Art. 2502. Verificarea măsurii asigurătorii

În tot cursul procesului penal, procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, instanţa de judecată verifică periodic, dar nu mai târziu de 6 luni în cursul urmăririi penale, respectiv un an în cursul judecăţii, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea sau menţinerea măsurii asigurătorii, dispunând, după caz, menţinerea, restrângerea sau extinderea măsurii dispuse, respectiv ridicarea măsurii dispuse, prevederile art. 250 şi 2501 aplicându-se în mod corespunzător.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea prin care se solicită pronunţarea ... Vezi mai mult
Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarelor chestiuni de ... Click pentru abonare
2.
Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea prin care se solicită pronunţarea ... Vezi mai mult
Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: În interpretarea ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
Este dificil de acceptat că, instituind la nivel legal ... Vezi mai mult
Este dificil de acceptat că, instituind la nivel legal acest termen maximal, legiuitorul ar fi urmărit ca el să fie ... Click pentru abonare
4.
Termenul de verificare a măsurilor asigurătorii în procedura de ... Vezi mai mult
Termenul de verificare a măsurilor asigurătorii în procedura de cameră preliminară este de 1 an prevăzut expres pentru faza de ... Click pentru abonare
5.
Dispoziția de ridicare a măsurii asiguratorii poate fi atacată ... Vezi mai mult
Dispoziția de ridicare a măsurii asiguratorii poate fi atacată cu contestație. Modul în care legiuitorul a ales să redacteze dispoziția ... Click pentru abonare
6.
Măsura asigurătorie a sechestrului are efecte juridice superioare faţă ... Vezi mai mult
Măsura asigurătorie a sechestrului are efecte juridice superioare faţă de ipotecă, întrucât implică indisponibilizarea. Ipoteca doar garantează creanța. De asemenea, ... Click pentru abonare
7.
Rațiunea termenului impus de legiuitor a fost aceea de ... Vezi mai mult
Rațiunea termenului impus de legiuitor a fost aceea de a evita menţineri abuzive sau inutile ale sechestrului asigurător. Expirarea termenului ... Click pentru abonare
8.
În cazul dosarelor în care măsurile asigurătorii au fost ... Vezi mai mult
În cazul dosarelor în care măsurile asigurătorii au fost luate cu mai puțin de 6 luni înainte de modificarea legii, ... Click pentru abonare
9.
Lipsa unei verificări în termenul prevăzut de lege atrage ... Vezi mai mult
Lipsa unei verificări în termenul prevăzut de lege atrage încetarea de drept a măsurii asigurătorii. [Opinie participanți, Minuta întâlnirii președinților ... Click pentru abonare
10.
În ceea ce privește momentul la care devin executorii, ... Vezi mai mult
În ceea ce privește momentul la care devin executorii, în procedura verificării măsurilor asigurătorii, încheierile prin care se dispune ridicarea ... Click pentru abonare
11.
În acele cauze în care măsura avea, la data ... Vezi mai mult
În acele cauze în care măsura avea, la data intrării în vigoare a legii nr. 6/2021, o vechime mai mare ... Click pentru abonare
12.
Subsecvent dispoziției de menținere a măsurii asigurătorii nu se ... Vezi mai mult
Subsecvent dispoziției de menținere a măsurii asigurătorii nu se va mai parcurge vreo procedură de aplicare a ei. Numai modificarea ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

13.
Temeiurile noi vizează temeiuri de fapt şi de drept ... Vezi mai mult
Temeiurile noi vizează temeiuri de fapt şi de drept care decurg din aceeaşi faptă pentru care s-a dispus iniţial măsura ... Click pentru abonare
14.
Pentru menținerea măsurilor asiguratorii, este necesară îndeplinirea cumulativă a ... Vezi mai mult
Pentru menținerea măsurilor asiguratorii, este necesară îndeplinirea cumulativă a două seturi de condiții: unul de ordin formal și un altul ... Click pentru abonare
15.
Reprezentantul Ministerului Public apreciază că depăşirea termenului nu conduce ... Vezi mai mult
Reprezentantul Ministerului Public apreciază că depăşirea termenului nu conduce la încetarea de drept a măsurii, întrucât, odată luată sau verificată, ... Click pentru abonare
16.
Rolul termenelor de 6 luni, respectiv 1 an stabilite ... Vezi mai mult
Rolul termenelor de 6 luni, respectiv 1 an stabilite în cuprinsul art. 2502 din Codul de procedură penală este acela ... Click pentru abonare
17.
Verificând dosarul cauzei, se observă că prin încheierea de ... Vezi mai mult
Verificând dosarul cauzei, se observă că prin încheierea de la data de 20.09.2018, pronunțată de judecătorul de drepturi şi libertăţi ... Click pentru abonare
18.
Sancțiunea care intervine în situaţia nerespectării termenelor maxime de ... Vezi mai mult
Sancțiunea care intervine în situaţia nerespectării termenelor maxime de 6 luni și 1 an în care trebuie verificată măsura asigurătorie ... Click pentru abonare
19.
Actul procesual prin care procurorul a luat măsura asiguratorie ... Vezi mai mult
Actul procesual prin care procurorul a luat măsura asiguratorie este supus controlului judiciar al judecătorului de drepturi şi libertăţi, pe ... Click pentru abonare
20.
Astfel, în materia măsurilor asigurătorii, fiind vorba despre ocrotirea ... Vezi mai mult
Astfel, în materia măsurilor asigurătorii, fiind vorba despre ocrotirea unor drepturi extraprocesuale preexistente, Curtea apreciază că termenele maxime de 6 ... Click pentru abonare
21.
În ceea ce privește depășirea termenului de 1 an ... Vezi mai mult
În ceea ce privește depășirea termenului de 1 an stabilit pentru verificarea măsurilor asigurătorii, completul de judecători de cameră preliminară ... Click pentru abonare
22.
Înalta Curte – completul de 5 Judecători, în majoritate, ... Vezi mai mult
Înalta Curte – completul de 5 Judecători, în majoritate, constată că, în ceea ce priveşte imobilul compus din teren şi ... Click pentru abonare
23.
În cauză se impunea respingerea contestației formulate de inculpata ... Vezi mai mult
În cauză se impunea respingerea contestației formulate de inculpata B. (…) Faţă de acuzaţia formulată, bunul imobil compus din teren ... Click pentru abonare
24.
În situația în care obligativitatea instituirii măsurii asigurătorii derivă ... Vezi mai mult
În situația în care obligativitatea instituirii măsurii asigurătorii derivă din lege, verificările efectuate de instanţa de judecată în considerarea art. ... Click pentru abonare
25.
Indiferent de caracterul lor, obligatoriu sau facultativ, prin noile ... Vezi mai mult
Indiferent de caracterul lor, obligatoriu sau facultativ, prin noile dispoziţii procesual penale legiuitorul a impus obligativitatea verificării periodice a subzistenţei ... Click pentru abonare
26.
Rolul termenelor de 6 luni, respectiv un an, stabilite ... Vezi mai mult
Rolul termenelor de 6 luni, respectiv un an, stabilite în cuprinsul art. 2502 din C. proc. pen., este acela de ... Click pentru abonare
27.
Apelul declarat împotriva soluţiei de achitare are efect suspensiv ... Vezi mai mult
Apelul declarat împotriva soluţiei de achitare are efect suspensiv de executare, potrivit dispoziţiilor art. 416 C.proc.pen., inclusiv în privinţa dispoziției ... Click pentru abonare
28.
Chiar dacă dispunerea măsurilor asiguratorii în cazul infracțiunilor de ... Vezi mai mult
Chiar dacă dispunerea măsurilor asiguratorii în cazul infracțiunilor de evaziune fiscală este obligatorie ope legis (art. 11 din Legea nr. ... Click pentru abonare
29.
Soluţia primei instanţe privind luarea măsurii asigurătorii a popririi ... Vezi mai mult
Soluţia primei instanţe privind luarea măsurii asigurătorii a popririi asupra sumei de 666.104,54 RON este întemeiată din perspectiva caracterului necesar ... Click pentru abonare
30.
În ceea ce priveşte motivul de critică formulat privind ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte motivul de critică formulat privind nerezonabilitatea termenului de 4 ani scurs de la data luării măsurilor ... Click pentru abonare
31.
Examinarea caracterului proporţional presupune ca judecătorul să se asigure ... Vezi mai mult
Examinarea caracterului proporţional presupune ca judecătorul să se asigure că întinderea măsurii asiguratorii care priveşte sumele de bani nu depăşeşte ... Click pentru abonare
32.
Aspectul ce face obiectul analizei instanţei în temeiul art. ... Vezi mai mult
Aspectul ce face obiectul analizei instanţei în temeiul art. 2502 C. proc. pen., este acela al subzistenţei temeiurilor avute în ... Click pentru abonare