Art. 251. Organele care aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii

Ordonanţa sau încheierea de luare a măsurii asigurătorii se aduce la îndeplinire de către organele de cercetare penală, precum şi de către organele competente potrivit legii, din dispoziţia organului de urmărire penală sau a judecătorului de cameră preliminară ori a instanţei de judecată, după caz. [art. 164 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea arată că acest caz este o excepţie notabilă ... Vezi mai mult
Curtea arată că acest caz este o excepţie notabilă de la dreptul dublului grad de jurisdicţie, iar modalitatea de reglementare ... Click pentru abonare
2.
Atunci când se instituie măsuri asigurătorii în procesul penal ... Vezi mai mult
Atunci când se instituie măsuri asigurătorii în procesul penal nu este necesar să se indice sau să se dovedească ori ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) administrează ... Vezi mai mult
Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) administrează și ține evidența sumelor de bani care fac obiectul sechestrului instituit ... Click pentru abonare