Art. 26. Disjungerea acţiunii civile

(1) Instanţa poate dispune disjungerea acţiunii civile, când soluţionarea acesteia determină depăşirea termenului rezonabil de soluţionare a acţiunii penale. Soluţionarea acţiunii civile rămâne în competenţa instanţei penale.
(2) Disjungerea se dispune de către instanţă din oficiu ori la cererea procurorului sau a părţilor.
(3) Probele administrate până la disjungere vor fi folosite la soluţionarea acţiunii civile disjunse.
(4) Abrogat(ă).
(5) Încheierea prin care se disjunge acţiunea civilă este definitivă. [art. 347 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Dispoziția de disjungere trebuie motivată. O astfel de măsură ... Vezi mai mult
Dispoziția de disjungere trebuie motivată. O astfel de măsură nu trebuie să afecteze principiul aflării adevărului și justa soluționare a ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

2.
Curtea constată că latura civilă a cauzei nu a ... Vezi mai mult
Curtea constată că latura civilă a cauzei nu a fost lămurită sub toate aspectele, astfel că nu se poate înţelege ... Click pentru abonare
3.
În cadrul soluționării unei cauze penale, în care inculpații ... Vezi mai mult
În cadrul soluționării unei cauze penale, în care inculpații sunt trimiși în judecată pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune, stabilirea întinderii ... Click pentru abonare
4.
Curtea consideră că, deşi achitarea de răspunderea penală trebuie ... Vezi mai mult
Curtea consideră că, deşi achitarea de răspunderea penală trebuie menţinută în cadrul acţiunii în despăgubire, aceasta nu ar trebui să ... Click pentru abonare
5.
Prima instanță, în mod greșit a dispus prin hotărârea ... Vezi mai mult
Prima instanță, în mod greșit a dispus prin hotărârea atacată disjungerea laturii civile a cauzei. În raport cu infracțiunea pentru ... Click pentru abonare
6.
Nu este justificată disjungerea judecării laturii civile de cea ... Vezi mai mult
Nu este justificată disjungerea judecării laturii civile de cea penală în cauzele în care stabilirea vinovăţiei inculpatului, individualizarea pedepsei și ... Click pentru abonare
7.
Chiar dacă acțiunea civilă se disjunge de acțiunea penală, ... Vezi mai mult
Chiar dacă acțiunea civilă se disjunge de acțiunea penală, cea dintâi nu poate fi suspendată la cererea părților, conform art. ... Click pentru abonare
8.
În mod greșit, instanța a disjuns aspectele ce țineau ... Vezi mai mult
În mod greșit, instanța a disjuns aspectele ce țineau de confiscarea specială, apreciind că acestea țin de latura civilă a ... Click pentru abonare