Art. 263. Incidente privind citarea

(1) În cursul judecăţii, neregularitatea cu privire la citare este luată în considerare doar dacă partea lipsă la termenul la care s-a produs neregularitatea o invocă la termenul următor la care este prezentă sau legal citată, dispoziţiile privind sancţiunea nulităţii aplicându-se în mod corespunzător.
(2) Cu excepţia situaţiei în care prezenţa inculpatului este obligatorie, neregularitatea privind procedura de citare a unei părţi poate fi invocată de către procuror, de către celelalte părţi ori din oficiu numai la termenul la care ea s-a produs.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Neregularitatea cu privire la citare poate însemna fie nerespectarea ... Vezi mai mult
Neregularitatea cu privire la citare poate însemna fie nerespectarea dispozițiilor privind citarea, fie a celor ce privesc procesul verbal și ... Click pentru abonare