Art. 250. Contestarea măsurilor asigurătorii

(1) Împotriva măsurii asigurătorii luate de procuror sau a modului de aducere la îndeplinire a acesteia suspectul ori inculpatul sau orice altă persoană interesată poate face contestaţie, în termen de 3 zile de la data comunicării ordonanţei de luare a măsurii sau de la data aducerii la îndeplinire a acesteia, la judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond.
(2) Contestaţia nu este suspensivă de executare.
(3) Procurorul înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi dosarul cauzei, în termen de 24 de ore de la solicitarea dosarului de către acesta.
(4) Soluţionarea contestaţiei se face în camera de consiliu, cu citarea celui care a făcut contestaţia şi a persoanelor interesate, prin încheiere motivată, care este definitivă. Participarea procurorului este obligatorie.
(5) Dosarul cauzei se restituie procurorului în termen de 48 de ore de la soluţionarea contestaţiei.
(51) Dacă, până la soluţionarea contestaţiei formulate conform alin. (1), a fost sesizată instanţa prin rechizitoriu, contestaţia se înaintează, spre competentă soluţionare, judecătorului de cameră preliminară. Dispoziţiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
(6) Împotriva modului de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii luate de către judecătorul de cameră preliminară ori de către instanţa de judecată, procurorul, suspectul ori inculpatul sau orice altă persoană interesată poate face contestaţie la acest judecător ori la această instanţă, în termen de 3 zile de la data punerii în executare a măsurii.
(7) Contestaţia nu suspendă executarea şi se soluţionează, în şedinţă publică, prin încheiere motivată, cu citarea părţilor, în termen de 5 zile de la înregistrarea acesteia. Participarea procurorului este obligatorie.
(8) După rămânerea definitivă a hotărârii, se poate face contestaţie potrivit legii civile numai asupra modului de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii.
(9) Întocmirea minutei este obligatorie. [art. 168 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Dispozițiile art. 250 C.proc.pen. au fost supuse controlului de ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 250 C.proc.pen. au fost supuse controlului de constituționalitate prin raportare la prevederile constituționale ale art. 11 alin. (1) ... Click pentru abonare
2.
Dispozițiile art. 250 alin. 5 ind. 1 C.proc.pen. au ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 250 alin. 5 ind. 1 C.proc.pen. au fost criticate sub aspectul constituționalității prin raportare la art. 1 alin. ... Click pentru abonare
3.
Dispozițiile art. 250 alin. 1 C.proc.pen. au fost supuse ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 250 alin. 1 C.proc.pen. au fost supuse controlului de constituționalitate din perspectiva prevederilor art. 16, art. 18 alin. ... Click pentru abonare
4.
Dispozițiile art. 250 C.proc.pen. au fost supuse controlului de ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 250 C.proc.pen. au fost supuse controlului de constituționalitate întrucât nu permit contestarea soluției de menținere a măsurilor asigurătorii ... Click pentru abonare
5.
Dispozițiile art. 250 alin. 6 C.proc.pen. au fost criticate ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 250 alin. 6 C.proc.pen. au fost criticate din perspectivă constituționale prin raportare la art. 21 alin. 1 și ... Click pentru abonare
6.
Dispozițiile art. 250 C.proc.pen. au fost supuse controlului de ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 250 C.proc.pen. au fost supuse controlului de constituționalitate raportat la prevederile art. 21 alin. 1 și 2, art. ... Click pentru abonare
7.
Dispozițiile art. 250 alin. 1 C.proc.pen. au fost criticate ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 250 alin. 1 C.proc.pen. au fost criticate sub aspectul constituționalității prin raportare la art. 21 și art. 44 ... Click pentru abonare
8.
Dispozițiile art. 250 alin. 1 și 6 și ale ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 250 alin. 1 și 6 și ale art. 347 alin. 7 C.proc.pen. au fost criticate sub aspectul constituționalității ... Click pentru abonare
9.
Dispozițiile art. 250 alin. 4 C.proc.pen. au fost criticate ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 250 alin. 4 C.proc.pen. au fost criticate sub aspectul constituționalității prin raportare la prevederile art. 20, art. 21 ... Click pentru abonare

Doctrină

10.
În cursul urmăririi penale contestația ce vizează soluția procurorului ... Vezi mai mult
În cursul urmăririi penale contestația ce vizează soluția procurorului de menținere a măsurii asiguratorii ar trebui să fie soluționată de ... Click pentru abonare
11.
Referitor la calea de atac împotriva măsurilor asigurătorii dispuse ... Vezi mai mult
Referitor la calea de atac împotriva măsurilor asigurătorii dispuse prin decizia instanței de apel, din dezbateri a rezultat existența unor ... Click pentru abonare
12.
Existența controlului judiciar instituit prin actualul Cod de procedură ... Vezi mai mult
Existența controlului judiciar instituit prin actualul Cod de procedură penală constituie o garanție contra arbitrariului și nu este de natură ... Click pentru abonare
13.
Necomunicarea ordonanței de luare a măsurii asigurătorii face ca ... Vezi mai mult
Necomunicarea ordonanței de luare a măsurii asigurătorii face ca termenul de constatare să nu curgă, fiind irelevant că a fost ... Click pentru abonare
14.
Dacă persoana asupra bunurilor căreia a fost instituită măsura ... Vezi mai mult
Dacă persoana asupra bunurilor căreia a fost instituită măsura asiguratorie nu a fost citată în fața judecătorului de cameră preliminară ... Click pentru abonare
15.
Măsura asiguratorie trebuie să fie proporțională cu scopul urmărit ... Vezi mai mult
Măsura asiguratorie trebuie să fie proporțională cu scopul urmărit atât la momentul luării, cât și pe toată perioada de menținere. ... Click pentru abonare
16.
Ridicarea măsurii asigurătorii se poate dispune: a) atunci când ... Vezi mai mult
Ridicarea măsurii asigurătorii se poate dispune: a) atunci când măsura nu mai este proporțională; b) dacă se acoperă cuantumul pagubei ... Click pentru abonare
17.
Procedura de la contestarea luării măsurii asigurătorii este aplicabilă ... Vezi mai mult
Procedura de la contestarea luării măsurii asigurătorii este aplicabilă și în cazul ridicării măsurii asigurătorii. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

18.
În cauză petentul a solicitat deblocarea contului bancar, motivând ... Vezi mai mult
În cauză petentul a solicitat deblocarea contului bancar, motivând că a fost cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de acces ilegal ... Click pentru abonare
19.
În principiu, competenţa de soluţionare a contestaţiei formulate împotriva ... Vezi mai mult
În principiu, competenţa de soluţionare a contestaţiei formulate împotriva măsurilor asigurătorii dispuse de procuror în cursul urmăririi penale aparţine judecătorului ... Click pentru abonare
20.
Curtea a constatat că reclamantul a fost lipsit de ... Vezi mai mult
Curtea a constatat că reclamantul a fost lipsit de posibilitatea de a folosi și dispune de bunurile sale și de ... Click pentru abonare
21.
Formularea contestației împotriva încheierii prin care s-a ridicat măsura ... Vezi mai mult
Formularea contestației împotriva încheierii prin care s-a ridicat măsura sechestrului asigurator asupra bunului apartinând adjudecatarei, terţ faţă de cauza pendinte, ... Click pentru abonare
22.
Curtea notează că sechestrul a fost dispus pentru prima ... Vezi mai mult
Curtea notează că sechestrul a fost dispus pentru prima dată la 22 iunie 2010 și a fost ridicat în mod ... Click pentru abonare
23.
Cererea de ridicare a sechestrului asigurător are ca temei ... Vezi mai mult
Cererea de ridicare a sechestrului asigurător are ca temei legal prevederile art. 2 alin. (2) C.proc.civ. – potrivit cărora dispoziţiile ... Click pentru abonare
24.
În temeiul dispoziţiilor art. 250 alin. (51) C. proc. ... Vezi mai mult
În temeiul dispoziţiilor art. 250 alin. (51) C. proc. pen., în cazul în care, până la soluţionarea contestaţiei împotriva ordonanţei ... Click pentru abonare
25.
În primul rând, trebuie subliniat că, normele de procedură ... Vezi mai mult
În primul rând, trebuie subliniat că, normele de procedură penală nu detaliază în mod specific procedura de ridicare a sechestrului ... Click pentru abonare
26.
Prin hotărârea de condamnare a fost menținut sechestrul asupra ... Vezi mai mult
Prin hotărârea de condamnare a fost menținut sechestrul asupra imobilului, sechestru dispus prin ordonanța procurorului din 14.10.2010. Din economia textelor ... Click pentru abonare
27.
În legătură cu excepția invocată, judecătorul de drepturi și ... Vezi mai mult
În legătură cu excepția invocată, judecătorul de drepturi și libertăți constată că, potrivit art. 250 alin. (1) C.proc.pen., inculpatul poate ... Click pentru abonare
28.
Judecătorul Curții subliniază imperativitatea luării măsurilor asigurătorii în prezenta ... Vezi mai mult
Judecătorul Curții subliniază imperativitatea luării măsurilor asigurătorii în prezenta cauză, deoarece există indicii evidente cu privire la caracterul simulat al ... Click pentru abonare
29.
Termenul legal de trei zile este stabilit pentru două ... Vezi mai mult
Termenul legal de trei zile este stabilit pentru două situații distincte. Conform art. 250 C.proc.pen., împotriva măsurilor asigurătorii dispuse de ... Click pentru abonare
30.
Dacă un imobil asupra căruia a fost instituit sechestrul ... Vezi mai mult
Dacă un imobil asupra căruia a fost instituit sechestrul asigurător a fost valorificat prin vânzarea la licitație publică, iar o ... Click pentru abonare
31.
Având în vedere complexitatea și amploarea anchetei și a ... Vezi mai mult
Având în vedere complexitatea și amploarea anchetei și a faptului că presupusa infracțiune ar fi fost săvârșită în contextul activităților ... Click pentru abonare
32.
Deși măsura sechestrului a urmărit un scop legitim în ... Vezi mai mult
Deși măsura sechestrului a urmărit un scop legitim în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenția Europeană, ... Click pentru abonare
33.
Neavând calitatea de proprietar, societatea comercială emitentă a acțiunilor ... Vezi mai mult
Neavând calitatea de proprietar, societatea comercială emitentă a acțiunilor nu deține dreptul de dispoziție asupra acestora. Acțiunile emise de societate ... Click pentru abonare