [art. 263 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Fapta unei persoane audiate ca martor de a face ... Vezi mai mult
Fapta unei persoane audiate ca martor de a face afirmaţii mincinoase sau de a nu spune tot ce ştie în ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
În ipoteza în care obligația de sesizare reprezintă o ... Vezi mai mult
În ipoteza în care obligația de sesizare reprezintă o atribuție de serviciu se va reține o infracțiune de serviciu, pentru ... Click pentru abonare
3.
Dacă sesizarea nu îndeplinește condițiile de formă sau de ... Vezi mai mult
Dacă sesizarea nu îndeplinește condițiile de formă sau de fond se va dispune clasarea. Obligația de sesizare nu este îndeplinită ... Click pentru abonare
4.
Chiar dacă funcționarul public are şi calitatea de tăinuitor ... Vezi mai mult
Chiar dacă funcționarul public are şi calitatea de tăinuitor al bunurilor provenite din fapta prevăzută de legea penală sau favorizator ... Click pentru abonare
5.
În sarcina persoanei care promite unui funcționar public că ... Vezi mai mult
În sarcina persoanei care promite unui funcționar public că nu va sesiza autoritățile cu privire la fapta săvârșită se va ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

6.
Judecătorul de cameră preliminară admite cererea de confirmare a ... Vezi mai mult
Judecătorul de cameră preliminară admite cererea de confirmare a ordonanţei de renunțare la urmărirea penală din data de 20.06.2022, în ... Click pentru abonare
7.
Legiuitorul nu a folosit, la definiţia art. 267 Cod ... Vezi mai mult
Legiuitorul nu a folosit, la definiţia art. 267 Cod penal, sintagma luând cunoştinţă de săvârşirea unei presupuse fapte prevăzute de ... Click pentru abonare
8.
În legătură cu latura obiectivă a infracțiunii de omisiunea ... Vezi mai mult
În legătură cu latura obiectivă a infracțiunii de omisiunea sesizării organelor de urmărire penală și mai precis, în legătură cu ... Click pentru abonare
9.
În ceea ce privește solicitarea inculpatului privind încetarea procesului ... Vezi mai mult
În ceea ce privește solicitarea inculpatului privind încetarea procesului penal pornit împotriva sa pentru infracțiunea prevăzută de art. 263 alin. ... Click pentru abonare
10.
Instanța reține că infracțiunea pentru care a fost trimis ... Vezi mai mult
Instanța reține că infracțiunea pentru care a fost trimis în judecată inculpatul MV reprezintă în fapt o complicitate la infracțiunea ... Click pentru abonare
11.
Nu numai că sesizarea nu s-a realizat de îndată ... Vezi mai mult
Nu numai că sesizarea nu s-a realizat de îndată conform dispozițiilor legale, dar nici ulterior într-un termen rezonabil, apt să ... Click pentru abonare
12.
Art. 267 alin. 1 C.pen. nu menționează în niciun ... Vezi mai mult
Art. 267 alin. 1 C.pen. nu menționează în niciun fel structura la care este atașat funcționarul public, modul de organizare ... Click pentru abonare
13.
Într-adevăr, art. 267 C.pen. are în vedere fapte săvârşite ... Vezi mai mult
Într-adevăr, art. 267 C.pen. are în vedere fapte săvârşite de un subiect activ calificat, respectiv un funcționar public în sensul ... Click pentru abonare
14.
Este evident că în privința celor constatate cu ocazia ... Vezi mai mult
Este evident că în privința celor constatate cu ocazia activităților întreprinse la 23 septembrie 2013 inculpatul nu mai avea nicio ... Click pentru abonare
15.
Raportat la situația de fapt și la probele existente ... Vezi mai mult
Raportat la situația de fapt și la probele existente la dosar, a apreciat prima instanță că nu se poate reține ... Click pentru abonare
16.
Potrivit doctrinei și practicii judiciare, pentru existența infracțiunii de ... Vezi mai mult
Potrivit doctrinei și practicii judiciare, pentru existența infracțiunii de omisiune a sesizării este necesar ca funcționarul căruia i se impută ... Click pentru abonare
17.
La data de 17.03.2015, inculpatul S.A., în calitate de ... Vezi mai mult
La data de 17.03.2015, inculpatul S.A., în calitate de funcționar în cadrul Registrului Auto Român, când inculpații P.M. şi H.R.G. ... Click pentru abonare
18.
Fapta inculpatului, care în calitate de funcționar public, respectiv ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului, care în calitate de funcționar public, respectiv șef de ocol la Ocolul Silvic Tarnița, luând la cunoștință de ... Click pentru abonare
19.
În fapt s-a reținut că, la data de 1 ... Vezi mai mult
În fapt s-a reținut că, la data de 1 aprilie 2013 în jurul orei 12:30 , cap. SES, care conducea ... Click pentru abonare
20.
Fapta funcționarului public din cadrul Direcției generale de asistență ... Vezi mai mult
Fapta funcționarului public din cadrul Direcției generale de asistență socială și protecția copilului care, luând la cunoștință de săvârșirea unor ... Click pentru abonare
21.
Infracțiunea de omisiune a sesizării organelor judiciare este o ... Vezi mai mult
Infracțiunea de omisiune a sesizării organelor judiciare este o infracțiune de pericol, acest pericol constând tocmai în aceea că legea ... Click pentru abonare
22.
Inculpatul, personal a preluat de la domiciliul denunțătoarei plicul ... Vezi mai mult
Inculpatul, personal a preluat de la domiciliul denunțătoarei plicul cu suma de 500 euro pe care a dus-o lui P.M., ... Click pentru abonare
23.
Inculpatul a omis a sesiza organele competente privind neînregistrarea ... Vezi mai mult
Inculpatul a omis a sesiza organele competente privind neînregistrarea în evidențele contabile a mai multor facturi, fapt ce a condus ... Click pentru abonare
24.
Funcționarul acuzat de omisiunea sesizării trebuie să aibă cunoștințe ... Vezi mai mult
Funcționarul acuzat de omisiunea sesizării trebuie să aibă cunoștințe certe cu privire la comiterea acelei infracțiuni. Dacă funcționarul nu are ... Click pentru abonare
25.
Inculpatului tăinuitor nu i se poate imputa și omisiunea ... Vezi mai mult
Inculpatului tăinuitor nu i se poate imputa și omisiunea înștiințării organelor judiciare, dacă omisiunea privește infracțiunea din care provin bunurile ... Click pentru abonare