Art. 265. Mandatul de aducere

(1) O persoană poate fi adusă în faţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată pe baza unui mandat de aducere, dacă, fiind anterior citată, nu s-a prezentat, în mod nejustificat, iar ascultarea ori prezenţa ei este necesară, sau dacă nu a fost posibilă comunicarea corespunzătoare a citaţiei şi împrejurările indică fără echivoc că persoana se sustrage de la primirea citaţiei.
(2) Suspectul sau inculpatul poate fi adus cu mandat de aducere, chiar înainte de a fi fost chemat prin citaţie, dacă această măsură se impune în interesul rezolvării cauzei.
(3) În cursul urmăririi penale mandatul de aducere se emite de către organul de urmărire penală, iar în cursul judecăţii de către instanţă.
(4) În cazul în care pentru executarea mandatului de aducere este necesară pătrunderea fără consimţământ într-un domiciliu sau sediu, în cursul urmăririi penale mandatul de aducere poate fi dispus, la cererea motivată a procurorului, de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care face parte procurorul.
(5) Cererea formulată de procuror, în cursul urmăririi penale, trebuie să cuprindă:
a) motivarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2);
b) indicarea infracţiunii care constituie obiectul urmăririi penale şi numele suspectului sau al inculpatului;
c) indicarea adresei unde se află persoana pentru care se solicită emiterea mandatului de aducere.
(6) Cererea prin care se solicită, în cursul urmăririi penale, emiterea unui mandat de aducere se soluţionează în camera de consiliu, fără citarea părţilor.
(7) În cazul în care apreciază că cererea este întemeiată, judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune motivat, prin încheiere definitivă, admiterea solicitării parchetului şi încuviinţarea aducerii persoanei solicitate, emiţând de îndată mandatul de aducere.
(8) Mandatul de aducere emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi trebuie să cuprindă:
a) denumirea instanţei;
b) data, ora şi locul emiterii;
c) numele, prenumele şi calitatea persoanei care a emis mandatul de aducere;
d) scopul pentru care a fost emis;
e) numele persoanei care urmează a fi adusă cu mandat şi adresa unde locuieşte. În cazul suspectului sau inculpatului, mandatul de aducere trebuie să menţioneze infracţiunea care constituie obiectul urmăririi penale;
f) indicarea temeiului şi motivarea necesităţii emiterii mandatului de aducere;
g) menţiunea că mandatul de aducere poate fi folosit o singură dată;
h) semnătura judecătorului şi ştampila instanţei.
(9) În cazul în care judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că nu sunt satisfăcute condiţiile prevăzute la alin. (1), (2) şi (4), dispune, prin încheiere definitivă, respingerea cererii, ca neîntemeiată.
(10) Mandatul de aducere emis de organul de urmărire penală, în cursul urmăririi penale, sau de instanţă, în cursul judecăţii, trebuie să cuprindă, în mod corespunzător, menţiunile prevăzute la alin. (8).
(11) Organul judiciar ascultă, de îndată, persoana adusă cu mandat de aducere sau, după caz, efectuează de îndată actul care a necesitat prezenţa acesteia.
(12) Persoanele aduse cu mandat rămân la dispoziţia organului judiciar numai pe durata impusă de audiere sau de îndeplinirea actului procesual care a făcut necesară prezenţa lor, dar nu mai mult de 8 ore, în afară de cazul când s-a dispus reţinerea ori arestarea preventivă a acestora. [art. 183 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Ipotezele prevăzute la alin. 1 sunt cazuri generale de ... Vezi mai mult
Ipotezele prevăzute la alin. 1 sunt cazuri generale de emitere a unui mandat de aducere. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea ... Click pentru abonare
2.
Ipoteza prevăzută la alin. 2 reprezintă un caz special ... Vezi mai mult
Ipoteza prevăzută la alin. 2 reprezintă un caz special de emitere a mandatului de aducere față de suspect/inculpat. La acestea ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

3.
Curtea subliniază că în proclamarea „dreptului la libertate”, paragraful ... Vezi mai mult
Curtea subliniază că în proclamarea „dreptului la libertate”, paragraful 1 al articolului 5 are în vedere libertatea fizică a persoanei; ... Click pentru abonare
4.
Curtea observă că ordonanța procurorului din 23 martie 2009 ... Vezi mai mult
Curtea observă că ordonanța procurorului din 23 martie 2009 prin care a dispus emiterea mandatului de aducere nu conținea niciun ... Click pentru abonare
5.
Curtea observă că ordonanța procurorului din 9 martie 2010 ... Vezi mai mult
Curtea observă că ordonanța procurorului din 9 martie 2010 nu a furnizat niciun motiv pentru care această măsură a fost ... Click pentru abonare
6.
Curtea are dubii că privarea de libertate în baza ... Vezi mai mult
Curtea are dubii că privarea de libertate în baza mandatului de aducere a reclamantului și transportul acestuia într-un oraș situat ... Click pentru abonare
7.
Curtea observă că reclamantul a fost arestat cu o ... Vezi mai mult
Curtea observă că reclamantul a fost arestat cu o zi înainte de audiere și a rămas în arest timp de ... Click pentru abonare
8.
Curtea acceptă că, atunci când un martor nu se ... Vezi mai mult
Curtea acceptă că, atunci când un martor nu se prezintă fără vreun motiv întemeiat în fața autorităților pentru a fi ... Click pentru abonare
9.
Reclamantul a fost reținut la secția de poliție pentru ... Vezi mai mult
Reclamantul a fost reținut la secția de poliție pentru a fi audiat cu privire la cauza morții lui K., deși ... Click pentru abonare