Art. 2501. Contestarea măsurilor asigurătorii dispuse în cursul judecăţii

(1) Împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea unei măsuri asigurătorii de către judecătorul de cameră preliminară, de instanţa de judecată sau de instanţa de apel, inculpatul, procurorul sau orice altă persoană interesată poate face contestaţie, în termen de 48 de ore de la pronunţare sau, după caz, de la comunicare. Contestaţia se depune, după caz, la judecătorul de cameră preliminară, instanţa de judecată sau instanţa de apel care a pronunţat încheierea atacată şi se înaintează, împreună cu dosarul cauzei, după caz, judecătorului de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară, respectiv instanţei ierarhic superioare, în termen de 48 de ore de la înregistrare.
(2) Contestaţia împotriva încheierii prin care judecătorul de cameră preliminară de la Secţia penală a Înaltei Curte de Casaţie şi Justiţie a luat o măsură asigurătorie se soluţionează de un complet format din 2 judecători de cameră preliminară, iar contestaţia împotriva încheierii prin care Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în primă instanţă sau în apel, a luat o măsură asigurătorie se soluţionează de Completul de 5 judecători.
(3) Contestaţia formulată potrivit alin. (1) nu este suspensivă de executare. Contestaţia se soluţionează în termen de 5 zile de la înregistrare, în şedinţă publică, cu participarea procurorului şi cu citarea inculpatului şi a părţilor interesate care au formulat-o. Prevederile art. 4251 şi următoarele se aplică în mod corespunzător.
(4) În cazul în care măsura asigurătorie s-a dispus direct prin hotărârea instanţei de apel, dispoziţiile alin. (1) – (3) se aplică în mod corespunzător.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
În susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate se face trimitere la ... Vezi mai mult
În susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate se face trimitere la considerentele deciziei Curţii Constituţionale nr. 354 din 22 mai 2018, paragrafele ... Click pentru abonare
2.
Curtea constată că, prin modalitatea de reglementare, legiuitorul a ... Vezi mai mult
Curtea constată că, prin modalitatea de reglementare, legiuitorul a creat premisa aplicării cauzei de reducere a pedepsei ca rezultat al ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
În ce privește termenul de soluționare a contestației exercitate ... Vezi mai mult
În ce privește termenul de soluționare a contestației exercitate împotriva încheierii prin care s-a statuat, după verificare, în apel, asupra ... Click pentru abonare
4.
Contestația formulată împotriva sentinței primei instanțe prin care a ... Vezi mai mult
Contestația formulată împotriva sentinței primei instanțe prin care a fost luată măsura asigurătorie este inadmisibilă, întrucât este disponibilă calea de ... Click pentru abonare
5.
Măsura asigurătorie dispusă direct în apel, de instanța de ... Vezi mai mult
Măsura asigurătorie dispusă direct în apel, de instanța de apel prin decizie definitivă este supusă contestației, admisibilă strict împotriva acestor ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

6.
Măsurile asigurătorii în vederea confiscării speciale asupra bunurilor aflate ... Vezi mai mult
Măsurile asigurătorii în vederea confiscării speciale asupra bunurilor aflate în proprietatea altor persoane pot fi instituite doar în baza unor ... Click pentru abonare
7.
Formularea contestației împotriva încheierii prin care s-a ridicat măsura ... Vezi mai mult
Formularea contestației împotriva încheierii prin care s-a ridicat măsura sechestrului asigurator asupra bunului aparținând adjudecatarei, terţ faţă de cauza pendinte, ... Click pentru abonare
8.
Menţinerea, în faza de judecată a apelului, a sechestrului ... Vezi mai mult
Menţinerea, în faza de judecată a apelului, a sechestrului asigurător asupra bunurilor inculpatei B., până la concurenţa valorii estimate a ... Click pentru abonare
9.
Instanţa învestită cu judecarea apelului poate dispune, prin încheiere, ... Vezi mai mult
Instanţa învestită cu judecarea apelului poate dispune, prin încheiere, luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor inculpatului condamnat în primă ... Click pentru abonare
10.
Calea de atac a contestației poate fi exercitată de ... Vezi mai mult
Calea de atac a contestației poate fi exercitată de inculpat, procuror sau orice altă persoană interesată numai împotriva încheierii prin ... Click pentru abonare