Art. 2521. Cazuri speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate

(1) În cursul procesului penal, înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive, procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, instanţa de judecată care a instituit sechestrul poate dispune de îndată valorificarea bunurilor mobile sau imobile sechestrate, la cererea proprietarului bunurilor sau atunci când există acordul acestuia.
(2) În cursul procesului penal, înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive, atunci când nu există acordul proprietarului, bunurile mobile asupra cărora s-a instituit sechestrul asigurător pot fi valorificate, în mod excepţional, în următoarele situaţii:
a) atunci când, în termen de un an de la data instituirii sechestrului, valoarea bunurilor sechestrate s-a diminuat în mod semnificativ, respectiv cu cel puţin 40% în raport cu cea de la momentul dispunerii măsurii asigurătorii. Dispoziţiile art. 252 alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în acest caz;
b) atunci când există riscul expirării termenului de garanţie sau când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra unor animale sau păsări vii;
c) atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra produselor inflamabile sau petroliere;
d) atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra unor bunuri a căror depozitare sau întreţinere necesită cheltuieli disproporţionate în raport cu valoarea bunului.
(3) În cursul procesului penal, înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive, atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: proprietarul nu a putut fi identificat şi valorificarea nu se poate face potrivit alin. (2), autovehiculele asupra cărora s-a instituit sechestrul asigurător pot fi valorificate, în următoarele situaţii:
a) atunci când acestea au fost folosite, în orice mod, la săvârşirea unei infracţiuni;
b) dacă de la data instituirii măsurii asigurătorii asupra acestor bunuri a trecut o perioadă de un an sau mai mare.
(4) Sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor mobile făcută potrivit alin. (1), (2) şi (3) se depun în contul prevăzut de art. 252 alin. (8). [art. 1681 C.proc.pen. 1968]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Astfel, dacă, în cursul procedurii camerei preliminare, valoarea bunurilor ... Vezi mai mult
Astfel, dacă, în cursul procedurii camerei preliminare, valoarea bunurilor sechestrate se diminuează în mod semnificativ ulterior datei instituirii sechestrului [art. ... Click pentru abonare
2.
Dispoziţiile art. 2521 din Codul de procedură penală reglementează ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 2521 din Codul de procedură penală reglementează trei ipoteze juridice distincte: una referitoare la valorificarea bunurilor mobile sechestrate, ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
Art. 2521 C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. ... Vezi mai mult
Art. 2521 C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. 214/2023. Forma anterioară a textului de lege modificat: „(1) În cursul ... Click pentru abonare
4.
Prin Legea nr. 214/2023 au fost modificate dispozițiile art. ... Vezi mai mult
Prin Legea nr. 214/2023 au fost modificate dispozițiile art. 29, art. 296 alin. 2 art. 2914 alin. 1 din Legea ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

5.
Dispune valorificarea autovehiculului marca Peugeot 308, aparținând inculpatei, ce ... Vezi mai mult
Dispune valorificarea autovehiculului marca Peugeot 308, aparținând inculpatei, ce face obiectul sechestrului asigurător instituit prin Ordonanța din data de 19 ... Click pentru abonare