Art. 25. Rezolvarea acţiunii civile în procesul penal

(1) Instanţa se pronunţă prin aceeaşi hotărâre atât asupra acţiunii penale, cât şi asupra acţiunii civile.
(2) Când acţiunea civilă are ca obiect repararea prejudiciului material prin restituirea lucrului, iar aceasta este posibilă, instanţa dispune ca lucrul să fie restituit părţii civile.
(3) Instanţa, chiar dacă nu există constituire de parte civilă, se pronunţă cu privire la desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris sau la restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii.
(4) Abrogat(ă).
(5) În caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal, în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi, lit. e), f) – cu excepţia prescripţiei, i) şi j), în caz de încetare a procesului penal ca urmare a retragerii plângerii prealabile, precum şi în cazul prevăzut de art. 486 alin. (2), instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă.
(6) Instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă şi în cazul în care moştenitorii sau, după caz, succesorii în drepturi ori lichidatorii părţii civile nu îşi exprimă opţiunea de a continua exercitarea acţiunii civile sau, după caz, partea civilă nu indică moştenitorii, succesorii în drepturi ori lichidatorii părţii responsabile civilmente în termenul prevăzut la art. 24 alin. (1) şi (2). [art. 346, art. 348 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Analizând dispoziţiile procesual penale ce reglementează soluţionarea acţiunii civile ... Vezi mai mult
Analizând dispoziţiile procesual penale ce reglementează soluţionarea acţiunii civile în cadrul procesului penal, Curtea a constatat că între ipoteza intervenirii ... Click pentru abonare
2.
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 320 ... Vezi mai mult
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, persoana care a suferit o ... Click pentru abonare
3.
Soluţia juridică reglementată la art. 25 alin. (5) din ... Vezi mai mult
Soluţia juridică reglementată la art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală generează o prelungire nejustificată a procedurilor judiciare ... Click pentru abonare
4.
În cauzele penale având ca obiect infracţiunile de evaziune ... Vezi mai mult
În cauzele penale având ca obiect infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute în Legea nr. 241/2005, instanţa, soluţionând acţiunea civilă, dispune ... Click pentru abonare
5.
Este inadmisibilă sesizarea formulată în vederea pronunţării unei hotărâri ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea formulată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la chestiunea de drept dacă: „Este admisibilă acţiunea ... Click pentru abonare
6.
Este încălcat principiul neretroactivităţii, consacrat de art. 15 alin. ... Vezi mai mult
Este încălcat principiul neretroactivităţii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituţie, dacă dispozițiile modificatoare (…) de drept material, se ... Click pentru abonare
7.
Instanța penală învestită cu judecarea infracțiunilor prevăzute de art. ... Vezi mai mult
Instanța penală învestită cu judecarea infracțiunilor prevăzute de art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările și completările ... Click pentru abonare
8.
Instanţa învestită cu judecarea acţiunii penale în cazul infracţiunii ... Vezi mai mult
Instanţa învestită cu judecarea acţiunii penale în cazul infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de către o ... Click pentru abonare
9.
Instanţa penală învestită cu judecarea acţiunii penale în cazul ... Vezi mai mult
Instanţa penală învestită cu judecarea acţiunii penale în cazul infracţiunilor cu efecte complexe, cum sunt cele de ucidere din culpă ... Click pentru abonare

Doctrină

10.
Art. 25 alin. 3 C.proc.pen. reglementează o situație atipică, ... Vezi mai mult
Art. 25 alin. 3 C.proc.pen. reglementează o situație atipică, întrucât deși instanța de judecată nu este sesizată de persoana vătămată ... Click pentru abonare
11.
Dispunerea unei soluții de clasare nu înlătură dreptul persoanei ... Vezi mai mult
Dispunerea unei soluții de clasare nu înlătură dreptul persoanei vătămate de a se adresa instanței civile și de a solicita ... Click pentru abonare
12.
În ipoteza în care se constată intervenția prescripției răspunderii ... Vezi mai mult
În ipoteza în care se constată intervenția prescripției răspunderii penale, instanța de judecată poate, fie odată cu soluționarea acțiunii penale, ... Click pentru abonare
13.
În cazul constatării unei disproporții a duratei măsurii asigurătorii ... Vezi mai mult
În cazul constatării unei disproporții a duratei măsurii asigurătorii cu scopul urmărit se poate dispune ridicarea restricției dreptului de proprietate. ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

14.
În ceea ce priveşte restabilirea situaţiei anterioare, Curtea constată ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte restabilirea situaţiei anterioare, Curtea constată că aceasta nu implică desfiinţarea biletului la ordin întrucât pe de ... Click pentru abonare
15.
În cazul comiterii infracțiunii de înșelăciune prin intermediul încheierii ... Vezi mai mult
În cazul comiterii infracțiunii de înșelăciune prin intermediul încheierii unui contract de credit, acțiunea civilă este inadmisibilă. Contractul de credit ... Click pentru abonare
16.
Curtea reţine că nu există criterii legale pentru determinarea ... Vezi mai mult
Curtea reţine că nu există criterii legale pentru determinarea daunelor morale suferite ca urmare a pierderii unei persoane dragi şi ... Click pentru abonare
17.
Admite apelurile declarate de către inculpaţii MP şi S.C. ... Vezi mai mult
Admite apelurile declarate de către inculpaţii MP şi S.C. GMPM I. S.R.L. şi de către părţile civile GCR, GC împotriva ... Click pentru abonare
18.
Respinge, ca neîntemeiate, acţiunile civile exercitate de părţile civile ... Vezi mai mult
Respinge, ca neîntemeiate, acţiunile civile exercitate de părţile civile GCR, GC şi CIR împotriva inculpatului OG şi părţilor responsabile civilmente ... Click pentru abonare
19.
Dispoziţiile art. 25 alin. (3) C.proc.pen. referitoare la desfiinţarea ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 25 alin. (3) C.proc.pen. referitoare la desfiinţarea unui înscris şi dispoziţiile art. 25 alin. (4) din Legea nr. ... Click pentru abonare
20.
În cazul achitării inculpatului pentru infracţiunea de evaziune fiscală, ... Vezi mai mult
În cazul achitării inculpatului pentru infracţiunea de evaziune fiscală, în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a ... Click pentru abonare
21.
Având în vedere că în speță ANAF s-a constituit ... Vezi mai mult
Având în vedere că în speță ANAF s-a constituit parte civilă în prezenta cauză, raportat la normele legale în materie, ... Click pentru abonare
22.
Înscrierea, cu intenţie, a unor menţiuni false în declaraţia ... Vezi mai mult
Înscrierea, cu intenţie, a unor menţiuni false în declaraţia de avere constituie infracţiunea de fals în declaraţii. În cazul în ... Click pentru abonare
23.
În cazul în care dispune condamnarea inculpatului pentru comiterea ... Vezi mai mult
În cazul în care dispune condamnarea inculpatului pentru comiterea infracţiunii de fals în declaraţii, constând în omisiunea de a înscrie ... Click pentru abonare
24.
În ceea ce privește latura civilă a cauzei se ... Vezi mai mult
În ceea ce privește latura civilă a cauzei se constată că persoana vătămată, prin reprezentant legal a solicitat obligarea inculpatului ... Click pentru abonare
25.
În ceea ce privește cererea de suspendare a cauzei ... Vezi mai mult
În ceea ce privește cererea de suspendare a cauzei formulată de partea responsabilă civilmente, prin lichidator judiciar, Curtea va avea ... Click pentru abonare
26.
Infracțiunile de fals în general și infracțiunea de fals ... Vezi mai mult
Infracțiunile de fals în general și infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în special sunt infracțiuni de pericol ... Click pentru abonare
27.
Potrivit art. 1357 alin. 1 C.civ., cel care cauzează ... Vezi mai mult
Potrivit art. 1357 alin. 1 C.civ., cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârșită cu vinovăție, este obligat ... Click pentru abonare
28.
Curtea consideră că nu este admisibilă acțiunea civilă având ... Vezi mai mult
Curtea consideră că nu este admisibilă acțiunea civilă având ca obiect obligarea la plata de daune materiale și morale, exercitată ... Click pentru abonare
29.
Odată dovedită fapta de încălcare a dreptului la marcă, ... Vezi mai mult
Odată dovedită fapta de încălcare a dreptului la marcă, prin forța lucrurilor, se asigură și dovada prejudicierii titularului, pentru că ... Click pentru abonare
30.
Este real că, în cauză, calea de atac ordinară ... Vezi mai mult
Este real că, în cauză, calea de atac ordinară a apelului a fost exercitată de partea civilă B.C.R. SA numai ... Click pentru abonare
31.
Curtea remarcă faptul că prin acordul de mediere depus ... Vezi mai mult
Curtea remarcă faptul că prin acordul de mediere depus la dosar părțile au convenit cu privire la stingerea pretențiilor civile ... Click pentru abonare
32.
În ceea ce privește apelul declarat de partea responsabilă ... Vezi mai mult
În ceea ce privește apelul declarat de partea responsabilă civilmente, Fondul de Protecție a Victimelor Străzii, declarat pentru un singur ... Click pentru abonare
33.
În măsura în care se refuză executarea unei hotărâri ... Vezi mai mult
În măsura în care se refuză executarea unei hotărâri civile, persoana vătămată fiind lipsită de folosința terenului atribuit, instanța este ... Click pentru abonare
34.
Potrivit art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, ... Vezi mai mult
Potrivit art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, persoanele care, prin faptele lor, aduc daune altor persoane au obligația ... Click pentru abonare
35.
Cât privește Statul Român – prin Agenția Națională de ... Vezi mai mult
Cât privește Statul Român – prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin DGFP Ialomița care s-a constituit parte civilă în ... Click pentru abonare
36.
Prin adoptarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea ... Vezi mai mult
Prin adoptarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări a fost transpusă în plan intern ... Click pentru abonare
37.
Dispozițiile art. 251 din Legea nr. 32/2000 reglementează constituirea ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 251 din Legea nr. 32/2000 reglementează constituirea și funcționarea Fondului de Protecție a Victimelor Străzii. Printre altele, acest ... Click pentru abonare
38.
Este încălcată prezumţia de nevinovăţie atunci când, fără stabilirea ... Vezi mai mult
Este încălcată prezumţia de nevinovăţie atunci când, fără stabilirea legală prealabilă a vinovăţiei unui acuzat şi, în special, fără ca ... Click pentru abonare
39.
Noţiunea de „învinuire” (acuzaţie în materie penală) de la ... Vezi mai mult
Noţiunea de „învinuire” (acuzaţie în materie penală) de la art. 6 este una autonomă. Conform jurisprudenţei consacrate, există trei criterii ... Click pentru abonare
40.
În cauză nu poate fi vorba de suferințe psihice ... Vezi mai mult
În cauză nu poate fi vorba de suferințe psihice cauzate societății ca urmare a prejudiciului de imagine cauzat prin activitățile ... Click pentru abonare
41.
Chiar dacă este alăturată acțiunii penale, acțiunea civilă se ... Vezi mai mult
Chiar dacă este alăturată acțiunii penale, acțiunea civilă se soluționează potrivit normelor de drept civil, fiind guvernată de principiul disponibilității. ... Click pentru abonare
42.
Prezumţia de nevinovăţie consacrată de art. 6 paragraful 2 ... Vezi mai mult
Prezumţia de nevinovăţie consacrată de art. 6 paragraful 2 se numără printre elementele noţiunii de proces echitabil în materie penală ... Click pentru abonare
43.
Curtea consideră că, atunci când dreptul intern oferă justițiabililor ... Vezi mai mult
Curtea consideră că, atunci când dreptul intern oferă justițiabililor o cale de despăgubire în cadrul procedurilor penale, statul are obligația ... Click pentru abonare
44.
În ceea ce privește proporționalitatea sechestrului, dreptul societății reclamante ... Vezi mai mult
În ceea ce privește proporționalitatea sechestrului, dreptul societății reclamante de a dispune de acțiunile sale a fost suspendat începând cu ... Click pentru abonare
45.
În speță, acțiunea civilă a reclamantului nu a putut ... Vezi mai mult
În speță, acțiunea civilă a reclamantului nu a putut fi examinată din cauza închiderii procesului penal pe motivul prescripției răspunderii ... Click pentru abonare
46.
Existența legăturii de cauzalitate între acțiunea ilicită și prejudiciu, ... Vezi mai mult
Existența legăturii de cauzalitate între acțiunea ilicită și prejudiciu, în cazul infracțiunii de vătămare corporală din culpă, trebuie dovedită. În ... Click pentru abonare
47.
Indiferent de împrejurarea că fapta este ori nu infracțiune, ... Vezi mai mult
Indiferent de împrejurarea că fapta este ori nu infracțiune, ori a fost săvârșită cu intenție sau din culpă, răspunderea pentru ... Click pentru abonare
48.
Existența vinovăției sub forma culpei prevăzute în art. 16 ... Vezi mai mult
Existența vinovăției sub forma culpei prevăzute în art. 16 alin. (4) lit. b) C.pen. se evaluează atât în raport cu ... Click pentru abonare
49.
În cazul în care, prin împotrivirea la executarea unei ... Vezi mai mult
În cazul în care, prin împotrivirea la executarea unei hotărâri civile persoana vătămată este lipsită de folosința unui teren ce ... Click pentru abonare
50.
Când constată că s-au falsificat acte oficiale ori sub ... Vezi mai mult
Când constată că s-au falsificat acte oficiale ori sub semnătură privată, instanţa este obligată, să dispună din oficiu anularea acestora, ... Click pentru abonare
51.
Inculpații au săvârșit infracțiunea de tulburare de posesie, ocupând ... Vezi mai mult
Inculpații au săvârșit infracțiunea de tulburare de posesie, ocupând fără drept o suprafață din terenul persoanei vătămate, prin desființarea gardului ... Click pentru abonare
52.
În urma agresiunii inculpatului, victima a suferit un traumatism ... Vezi mai mult
În urma agresiunii inculpatului, victima a suferit un traumatism cranio-cerebral , plasând-o într-o incapacitate de muncă de 180 zile. Având ... Click pentru abonare
53.
Inculpatul a furat un autoturism pe care l-a abandonat. ... Vezi mai mult
Inculpatul a furat un autoturism pe care l-a abandonat. Ulterior acestui moment, persoane necunoscute au sustras, prin demontare, diverse piese ... Click pentru abonare
54.
Dacă inculpatul, prin fapta săvârșită, a cauzat persoanei vătămate ... Vezi mai mult
Dacă inculpatul, prin fapta săvârșită, a cauzat persoanei vătămate vătămări corporale cu urmarea unei invalidități temporare, inculpatul trebuie să fie ... Click pentru abonare
55.
Dacă victima, anterior decesului său, împrumutase o sumă de ... Vezi mai mult
Dacă victima, anterior decesului său, împrumutase o sumă de bani pe care nu a restituit-o, autorul infracțiunii de omor nu ... Click pentru abonare
56.
Restanțele din cotele de întreținere datorate de victima decedată ... Vezi mai mult
Restanțele din cotele de întreținere datorate de victima decedată pentru apartament, în principiu, se transferă către moștenitori, dacă aceștia acceptă ... Click pentru abonare
57.
În ipoteza în care victima a decedat ca urmare ... Vezi mai mult
În ipoteza în care victima a decedat ca urmare a săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, copiii minori ai acesteia ... Click pentru abonare
58.
Despăgubirea trebuie să cuprindă suma efectiv alocată de victimă ... Vezi mai mult
Despăgubirea trebuie să cuprindă suma efectiv alocată de victimă în timpul vieții din câștigul ei din muncă pentru întreținerea copilului ... Click pentru abonare
59.
În considerarea dispozițiilor art. 19 C.proc.pen. și art. 1382 ... Vezi mai mult
În considerarea dispozițiilor art. 19 C.proc.pen. și art. 1382 C.civ., dacă avarierea autovehiculului a fost cauzată ca urmare a culpei ... Click pentru abonare
60.
Inculpatul a declarat în mod expres în fața instanței ... Vezi mai mult
Inculpatul a declarat în mod expres în fața instanței că va acoperi integral cheltuielile de înmormântare. În consecință, în mod ... Click pentru abonare
61.
Dacă pentru vindecarea leziunilor suferite în urma infracțiunii de ... Vezi mai mult
Dacă pentru vindecarea leziunilor suferite în urma infracțiunii de vătămare corporală din culpă persoana vătămată trebuia să urmeze, sub supraveghere ... Click pentru abonare
62.
Dacă de la data săvârșirii infracțiunii până la soluționarea ... Vezi mai mult
Dacă de la data săvârșirii infracțiunii până la soluționarea cauzei, prețul bunurilor care au format obiectul însușirii ilicite a suferit ... Click pentru abonare
63.
Chiar dacă persoana a condus un autovehicul fără a ... Vezi mai mult
Chiar dacă persoana a condus un autovehicul fără a avea permis de conducere, fără a comite vreo greșeală în această ... Click pentru abonare
64.
În ipoteza în care, înainte de săvârșirea infracțiunii, victima ... Vezi mai mult
În ipoteza în care, înainte de săvârșirea infracțiunii, victima unei tentative de omor încasa recurent venituri din ore suplimentare pe ... Click pentru abonare
65.
În cazul în care instanța penală este sesizată cu ... Vezi mai mult
În cazul în care instanța penală este sesizată cu judecarea unei infracțiuni de furt a unui vehicul în scopul folosirii ... Click pentru abonare