Art. 2561. Faptele care au produs consecinţe deosebit de grave

Dacă faptele prevăzute la art. 228, 229, 233, 234, 235, 239, 242, 244, 245, 247, art. 249 – 251 au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu jumătate.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Această dispoziție anihilează întreaga filozofie a noului Cod penal ... Vezi mai mult
Această dispoziție anihilează întreaga filozofie a noului Cod penal prin care s-a încercat reducerea pedepselor la un nivel rezonabil și ... Click pentru abonare