Art. 250. Contestarea măsurilor asigurătorii

(1) Împotriva măsurii asigurătorii luate de procuror sau a modului de aducere la îndeplinire a acesteia suspectul ori inculpatul sau orice altă persoană interesată poate face contestaţie, în termen de 3 zile de la data comunicării ordonanţei de luare a măsurii sau de la data aducerii la îndeplinire a acesteia, la judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond.
(2) Contestaţia nu este suspensivă de executare.
(3) Procurorul înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi dosarul cauzei, în termen de 24 de ore de la solicitarea dosarului de către acesta.
(4) Soluţionarea contestaţiei se face în camera de consiliu, cu citarea celui care a făcut contestaţia şi a persoanelor interesate, prin încheiere motivată, care este definitivă. Participarea procurorului este obligatorie.
(5) Dosarul cauzei se restituie procurorului în termen de 48 de ore de la soluţionarea contestaţiei.
(51) Dacă, până la soluţionarea contestaţiei formulate conform alin. (1), a fost sesizată instanţa prin rechizitoriu, contestaţia se înaintează, spre competentă soluţionare, judecătorului de cameră preliminară. Dispoziţiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
(6) Împotriva modului de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii luate de către judecătorul de cameră preliminară ori de către instanţa de judecată, procurorul, suspectul ori inculpatul sau orice altă persoană interesată poate face contestaţie la acest judecător ori la această instanţă, în termen de 3 zile de la data punerii în executare a măsurii.
(7) Contestaţia nu suspendă executarea şi se soluţionează, în şedinţă publică, prin încheiere motivată, cu citarea părţilor, în termen de 5 zile de la înregistrarea acesteia. Participarea procurorului este obligatorie.
(8) După rămânerea definitivă a hotărârii, se poate face contestaţie potrivit legii civile numai asupra modului de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii.
(9) Întocmirea minutei este obligatorie. [art. 168 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea observă că măsurile asigurătorii luate de procuror – ... Vezi mai mult
Curtea observă că măsurile asigurătorii luate de procuror – deşi sunt plasate temporal în faza de urmărire penală – nu ... Click pentru abonare
2.
Împrejurarea că împotriva încheierii instanţei prin care s-a soluţionat ... Vezi mai mult
Împrejurarea că împotriva încheierii instanţei prin care s-a soluţionat contestaţia împotriva măsurii asigurătorii luate de procuror sau a modului de ... Click pentru abonare
3.
Curtea Constituţională a respins ca neîntemeiate excepţiile invocate, deoarece ... Vezi mai mult
Curtea Constituţională a respins ca neîntemeiate excepţiile invocate, deoarece prin prima decizie, respectiv Decizia nr. 207 din 31 martie 2015, ... Click pentru abonare
4.
Normele procesual penale în materia măsurilor asigurătorii înființate de ... Vezi mai mult
Normele procesual penale în materia măsurilor asigurătorii înființate de organele penale – cu privire la cazul particular al desființării (ridicării/încetării) ... Click pentru abonare
5.
Împrejurarea că împotriva încheierii instanţei, prin care s-a soluţionat ... Vezi mai mult
Împrejurarea că împotriva încheierii instanţei, prin care s-a soluţionat contestaţia împotriva măsurii asigurătorii luate de procuror sau a modului de ... Click pentru abonare

Doctrină

6.
În cursul urmăririi penale contestația ce vizează soluția procurorului ... Vezi mai mult
În cursul urmăririi penale contestația ce vizează soluția procurorului de menținere a măsurii asiguratorii ar trebui să fie soluționată de ... Click pentru abonare
7.
Referitor la calea de atac împotriva măsurilor asigurătorii dispuse ... Vezi mai mult
Referitor la calea de atac împotriva măsurilor asigurătorii dispuse prin decizia instanței de apel, din dezbateri a rezultat existența unor ... Click pentru abonare
8.
Necomunicarea ordonanței de luare a măsurii asigurătorii face ca ... Vezi mai mult
Necomunicarea ordonanței de luare a măsurii asigurătorii face ca termenul de constatare să nu curgă, fiind irelevant că a fost ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

9.
În principiu, competenţa de soluţionare a contestaţiei formulate împotriva ... Vezi mai mult
În principiu, competenţa de soluţionare a contestaţiei formulate împotriva măsurilor asigurătorii dispuse de procuror în cursul urmăririi penale aparţine judecătorului ... Click pentru abonare
10.
Formularea contestației împotriva încheierii prin care s-a ridicat măsura ... Vezi mai mult
Formularea contestației împotriva încheierii prin care s-a ridicat măsura sechestrului asigurator asupra bunului apartinând adjudecatarei, terţ faţă de cauza pendinte, ... Click pentru abonare
11.
Cererea de ridicare a sechestrului asigurător are ca temei ... Vezi mai mult
Cererea de ridicare a sechestrului asigurător are ca temei legal prevederile art. 2 alin. (2) C.proc.civ. – potrivit cărora dispoziţiile ... Click pentru abonare
12.
În temeiul dispoziţiilor art. 250 alin. (51) C. proc. ... Vezi mai mult
În temeiul dispoziţiilor art. 250 alin. (51) C. proc. pen., în cazul în care, până la soluţionarea contestaţiei împotriva ordonanţei ... Click pentru abonare
13.
Dacă un imobil asupra căruia a fost instituit sechestrul ... Vezi mai mult
Dacă un imobil asupra căruia a fost instituit sechestrul asigurător a fost valorificat prin vânzarea la licitație publică, iar o ... Click pentru abonare
14.
Având în vedere complexitatea și amploarea anchetei și a ... Vezi mai mult
Având în vedere complexitatea și amploarea anchetei și a faptului că presupusa infracțiune ar fi fost săvârșită în contextul activităților ... Click pentru abonare
15.
Deși măsura sechestrului a urmărit un scop legitim în ... Vezi mai mult
Deși măsura sechestrului a urmărit un scop legitim în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenția Europeană, ... Click pentru abonare