Art. 2523. Valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul procedurii de cameră preliminară și al judecăţii

(1) În cursul procedurii de cameră preliminară şi al judecăţii, judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, instanţa de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, a unei dintre părţi sau a custodelui, poate dispune asupra valorificării bunurilor mobile sechestrate. În acest scop, judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, instanţa de judecată fixează un termen, care nu poate fi mai scurt de 10 zile, la care sunt citate în camera de consiliu părţile, precum şi custodele bunurilor, atunci când a fost desemnat unul. Participarea procurorului este obligatorie.
(2) La termenul fixat se pune în discuţia părţilor şi, după caz, a custodelui, în camera de consiliu, valorificarea bunurilor mobile sechestrate şi li se pune în vedere că au dreptul de a face observaţii sau cereri legate de acestea. Lipsa părţilor legal citate nu împiedică desfăşurarea procedurii.
(3) Asupra valorificării bunurilor mobile sechestrate, precum şi cu privire la cererile prevăzute la alin. (2), judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, instanţa de judecată dispune prin încheiere motivată.
(4) Împotriva încheierii prevăzute la alin. (3) se poate face contestaţie la judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară ori, după caz, la instanţa ierarhic superioară, respectiv la completul competent al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de către părţi, custode, procuror, precum şi de către orice altă persoană interesată, dispoziţiile art. 2522 alin. (4)-(7) aplicându-se în mod corespunzător. [art. 1683 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Astfel, dacă, în cursul procedurii camerei preliminare, valoarea bunurilor ... Vezi mai mult
Astfel, dacă, în cursul procedurii camerei preliminare, valoarea bunurilor sechestrate se diminuează în mod semnificativ ulterior datei instituirii sechestrului [art. ... Click pentru abonare
2.
Curtea arată că acest caz este o excepţie notabilă ... Vezi mai mult
Curtea arată că acest caz este o excepţie notabilă de la dreptul dublului grad de jurisdicţie, iar modalitatea de reglementare ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
Art. 2523 alin. 3 C.proc.pen. a fost modificat prin ... Vezi mai mult
Art. 2523 alin. 3 C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. 201/2023. Forma anterioară a textului de lege modificat: „(3) ... Click pentru abonare
4.
Art. 2523 C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. ... Vezi mai mult
Art. 2523 C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. 214/2023. Forma anterioară a textului de lege modificat: „(1) În cursul ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

5.
Motivarea petentei este nefondată, ridicarea măsurii asigurătorii neputând a ... Vezi mai mult
Motivarea petentei este nefondată, ridicarea măsurii asigurătorii neputând a fi dispusă pentru ca petenta să poată vinde bunul supus sechestrului ... Click pentru abonare