Art. 254. Distrugerea calificată

(1) Dacă faptele prevăzute în art. 253 au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Dezastrul constă în distrugerea sau degradarea unor bunuri imobile ori a unor lucrări, echipamente, instalaţii sau componente ale acestora şi care a avut ca urmare moartea sau vătămarea corporală a două sau mai multor persoane. [art. 218 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Aducerea în stare de neîntrebuințare a unor bunuri imobile ... Vezi mai mult
Aducerea în stare de neîntrebuințare a unor bunuri imobile și accesoriilor lor va conduce la reținerea infracțiunii prevăzute de art. ... Click pentru abonare