Art. 252. Sancţionarea tentativei

Tentativa la infracţiunile prevăzute în prezentul capitol se pedepseşte. [art. 50 Legea nr. 161/2003, art. 27-28 Legea nr. 365/2002]

Ultima editare: 31 iulie 2023